Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XXVIII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2020-11-19

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

wyniki_glosowania_5134.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

wyniki_glosowania_5133.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.

wyniki_glosowania_5185.pdf

wyniki_glosowania_5186.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

wyniki_glosowania_5236.pdf

wyniki_glosowania_5237.pdf

wyniki_glosowania_5238.pdf

wyniki_glosowania_5239.pdf

wyniki_glosowania_5240.pdf

wyniki_glosowania_5241.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-693/20).

wyniki_glosowania_5130.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego” (DS-713/20).

wyniki_glosowania_5145.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Franza Waxmana w rejonie Trasy imienia Nikodema i Józefa Renców w Katowicach (DS-714/20).

wyniki_glosowania_5163.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-715/20).

wyniki_glosowania_5162.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.(DS-716/20).

wyniki_glosowania_5164.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-718/20).

wyniki_glosowania_5184.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach po zgonie dłużnika z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów ---/-- (DS-719/20).

wyniki_glosowania_5199.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kościuszki ____/_(DS-720/20).

wyniki_glosowania_5200.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-721/20).

wyniki_glosowania_5201.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-722/20).

wyniki_glosowania_5202.pdf


Punkt 18a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr -- położonego w budynku przy ul. Tysiąclecia -- w Katowicach (DS-725/20).

wyniki_glosowania_5213.pdf


Punkt 18b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr -- położonego w budynku przy ul. Świdnickiej - w Katowicach (DS-726/20).

wyniki_glosowania_5214.pdf


Punkt 18c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025" (DS-687/20).

wyniki_glosowania_5223.pdf


Punkt 18d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (DS-708/20).

wyniki_glosowania_5224.pdf


Punkt 18e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DS-709/20).

wyniki_glosowania_5225.pdf


Punkt 18f. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (DS-712/20).

wyniki_glosowania_5226.pdf


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."