Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XLVIII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2022-05-26

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
sesja XLVIII punkt 2.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
sesja XLVIII punkt 3.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
sesja XLVIII punkt 4.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
sesja XLVIII punkt 5.1.pdf sesja XLVIII punkt 5.2.pdf sesja XLVIII punkt 5.3.pdfsesja XLVIII punkt 5.4.pdf

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2022- 2026 Katowice bez barier” (DS-1197/22).
sesja XLVIII punkt 7.pdf

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Milowickiej w Katowicach (DS-1204/22).
sesja XLVIII punkt 8.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Sokolskiej 31 w Katowicach (ARMINOTTO Sp. z o.o.) (DS-1205/22).
sesja XLVIII punkt 9.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Sokolskiej 31 w Katowicach (PROVITEL Sp. z o.o.) (DS-1206/22).
sesja XLVIII punkt 10.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na parkingach A, B i C w Strefie Kultury w Katowicach (DS-1174/22).
sesja XLVIII punkt 11.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2021 rok (DS-1208/22).
sesja XLVIII punkt 12.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Malwy na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Katowicach (dz. nr 7789/50) (DS-1211/22)
sesja XLVIII punkt 13.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach wynikającej z obowiązku naprawienia szkody (DS-1213/22).
sesja XLVIII punkt 14.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Marcina / (DS-1215/22).
sesja XLVIII punkt 15.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2022-2030 (DS-1216/22).
sesja XLVIII punkt 16.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z budżetu miasta Katowice( DS-1218/22).
sesja XLVIII punkt 17.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2021 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021”, „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2021-2025” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (DS-1219/22).
sesja XLVIII punkt 18.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Katowice o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DS-1220/22).
sesja XLVIII punkt 19.pdf

Punkt 19a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2022 rok (DS1221/22).
sesja XLVIII punkt 19a.pdf

Punkt 19b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2022-2045 ( DS-1222/22).
sesja XLVIII punkt 19b.pdf

Punkt 19c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej ---/-- (DS-1223/22).
sesja XLVIII punkt 19c.pdf

Punkt 19d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2022 roku stwierdzające nieważność uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2022-2027” (DS-1225/22).
sesja XLVIII punkt 19d.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach (DS-1214/22).

sesja XLVIII punkt 20.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."