Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Wyszukiwane informacje nie są dostępne

Data: 2022-02-03

ROK 2022


 • uchwała nr 65 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 10.000 zł uchwała nr 65.pdf
 • uchwała nr 66 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia wdzięczności mieszkańcom Koszutki za udzielaną pomoc uchodźcom z Ukrainy. Uchwała nr 66.pdf
 • uchwała nr 67 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy nr 12 Koszutka za rok 2021. Uchwała nr 67.pdf
 • uchwała nr 68 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka Pana Grzegorza Więzika Uchwała nr 68 RD 12.pdf
 • uchwała nr 69 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka Pana Sebastiana Pypłacza Uchwała nr 69 RD 12.pdf
 • uchwała nr 70 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wstąpienia do Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka nowego radnego Pana Rafała Króla Uchwała nr 70 RD 12.pdf
 • uchwała nr 71 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wstąpienia do Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka nowego radnego Pana Macieja Żłobińskiego uchwała nr 71 RD 12.pdf
 • uchwała nr 72 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie oceny zadania do budżetu obywatelskiego L12/13/IX ,,#ROWEROWE KATOWICE: Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Chorzowskiej od ul. Stęślickiego w kierunku ul. Sokolskiej Uchwała nr 72 RD 12.pdf
 • uchwała nr 73 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 73 RD 12.pdf
 • uchwała nr 74 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 74 RD 12.pdf
 • uchwała nr 75 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 75 RD 12.pdf
 • uchwała nr 76 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 76 RD 12.pdf
 • uchwała nr 77 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 77 RD 12.pdf
 • uchwała nr 78 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 78 RD 12.pdf
 • uchwała nr 79 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 79 RD 12.pdf
 • uchwała nr 80 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 80 RD 12.pdf
 • uchwała nr 81 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 81 RD 12.pdf
 • uchwała nr 82 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 82 RD 12.pdf
 • uchwała nr 83 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023Uchwała nr 83 RD 12.pdf
 • uchwała nr 84 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 84 RD 12.pdf
 • uchwała nr 85 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2023 Uchwała nr 85 RD 12.pdf
 • uchwała nr 86 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie lokalizacji paczkomatu przed Miejskim Domem Kultury "Koszutka" Uchwała nr 86 RD 12.pdf
 • uchwała nr 87 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka uchwała nr 87 RD 12.pdf
 • uchwała nr 88 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka uchwała nr 88 RD 12.pdf
 • uchwała nr 89 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka uchwała nr 89 RD 12.pdf
 • uchwała nr 90 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka uchwała nr 90 RD 12.pdf
 • uchwała nr 91 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie  zmiany uchwały nr 65 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 10 000 złotych Uchwała nr 91 RD 12.pdf
 • uchwała nr 92 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie oceny wniosku zgłoszonego do inicjatywy lokalnej: ,,Nauka ekologicznego ogrodnictwa dla przedszkolaków z MP nr 14 – 4 skrzynie do sadzenia owoców i warzyw" Uchwała nr 92 RD 12.pdf
 • uchwała nr 93 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie oceny wniosku zgłoszonego do inicjatywy lokalnej: ,,KafeSenior" Uchwała nr 93 RD 12.pdf
 • uchwała nr 94 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie oceny wniosku zgłoszonego do inicjatywy lokalnej: ,,Cykliczne koncerty na Koszutce 2023 - kontynuacja" Uchwała nr 94 RD 12.pdf
 • uchwała nr 95 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie oceny wniosku zgłoszonego do inicjatywy lokalnej: ,,Pokolenie - konkurs poetycki"Uchwała nr 95 RD 12.pdf
 • uchwała nr 96 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie oceny wniosku zgłoszonego do inicjatywy lokalnej: ,,I Bieg Baczyńskiego"Uchwała nr 96 RD 12.pdf
 • uchwała nr 97 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie oceny wniosku zgłoszonego do inicjatywy lokalnej: ,,Festyn rodzinny-rodzina, przyjaźń i zabawa" Uchwała nr 97 RD 12.pdf
 • uchwała nr 98 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie oceny wniosku zgłoszonego do inicjatywy lokalnej: ,,II Rodzinny PikiniKoszutki"Uchwała nr 98 RD 12.pdf
 • uchwała nr 99 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie oceny wniosku zgłoszonego do inicjatywy lokalnej: ,,Przestrzeń integracji mieszkańców Koszutki rewitalizacja skweru między ul. Czerwińskiego i Morcinka wraz z utworzeniem przestrzeni integracji międzypokoleniowej" Uchwała nr 99 RD 12.pdf
 • uchwała nr 100 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie oceny wniosku zgłoszonego do inicjatywy lokalnej: ,,Spacery historycznofotograficzne po Koszutce."Uchwała nr 100 RD 12.pdf
 • uchwała nr 101 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. Komunikacji Uchwała nr 101 RD 12.pdf
 • uchwała nr 102 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. Infrastruktury Uchwała nr 102 RD 12.pdf
 • uchwała nr 103 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. Strategii Uchwała nr 103 RD 12.pdf
 • uchwała nr 104 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice o podjęcie działań rozwiązujących kryzys transportowy na terenie dzielnicy Koszutka uchwała nr 104 RD 12.pdf

ROK 2023


 • uchwała nr 105z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy nr 12 Koszutka za rok 2022 Uchwała nr 105 RD 12.pdf
 • uchwała nr 106z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wniesienia tematów na Społeczną Radę Bezpieczeństwa przy Komendancie Miejskim Policji w Katowicach Uchwała nr 106 RD 12.pdf
 • uchwała nr 107z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 10 000 złotych Uchwała nr 107 RD 12.pdf
 • uchwała nr 108 z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie możliwości oddania głosu w formie papierowej, w trwających konsultacjach społecznych dot. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie Koszutki Uchwała nr 108 RD 12.pdf
 • uchwała nr 109 z dnia 16 marca 2023 r.w sprawie zaopiniowania wprowadzenia ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Koszutki uchwała nr 109 RD 12.pdf
 • uchwała nr 110 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zorganizowania spotkania informacyjnego dla mieszkańców Koszutki dotyczącego poszerzenia strefy płatnego parkowania uchwała nr 110 RD 12.pdf
 • uchwała nr 111 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przesłania do zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice zakładającej zmianę polityki parkingowej oraz poszerzenie strefy płatnego parkowania uchwała nr 111 RD 12.pdf
 • uchwała nr 112 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Rady Dzielnicy Koszutka ,,I Biegu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego" uchwała nr 112 RD 12.pdf
 • uchwała nr 113 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 109 z dnia 16 marca 2023 w sprawie: zaopiniowania wprowadzenia ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Koszutki Uchwała nr 113 RD 12.pdf
 • uchwała nr 114 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania wprowadzenia ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Koszutki Uchwała nr 114 RD 12.pdf
 • uchwała nr 115 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącego ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice Uchwała nr 115 RD 12.pdf
 • uchwała nr 116 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka Pana Jarosława Gwizdaka Uchwała nr 116 RD 12.pdf
 • uchwała nr 117 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie zgłoszenia uwag do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdówsamochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice Uchwała nr 117 RD 12.pdf
 • uchwała nr 118 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2024 Uchwała nr 118 RD 12.pdf
 • z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2024 uchwała nr 119 Uchwała nr 119 RD 12.pdf
 • z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2024uchwała nr 120 Uchwała nr 120 RD 12.pdf
 • z dnia 15 czerwca 2023 r. uchwała nr 121 w sprawie wniosków do budżetu miasta Katowice na rok 2024 Uchwała nr 121 RD 12.pdf
 • z dnia 14 września 2023 r. uchwała nr 122 w sprawie wstąpienia do Rady Dzielnicy nr 12 Koszutka nowej radnej Pani Grażyny Proskurnickiej Uchwała nr 122 RD 12.pdf
 • z dnia 14 września 2023 r. w sprawie: zaopiniowania projektu remontu ulicy Alfonsa Górnika oraz złożenia uwag do projektu zgłoszonych przez mieszkańców Uchwała nr 123 RD 12.pdf
 • z dnia 26 października 2023 r. w sprawieuchwały nr 124-131 oceny wniosków zgłoszonych do inicjatywy lokalnej Uchwały nr 124-131 RD 12.pdf
 • z dnia 26 października 2023 r.uchwała nr 132 w sprawie realizacji zadania z budżetu obywatelskiego L12/07/VII ,,Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej" Uchwała nr 132 RD 12.pdf
 • w sprawie oceny wniosków zgłoszonych do inicjatywy lokalnej uchwały nr 133-135z dnia 9 listopada 2023 r. uchwała nr 133-135 RD 12.pdf
 • uchwała nr 136 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie cięć formujących aleję platanów przy ul. Sokolskiej uchwała nr 136 RD nr 12.pdf

ROK 2024


 • z dnia 18 stycznia 2024 r. uchwała nr 137z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zgłoszenia uwag do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji uchwała nr 137 RD 12.pdf
 • z dnia 18 stycznia 2024 r.uchwała nr 138 w sprawie: zgłoszenia uwag do przygotowywanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Katowice uchwała nr 138 RD 12.pdf
 • z dnia 18 stycznia 2024 r.uchwała nr 139 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej 10 000 złotych Uchwała nr 139 RD 12.pdf
 • z dnia 18 stycznia 2024 r.uchwała nr 140 w sprawie: prowadzenia profilu Rady i Zarządu Dzielnicy Koszutka na Facebook.com oraz ustanowienia Regulaminu prowadzenia profilu ,,Rada Dzielnicy Koszutka" Uchwała nr 140 RD 12.pdf
 • uchwała nr 141 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Dzielnicy nr 12 Koszutka za rok 2023 z dnia 14 marca 2023 r. Uchwała nr 141 RD 12.pdf
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."