Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XXII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2020-07-30

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
wyniki_glosowania_4799.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
wyniki_glosowania_4800.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
wyniki_glosowania_4801.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
wyniki_glosowania_4864-4869.pdf _radny B. Pronobis w głosowaniu dotyczącym wprowadzenia punktu 32d omyłkowo wybrał "wstrzymuję się". Pan Radny miał zamiar głosować "za"


Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2019 rok (DS-600/20).

wyniki_glosowania_4806.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-543/20).
wyniki_glosowania_4807.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice (DS-544/20).
wyniki_glosowania_4808.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach do Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach (DS-605/20).
wyniki_glosowania_4809.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach (DS-606/20).
wyniki_glosowania_4810.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach do Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach (DS-607/20).
wyniki_glosowania_4811.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach (DS-608/20).
wyniki_glosowania_4812.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach do Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach (DS-609/20).
wyniki_glosowania_4813.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach do Zespołu Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach (DS-610/20).
wyniki_glosowania_4814.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach (DS-611/20).
wyniki_glosowania_4815.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach do Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-612/20).
wyniki_glosowania_4816.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach do Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach (DS-613/20).
wyniki_glosowania_4817.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Technikum nr 21 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-614/20).
wyniki_glosowania_4818.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-620/20).
wyniki_glosowania_4819.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego oraz 2 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcy wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-623/20).
wyniki_glosowania_4820.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Markowa oraz Gminie Jawornik Polski poszkodowanym w wyniku powodzi opadowej w dniu 26 czerwca 2020 roku (DS-625/20).
wyniki_glosowania_4821.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" (DS-564/20).
wyniki_glosowania_4824.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach V kadencji (DS-626/20).
wyniki_glosowania_4825.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Katowickiej / (DS-627/20).
wyniki_glosowania_4830.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / (DS-628/20)
wyniki_glosowania_4831.pdf


Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-629/20).
wyniki_glosowania_4832.pdf


Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-630/20).
wyniki_glosowania_4833.pdf


Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania (DS-617/20).
wyniki_glosowania_4803.pdf _radny J. Zawadzki w głosowaniu omyłkowo wybrał "przeciw". Pan Radny miał zamiar głosować "za"


Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-618/20).
wyniki_glosowania_4804.pdf


Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-619/20).
wyniki_glosowania_4805.pdf


Punkt 32a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (DS-615/20).
wyniki_glosowania_4835.pdf


Punkt 32b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej / (DS-631/20).
wyniki_glosowania_4836.pdf


Punkt 32c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na Parkingu Węzła Przesiadkowego Sądowa w Katowicach (DS-616/20).
wyniki_glosowania_4860.pdf


Punkt 32d. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-624/20).
wyniki_glosowania_4861.pdf


Punkt 32e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej (DS-635/20).

wyniki_glosowania_4862.pdf


Punkt 32f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wajdy (DS-636/20).

wyniki_glosowania_4863.pdf


Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań legislacyjnych i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii (DS-622/20).

wyniki_glosowania_4822.pdf _radny A. Warmuz w głosowaniu omyłkowo wybrał "przeciw". Pan Radny miał zamiar głosować "za"


Punkt 34. Rozpatrzenie skargi. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-621/20).

wyniki_glosowania_4823.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."