Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XLIII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2022-01-27

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
sesja XLIII punkt 2.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
sesja XLIII punkt 3.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
sesja XLIII punkt 4.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
sesja XLIII punkt 5.1.pdf sesja XLIII punkt 5.2.pdf sesja XLIII punkt 5.3.pdf sesja XLIII punkt 5.4.pdf sesja XLIII punkt 5.5.pdf sesja XLIII punkt 5.6.pdf sesja XLIII punkt 5.7.pdf

Punkt 6a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej Katowic (DS-1122/22).
sesja XLIII punkt 6a.pdf

Punkt 6b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania diet przysługujących radnym Rady Miasta Katowice ( DS-1123/22).
sesja XLIII punkt 6b.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2021 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2021 r.(DS-1085/22).
sesja XLIII punkt 9.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027 (DS-1079/21).
sesja XLIII punkt 10.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach ( DS-1081/21).
sesja XLIII punkt 11.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydłużenia i skrócenia kadencji Rad Dzielnic miasta Katowice (DS-1086/22).
sesja XLIII punkt 12.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Dzielnic (DS-1087/22).
sesja XLIII punkt 13.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarzy Zarządów Dzielnic miasta Katowice ( DS-1094/22).
sesja XLIII punkt 14.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021 (DS-1088/22).
sesja XLIII punkt 15.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2022 r.(DS-1091/22).
sesja XLIII punkt 16.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic (DS-1092/22).
sesja XLIII punkt 17.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Gen. Józefa Longina Sowińskiego w Katowicach (DS-1093/22).
sesja XLIII punkt 18.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Zespołu Sterującego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030 (DS-1078/21).
sesja XLIII punkt 19.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2022 rok (DS-1095/22).
sesja XLIII punkt 20.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2022-2045 (DS-1096/22).
sesja XLIII punkt 21.pdf

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 1 Śródmieście) (DS-1098/22).
sesja XLIII punkt 23.pdf

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 2 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia) (DS-1099/22).
sesja XLIII punkt 24.pdf

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 3 Zawodzie) (DS-1100/22).
sesja XLIII punkt 25.pdf

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec) (DS-1101/22).
sesja XLIII punkt 26.pdf

Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 5 Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka) (DS-1102/22).
sesja XLIII punkt 27.pdf

Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki) (DS-1103/22).
sesja XLIII punkt 28.pdf

Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 7 Załęże) (DS-1104/22).
sesja XLIII punkt 29.pdf

Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa) (DS-1105/22).
sesja XLIII punkt 30.pdf

Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia) (DS-1106/22).
sesja XLIII punkt 31.pdf

Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 10 Dąb) (DS-1107/22).
sesja XLIII punkt 32.pdf

Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec) (DS-1108/22).
sesja XLIII punkt 33.pdf

Punkt 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 12 Koszutka) (DS- 1109/22).
sesja XLIII punkt 34.pdf

Punkt 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 13 Bogucice) (DS- 1110/22).
sesja XLIII punkt 35.pdf

Punkt 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 14 Dąbrówka Mała) (DS-1111/22).
sesja XLIII punkt 36.pdf

Punkt 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec) (DS-1112/22).
sesja XLIII punkt 37.pdf

Punkt 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 16 Janów-Nikiszowiec) (DS-1113/22).
sesja XLIII punkt 38.pdf

Punkt 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 17 Giszowiec) (DS- 1114/22).
sesja XLIII punkt 39.pdf

Punkt 40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 18 Murcki) (DS-1115/22).
sesja XLIII punkt 40.pdf

Punkt 41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 19 Piotrowice-Ochojec) (DS-1116/22).
sesja XLIII punkt 41.pdf

Punkt 42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 20 Zarzecze) (DS-1117/22).
sesja XLIII punkt 42.pdf

Punkt 43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 21 Kostuchna) (DS-1118/22).
sesja XLIII punkt 43.pdf

Punkt 44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego (dot. Statutu Dzielnicy nr 22 Podlesie) (DS-1119/22).
sesja XLIII punkt 44.pdf

Punkt 44a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (DS-1090/22).
sesja XLIII punkt 44a.pdf

Punkt 44b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (DS-1063/21).
sesja XLIII punkt 44b.pdf

Punkt 44c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przysługującej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 12 w Katowicach z tytułu nieuiszczonych opłat za wynajem lokalu służbowego, w związku ze śmiercią dłużnika (DS-1120/22).
sesja XLIII punkt 44c.pdf

Punkt 44d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. stwierdzające nieważność w części uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2021-2025 (DS-1121/22).

sesja XLIII punkt 44d.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."