Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XXXIV SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2021-04-29
Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie upamiętnienia 100.rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego (DS-857/21).

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-814/21).

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za 2020 rok (DS-836/21).

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-842/21).

Radny Dawid Kamiński zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-812/21).

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta Katowice na lata 2020-2032" (DS-844/21).

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 2020” za 2020 rok (DS-845/21).

Radny Łukasz Borkowski zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2020 rok (DS-846/21).

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” (DS-847/21).

Radny Jarosław Makowski zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-828/21).

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-833/21).

Radny Adam Szymczyk zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-834/21).

Radna Krystyna Panek zgłosiła problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Katowice o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - „Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DS-850/21).

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piastów .../.... oraz lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego ...w Katowicach (DS-851/21).

Radny Borys Pronobis zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położnego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów (DS-852/21).

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok (DS-855/21).

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-856/21).

Radni: Wiesław Mrowiec, Bartosz Wydra zgłosili problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 24a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2021 roku (DS-813/21).
Radni: Jarosław Makowski,Borys Pronobis, Wiesław Mrowiec zgłosili problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"

Punkt 24b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok (DS-859/21).
Radni: Borys Pronobis, Wiesław Mrowiec zgłosili problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"

Punkt 24c. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Katowice (DS-860/21).

Punkt 25a. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej usunięcia samochodu marki Ford Transit (DS-848/21).

Radny Borys Pronobis zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 25b. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg dotyczących wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności gruntu oraz w sprawie odmowy zwrotu wpłaconych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (DS-849/21).
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."