Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XXXVII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2021-07-22

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

sesja XXXVII punkt_2.pdf


​Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

sesja XXXVII punkt_3.pdf


​Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

sesja XXXVII punkt_4.pdf


​Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

sesja XXXVII punkt_5.1.pdf sesja XXXVII punkt_5.2.pdf sesja XXXVII punkt_5.3.pdf sesja XXXVII punkt_5.4.pdf


​Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice (DS-921/21).

sesja XXXVII punkt_7.pdf


​Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” (DS-912/21).

sesja XXXVII punkt_8.pdf


​Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2020 rok (DS-927-21).

sesja XXXVII punkt_9.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Las Murckowski - Hubertus" (DS-929/21).

sesja XXXVII punkt_10.pdf


​Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "LAS BUKOWY W MURCKACH" (DS-931/21).

sesja XXXVII punkt_11.pdf


​Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/--(DS-930/21).

sesja XXXVII punkt_12.pdf


​Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027 (DS-932/21).

sesja XXXVII punkt_13.pdf


​Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-933/21).

sesja XXXVII punkt_14.pdf


​Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów ( DS-916/21).

sesja XXXVII punkt_15.pdf


​Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Katowicach ul. Medyków 16 (DS-934/21).

sesja XXXVII punkt_16.pdf


​Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej --/- (DS-935/21).

sesja XXXVII punkt_17.pdf


​Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Sienkiewicza --/-(DS-936/21).

sesja XXXVII punkt_18.pdf


​Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikat udzielanych najemcom przy sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach nabytych od SM DOM Sp. z o.o. (DS-940/21).

sesja XXXVII punkt_19.pdf


​Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych (DS-917/21).

sesja XXXVII punkt_20.pdf


​Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (DS-918/21).

sesja XXXVII punkt_21.pdf


​Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej --/--(DS-941/21).

sesja XXXVII punkt_22.pdf


​Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wolnego -/-- (DS-942/21).

sesja XXXVII punkt_23.pdf


​Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-943/21).

sesja XXXVII punkt_24.pdf


​Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Sławkowie na rzecz gminy Sławków (dz. nr 1763/7 i 1763/8) (DS-944/21).

sesja XXXVII punkt_25.pdf


​Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zielone fasady (DS-945/21).

sesja XXXVII punkt_26.pdf


​Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok ( DS-946/21).

sesja XXXVII punkt_27.pdf


​Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-947/21).

sesja XXXVII punkt_28.pdf


​Punkt 28a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach (DS-926/21).

sesja XXXVII punkt_28a.pdf


Punkt 28b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021 (DS-937/21).

sesja XXXVII punkt_28b.pdf


​Punkt 29a. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projeku uchwały w sprawie skargi na działania p.o. Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach (DS-938/21).

sesja XXXVII punkt_29a.pdf


Punkt 29b. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Przewodniczącego Rady Miasta Katowice (DS-939/21).

sesja XXXVII punkt_29b.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."