Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XXI SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2020-06-30

​2. Powołanie sekretarzy sesji.

wyniki_glosowania_4648.pdf


3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

wyniki_glosowania_4647.pdf


4. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

wyniki_glosowania_4646.pdf


5. Zmiany w porządku obrad.

wyniki_glosowania_4649.pdf


7c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania (DS-567/20).

wyniki_glosowania_4645.pdf


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice za 2019 rok (DS-545/20).

wyniki_glosowania_4650.pdf


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok (DS-514/20).

wyniki_glosowania_4651.pdf


12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2019 rok (DS-589/20).

wyniki_glosowania_4652.pdf


13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2019 rok (DS-590/20).

wyniki_glosowania_4653.pdf


14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier” (DS-559/20).

wyniki_glosowania_4654.pdf


15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016 – 2021 za 2019 rok (DS-563/20).

wyniki_glosowania_4655.pdf


16. Rozpatrzenie projektu uchwały wsprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-569/20).

wyniki_glosowania_4663.pdf


17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu (DS-570/20).

wyniki_glosowania_4664.pdf


18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-546/20).

wyniki_glosowania_4698.pdf


19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2010-2020" za 2019 rok (DS-576/20).

wyniki_glosowania_4699.pdf


20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Katowicach (DS-578/20).

wyniki_glosowania_4700.pdf


21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Katowicach (DS-579/20).

wyniki_glosowania_4701.pdf


22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach (DS-580/20).

wyniki_glosowania_4702.pdf


23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 4 w Katowicach (DS-581/20).

wyniki_glosowania_4703.pdf


24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 5 w Katowicach (DS-582/20).

wyniki_glosowania_4704.pdf


25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 6 w Katowicach (DS-583/20).

wyniki_glosowania_4705.pdf


26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 7 w Katowicach (DS-584/20).

wyniki_glosowania_4706.pdf


27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach (DS-585/20).

wyniki_glosowania_4707.pdf


28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 9 w Katowicach (DS-586/20).

wyniki_glosowania_4708.pdf


29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego ( DS-587/20).

wyniki_glosowania_4709.pdf


30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 - 2024" (DS-591/20).

wyniki_glosowania_4724.pdf


31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-595/20).

wyniki_glosowania_4732.pdf


32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-596/20).

wyniki_glosowania_4733.pdf


33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-552/20).

wyniki_glosowania_4747.pdf


34. Rozpatrzenie projektu uchwaly zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia w mieście Katowice naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji i maksymalnego dochodu dla mieszkań budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat” (DS-568/20).

wyniki_glosowania_4746.pdf


35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 70 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Katowicach (DS-598/20).

wyniki_glosowania_4748.pdf


36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 64 w Katowicach (DS-599/20).

wyniki_glosowania_4749.pdf


37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego „Katowice Sądowa Dworzec” przy ul. Sądowej 5 w Katowicach (DS-565/20).

wyniki_glosowania_4762.pdf


37a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (DS-553/20).

wyniki_glosowania_4767.pdf


38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G (DS-594/20).

wyniki_glosowania_4729.pdf


39. Rozpatrzenie skarg:
a) na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ( DS-571/20).

wyniki_glosowania_4710.pdf


b) na brak działań Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach (DS-572/20).

wyniki_glosowania_4711.pdf


c) na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach (DS-573/20).

wyniki_glosowania_4712.pdf


d) na działania Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach (DS-574/20).

wyniki_glosowania_4713.pdf


e) na działania Prezesa Zarządu Spółki Katowickie Wodociągi S.A. (DS-575/20).

wyniki_glosowania_4714.pdf


f) na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-592/20).

wyniki_glosowania_4730.pdf


g) na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Katowicach (DS-593/20).

wyniki_glosowania_4731.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."