Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LXV SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2023-06-22

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 65, Glosowanie 1, Data 22.06.2023 11.08.01.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 65, Glosowanie 2, Data 22.06.2023 11.08.33.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji.

Sesja 65, Glosowanie 3, Data 22.06.2023 11.09.16.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 65, Glosowanie 4, Data 22.06.2023 11.10.44.pdfSesja 65, Glosowanie 5, Data 22.06.2023 11.11.09.pdf


Punkt 7c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania (DS-1547/23).
Sesja 65, Glosowanie 6, Data 22.06.2023 12.21.08.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2022 rok (DS-1494/23).
Sesja 65, Glosowanie 7, Data 22.06.2023 12.53.54.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2022 rok (DS-1481/23).
Sesja 65, Glosowanie 8, Data 22.06.2023 13.04.27.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2022 rok (DS-1542/23).
Sesja 65, Glosowanie 9, Data 22.06.2023 13.05.16.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2022 rok (DS-1543/23).
Sesja 65, Glosowanie 10, Data 22.06.2023 13.06.03.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2024-2027 (DS-1539/23).
Sesja 65, Glosowanie 11, Data 22.06.2023 13.10.43.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2024-2027 (DS-1538/23).
Sesja 65, Glosowanie 12, Data 22.06.2023 13.11.26.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice (DS-1495/23).
Sesja 65, Glosowanie 13, Data 22.06.2023 13.12.06.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027 za 2022 rok (DS-1541/23).
Sesja 65, Glosowanie 14, Data 22.06.2023 13.12.45.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Ścigały (DS-1545/23).
Sesja 65, Glosowanie 15, Data 22.06.2023 13.13.29.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonych w Katowicach przy al. Korfantego (DS-1548/23).
Sesja 65, Glosowanie 16, Data 22.06.2023 13.14.11.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Szopienickiej (DS-1549/23).
Sesja 65, Glosowanie 17, Data 22.06.2023 13.14.52.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Zamenhofa (DS- 1550/23).
Sesja 65, Glosowanie 18, Data 22.06.2023 13.15.33.pdf

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 (DS-1554/23).
Sesja 65, Glosowanie 19, Data 22.06.2023 13.49.41.pdf

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej _/_ w Katowicach oraz obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Gliwickiej _/_ w Katowicach (DS-1555/23).
Sesja 65, Glosowanie 20, Data 22.06.2023 13.52.08.pdf

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok (DS-1556/23).
Sesja 65, Glosowanie 21, Data 22.06.2023 13.52.37.pdf

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045 (DS-1557/23).
Sesja 65, Glosowanie 22, Data 22.06.2023 13.53.11.pdf

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1522/23).
Sesja 65, Glosowanie 23, Data 22.06.2023 13.53.55.pdf

Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (DS-1561/23).
Sesja 65, Glosowanie 24, Data 22.06.2023 13.54.25.pdf

Punkt 27a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pań E Z , H S i B S na uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2021-2025 (DS-1562/23).
Sesja 65, Glosowanie 25, Data 22.06.2023 13.55.06.pdf

Punkt 27b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miasta Katowice (DS-1565/23).
Sesja 65, Glosowanie 26, Data 22.06.2023 13.55.45.pdf

Punkt 28a. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 60 Specjalnej w Katowicach (DS-1551/23).
Sesja 65, Glosowanie 27, Data 22.06.2023 13.56.57.pdf

Punkt 27b. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1552/23).

Sesja 65, Glosowanie 28, Data 22.06.2023 13.57.48.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."