Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XXXI SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2021-02-04

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

wyniki_glosowania_5396.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

wyniki_glosowania_5397.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji.

wyniki_glosowania_5457.pdf

wyniki_glosowania_5458.pdf

Radny Adam Lejman-Gąska zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
wyniki_glosowania_5399.pdf

wyniki_glosowania_5513.pdf

wyniki_glosowania_5514.pdf

wyniki_glosowania_5515.pdf


Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2020 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2020r. (DS-753/20).
wyniki_glosowania_5391.pdf

Radni Krystyna Panek oraz Jarosław Makowski zgłosili problemy techniczne podczas głosowania - głos "za".


Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego i 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy położonych w budynku przy ul. Kościuszki ich najemcom wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie (DS-752/20).
wyniki_glosowania_5392.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów (DS-731/20).
wyniki_glosowania_5393.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2021-2024" (DS-754/20).
wyniki_glosowania_5394.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Katowice za działalność charytatywną (DS-757/20).
wyniki_glosowania_5395.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 (DS-758/20).
wyniki_glosowania_5401.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2021r.(DS-759/21).
wyniki_glosowania_5404.pdf

Radna Magdalena Wieczorek zgłosiła problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-760/21).
wyniki_glosowania_5405.pdf

Radny Andrzej Warmuz zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice (DS-690/20).
wyniki_glosowania_5429.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-756/20).
wyniki_glosowania_5430.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 (DS-765/21).
wyniki_glosowania_5431.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym, z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną, murami oporowymi oraz elementami małej architektury przy ul. Kolońskiej w Katowicach (DS-768/21).
wyniki_glosowania_5433.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Damrota w Katowicach (DS-773/21).
wyniki_glosowania_5452.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic – część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (DS-769/21).
wyniki_glosowania_5434.pdf

Radny Patryk Białas zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023" (DS-770/21).
wyniki_glosowania_5435.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok (DS-774/21).
wyniki_glosowania_5470.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-775/21).
wyniki_glosowania_5471.pdf

Radna Krystyna Panek zgłosiła problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego na rzecz Muzeum Śląskiego (dz. nr 106/8 i 106/87) (DS-776/21).
wyniki_glosowania_5472.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ceglanej w Katowicach (DS-777/21).
wyniki_glosowania_5510.pdfwyniki_glosowania_5511.pdf

wyniki_glosowania_5473.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach (DS-778/21).
wyniki_glosowania_5474.pdf

Radny Jarosław Makowski zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną ( DS-779-21).
wyniki_glosowania_5475.pdf

Radny Andrzej Warmuz zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 27a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 (DS-780/21).
wyniki_glosowania_5482.pdf


Punkt 27b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Katowice na lata 2021-2022 (DS-755/20).
wyniki_glosowania_5486.pdf


Punkt 27c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (DS-761/21).
wyniki_glosowania_5506.pdf

Radni Andrzej Warmuz oraz Dawid Durał zgłosili problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 27d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-762/21).

wyniki_glosowania_5507.pdf


Punkt 28a. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora i pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Katowicach (DS-771/21).
wyniki_glosowania_5439.pdf

Radni Krzysztof Pieczyński i Borys Pronobis zgłosili problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"


Punkt 28b. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-772/21).

wyniki_glosowania_5440.pdf

Radny Borys Pronobis zgłosił problemy techniczne podczas głosowania - głos "za"

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."