Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LXX SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2023-10-26

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
Sesja 70, Glosowanie 1, Data 26.10.2023 11.10.06.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Sesja 70, Glosowanie 2, Data 26.10.2023 11.10.34.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji.
Sesja 70, Glosowanie 3, Data 26.10.2023 11.11.34.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
Sesja 70, Glosowanie 4, Data 26.10.2023 11.14.36.pdf Sesja 70, Glosowanie 5, Data 26.10.2023 11.15.06.pdf Sesja 70, Glosowanie 6, Data 26.10.2023 11.15.29.pdf Sesja 70, Glosowanie 7, Data 26.10.2023 11.16.04.pdf Sesja 70, Glosowanie 8, Data 26.10.2023 11.16.29.pdf Sesja 70, Glosowanie 9, Data 26.10.2023 11.16.48.pdf  Sesja 70, Glosowanie 10, Data 26.10.2023 11.17.18.pdf

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Katowicach (DS-1617/23).
Sesja 70, Glosowanie 11, Data 26.10.2023 11.19.45.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 21 lokali użytkowych - garaży ich dzierżawcom wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie położonym w rejonie ul. Mikusińskiego (dz. nr 11/16 i 11/17) (DS-1618/23).
Sesja 70, Glosowanie 12, Data 26.10.2023 11.20.21.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-1619/23).
Sesja 70, Glosowanie 13, Data 26.10.2023 11.20.59.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027 (DS-1624/23).
Sesja 70, Glosowanie 14, Data 26.10.2023 11.21.39.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. 1 Maja (DS-1626/23).
Sesja 70, Glosowanie 15, Data 26.10.2023 11.22.41.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” (DS-1604/23).
Sesja 70, Glosowanie 16, Data 26.10.2023 11.23.19.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Katowicach w rejonie ul. Św. Pawła i ul. Bankowej (dz. nr 4/3, 5/4, 9/2 i 9/3) w celu ich zbycia na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (DS-1627/23).
Sesja 70, Glosowanie 17, Data 26.10.2023 11.24.39.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok ( DS-1629/23).
Sesja 70, Glosowanie 18, Data 26.10.2023 11.25.20.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045 (DS-1630/23).
Sesja 70, Glosowanie 19, Data 26.10.2023 11.25.57.pdf

Punkt 16a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice (DS-1631/23).
Sesja 70, Glosowanie 20, Data 26.10.2023 11.26.32.pdf

Punkt 16b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (DS-1632/23).
Sesja 70, Glosowanie 21, Data 26.10.2023 11.27.13.pdf

Punkt 16c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości zabudowanych położonych w Katowicach w rejonie ul. Gliwickiej 148a (DS-1633/23).
Sesja 70, Glosowanie 22, Data 26.10.2023 11.28.06.pdf

Punkt 16d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielonej z budżetu miasta Katowice Katowickim Cmentarzom Komunalnym na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Katowicach w 2024 r.(DS-1634/23).
Sesja 70, Glosowanie 23, Data 26.10.2023 11.28.41.pdf

Punkt 16e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Katowice do kategorii dróg gminnych (DS-1609/23).
Sesja 70, Glosowanie 24, Data 26.10.2023 11.29.47.pdf

Punkt 16f. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice (DS-1625/23).
Sesja 70, Glosowanie 25, Data 26.10.2023 11.30.25.pdf

Punkt 16g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwały w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice oraz przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana A S na uchwałę w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-1635/23).
Sesja 70, Glosowanie 26, Data 26.10.2023 11.31.33.pdf

Punkt 17b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach na kadencję 2024-2027 ( DS-1620/23).
Sesja 70, Glosowanie 27, Data 26.10.2023 11.36.52.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."