Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2019-09-30

​Zgodnie z Regulaminem udostępniania powierzchni w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink z przeznaczeniem na wynajem m.in. przestrzeni do pracy indywidulanej i pomieszczeń biurowych, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2019 r. zapraszamy do zgłaszania wniosków o najem przestrzeni w Rawa.Ink.

Celem Rawa.Ink jest wspieranie działań mających na celu przyspieszenie rozwoju nowoczesnej gospodarki wdrażającej innowacje technologiczne generowane przez kreatywne firmy stawiające na projekty badawczo-rozwojowe. Cel ten ma zostać osiągnięty  poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-up'ów, budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami, biznesem oraz lokalną społecznością. Zadaniem postawionym przed inkubatorem Rawa.Ink jest również aktywizacja oraz udzielanie wsparcia osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W ramach funkcjonowania Rawa.Ink będzie udzielana pomoc nowo powstałym i działającym od niedawna przedsiębiorcom poprzez zapewnienie miejsca umożliwiającego rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na warunkach rynkowych, jak również uzyskanie szerokiego dostępu do wypracowanych narzędzi wsparcia w rozwoju przedsiębiorczości i wdrażania innowacji.

 

Powierzchnia Rawa.Ink może zostać udostępniona Wnioskodawcom:

 • mającym na dzień podpisania umowy najmu zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieście Katowice i działającym nie dłużej niż 3 (słownie: trzy) lata;
 • osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, które w wyniku naboru otrzymały biurko lub biuro w Rawa.Ink, a które przedłożą dokument rejestracyjny firmy w mieście Katowice w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru.

  Wnioskujący może ubiegać się o więcej niż 1 (słownie: jedno) miejsce w powierzchni pracy indywidualnej  (strefa open space) lub o więcej niż jedno biuro, ale o ostatecznej liczbie przyznanych miejsc decyduje Zespół Oceniający.

  Okres korzystania z Rawa.Ink wynosi dla:
 • strefy pracy indywidualnej (strefa open space)  minimum 1 (słownie: jeden) miesiąc a maksymalnie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy;
 • strefy pomieszczeń biurowych minimum 6 (słownie: sześć) miesięcy a maksymalnie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy.

  Za dzień zgłoszenia wniosku o najem przestrzeni w Rawa.Ink przez Wnioskodawcę uznaje się dzień przyjęcia Formularza zgłoszeniowego do Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink – wynajem biura/ biurka.

  Wypełniony formularz należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: rawa.ink@katowice.eu, lub w wersji papierowej na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Obsługi Inwestorów, ul. Teatralna 17a.

  Formularz musi być czytelnie podpisany przez osobę reprezentującą wnioskujący podmiot. Reprezentacja powinna wynikać z dokumentów rejestrowych podmiotu lub dokumentu upoważnienia przedstawionego w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie kompletnego formularza. Złożenie wniosku stanowi akceptację przepisów zarządzenia nr 347/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21.06.2019 r. wraz ze wszystkimi załącznikami.

  Oceny formalnej i merytorycznej dokona Zespół Oceniający. Zespół o swojej decyzji informuje wnioskodawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres wnioskodawcy wskazany w formularzu lub pisemnie na adres korespondencyjny wnioskodawcy wskazany w formularzu.

  Nabór przyszłych najemców biurek i biur w Rawa.Ink prowadzony jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku zwolnienia się biurka/biura odpowiednia informacja będzie umieszczana na stronie internetowej Rawa.Ink: www.rawaink.katowice.eu  oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice: www.katowice.eu.

  Ogłoszenie wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się na  Rawa.Ink: www.rawaink.katowice.eu  oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice: www.katowice.eu.

Termin oglądania przestrzeni Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink należy ustalić z pracownikiem Referatu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydziału Obsługi Inwestorów w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu: 32 705 47 43, 32 259 32 77. Godziny pracy Urzędu: pn.-śr.: 7.30 – 15.30, czw.: 7.30 – 17.00, pt.: 7.30 – 14.00.


Plik do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.docx    
Oferta najmu powierzchni_Miejski Inkubator w Katowicach (1).pdf    
Wzór umowy najmu.pdf    
Zarządzenie PMK 347-2019.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."