Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LIX SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2023-02-02

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 59, Glosowanie 1, Data 02.02.2023 11.19.05.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 59, Glosowanie 2, Data 02.02.2023 11.19.57.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołów z LVII i LVIII sesji.

Sesja 59, Glosowanie 3, Data 02.02.2023 11.21.46.pdfSesja 59, Glosowanie 4, Data 02.02.2023 11.22.27.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 59, Glosowanie 5, Data 02.02.2023 11.25.01.pdf Sesja 59, Glosowanie 6, Data 02.02.2023 11.25.42.pdfSesja 59, Glosowanie 7, Data 02.02.2023 11.26.08.pdf Sesja 59, Glosowanie 8, Data 02.02.2023 11.26.43.pdf


Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2022 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2022 r. (DS-1412/22).

Sesja 59, Glosowanie 9, Data 02.02.2023 11.33.31.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 18 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 64 im. Ratowników Górskich w Katowicach ul. Medyków 27 i Miejskiego Przedszkola nr 40 w Katowicach ul. Panewnicka 73 (DS-1368/22).

Sesja 59, Glosowanie 10, Data 02.02.2023 11.34.46.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 19 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Słowiańska 1, Miejskiego Przedszkola Nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków w Katowicach ul. Puławska 9 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 97 w Katowicach ul. Wiślana 9 (DS-1369/22).

Sesja 59, Glosowanie 11, Data 02.02.2023 11.36.05.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022 (DS-1414/22).

Sesja 59, Glosowanie 12, Data 02.02.2023 11.36.42.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Warszawskiej 12 w Katowicach (BOOKMACHER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)(DS-1415/22).

Sesja 59, Glosowanie 13, Data 02.02.2023 11.37.20.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 35 w Katowicach (MEDELLA S.A.) (DS-1427/23).

Sesja 59, Glosowanie 14, Data 02.02.2023 11.46.47.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 35 w Katowicach (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.) ( DS-1428/23).

Sesja 59, Glosowanie 15, Data 02.02.2023 11.47.44.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2023 r. (DS-1416/22).

Sesja 59, Glosowanie 16, Data 02.02.2023 11.48.24.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brackiej w Katowicach ( DS-1420/23).

Sesja 59, Glosowanie 19, Data 02.02.2023 12.23.16.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości położonej w Katowicach w rejonie ul. Lotnisko na rzecz stowarzyszenia Aeroklub Śląski (DS-1421/23).

Sesja 59, Glosowanie 20, Data 02.02.2023 12.33.29.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-1404/22).

Sesja 59, Glosowanie 21, Data 02.02.2023 12.34.41.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 listopada 2022 roku, stwierdzające nieważność w całości uchwały nr LV/1183/22 w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Katowice naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej i maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” (DS-1423/23).

Sesja 59, Glosowanie 22, Data 02.02.2023 12.35.43.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 40 w Katowicach z siedzibą przy ul. Panewnickiej 73, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Medyków 27 w Katowicach (DS-1429/23).

Sesja 59, Glosowanie 23, Data 02.02.2023 12.36.40.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2023 rok (DS-1430/23).

Sesja 59, Glosowanie 24, Data 02.02.2023 12.37.14.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045 (DS-1431/23).

Sesja 59, Glosowanie 25, Data 02.02.2023 12.37.50.pdf


Punkt 22a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie Miasta Katowice (DS-1432/23).

Sesja 59, Glosowanie 26, Data 02.02.2023 12.38.25.pdf


Punkt 22b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr L/1118/22 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. „Oddział KWK Staszic - Wujek” – część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna (DS-1434/23).

Sesja 59, Glosowanie 27, Data 02.02.2023 12.39.26.pdf


Punkt 22c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach z siedzibą przy ul. Okrzei 4, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach (DS-1433/23).

Sesja 59, Glosowanie 28, Data 02.02.2023 12.40.14.pdf


Punkt 22d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr XII/216/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w obszarze dzielnicy Kostuchna w rejonie ulic: Hierowskiego, Zabłockiego i Krupińskiego w zakresie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej.

Sesja 59, Glosowanie 29, Data 02.02.2023 12.41.30.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-1417/23).

Sesja 59, Glosowanie 30, Data 02.02.2023 12.42.34.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."