Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XLIX SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2022-06-23

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
sesja XLIX punkt 2.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
sesja XLIX punkt 3.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
sesja XLIX punkt 4.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
sesja XLIX punkt 5.pdf

Punkt 7c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania (DS-1232/22).
sesja XLIX punkt 7c.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2021 rok (DS-1189/22).
sesja XLIX punkt 10.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2021 rok (DS-1178/22).
sesja XLIX punkt 11.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2021 rok (DS-1227/22).
sesja XLIX punkt 12.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2021 rok (DS-1228/22).
sesja XLIX punkt 13.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu "Katowicki Senior w Mieście" na lata 2016-2021 za 2021 rok (DS-1217/22).
sesja XLIX punkt 14.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu pn. "Katowicka Karta Mieszkańca" za 2021 rok (DS-1226/22).
sesja XLIX punkt 15.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany lokalizacji filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz zmiany Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach (DS-1212/22).
sesja XLIX punkt 16.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice (DS-1160-22).
sesja XLIX punkt 17.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.(DS-1235/22).
sesja XLIX punkt 18.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach ul. Zielonogórska 23, Miejskiego Przedszkola nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Zielonogórska 23, Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach ul. Kołobrzeska 20a oraz Miejskiego Przedszkola nr 89 w Katowicach ul. Zadole 26A (DS-1237/22).
sesja XLIX punkt 19.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ul. Zielonogórska 3 i Miejskiego Przedszkola nr 17 w Katowicach ul. Zielonogórska 6A (DS-1238/22).
sesja XLIX punkt 20.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 16 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach ul. Wojciecha 9 i Miejskiego Przedszkola Nr 59 w Katowicach ul. Wojciecha 49 (DS-1239/22).
sesja XLIX punkt 21.pdf

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach ul. Ordona 3d i Miejskiego Przedszkola Nr 20 w Katowicach ul. Ordona 11 (DS-1240/22).
sesja XLIX punkt 22.pdf

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 35 w Katowicach ul. Rybnicka 1 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ul. Sienkiewicza 74 (DS-1241/22).
sesja XLIX punkt 23.pdf

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-1242/22).
sesja XLIX punkt 24.pdf

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2022 - 2027” (DS-1243/22).
sesja XLIX punkt 25.pdf

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer asp. Jana Górskiego" (DS-1244/22).
sesja XLIX punkt 26.pdf

Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer ks. Eugeniusza Breitkopfa" (DS-1247/22).
sesja XLIX punkt 27.pdf

Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / (DS-1245/22).
sesja XLIX punkt 28.pdf

Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-1248/22).
sesja XLIX punkt 29.pdf

Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2022 rok (DS-1250/22).
sesja XLIX punkt 30.pdf

Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2022-2045 (DS-1251/22).
sesja XLIX punkt 31.pdf

Punkt 31a. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych "Prymus”( DS-1233/22).
sesja XLIX punkt 31a-wniosek.pdf sesja XLIX punkt 31a.pdf

Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach (DS-1236/22).
sesja XLIX punkt 32.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."