Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XX SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2020-05-28

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

wyniki_glosowania_4515.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

wyniki_glosowania_4514.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

wyniki_glosowania_4516.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

wyniki_glosowania_4517.pdf

wyniki_glosowania_4631.pdf


Punkt 7. Rozpatrzenie oświadczenia Rady Miasta Katowice z okazji 30.rocznicy restytucji samorządu terytorialnego w Polsce (DS-562/20).

wyniki_glosowania_4607.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Świdra" (DS-455/20).

wyniki_glosowania_4512.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok (DS-541/20).

wyniki_glosowania_4513.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach (DS-522/20).

wyniki_glosowania_4566.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historii Katowic w Katowicach (DS-547/20).

wyniki_glosowania_4567.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( DS-548/20).

wyniki_glosowania_4568.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 1-go Maja ( DS-549/20).

wyniki_glosowania_4569.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok (DS-550/20).

wyniki_glosowania_4570.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości gruntowych położonych w Katowicach w rejonie Al. Roździeńskiego i ul. Olimpijskiej (DS-551/20).

wyniki_glosowania_4571.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania ( DS-510/20).

wyniki_glosowania_4572.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” (DS-530/20).

wyniki_glosowania_4573.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (DS-539/20).

wyniki_glosowania_4574.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021” oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (DS-555/20).

wyniki_glosowania_4578-1.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie targowisk miejskich dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach na okres od czerwca do grudnia 2020 roku (DS-556/20).

wyniki_glosowania_4579.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice (DS-540/20).

wyniki_glosowania_4596.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów (DS-542/20).

wyniki_glosowania_4597.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach – część I (DS-558/20).

wyniki_glosowania_4622.pdf

wyniki_glosowania_4623.pdf

wyniki_glosowania_4624-1.pdf

wyniki_glosowania_4625.pdf

wyniki_glosowania_4626.pdf

wyniki_glosowania_4627.pdf

wyniki_glosowania_4628.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok (DS-560/20).

wyniki_glosowania_4600.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-561/20).

wyniki_glosowania_4601.pdf


Punkt 26a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (DS-554/20).

wyniki_glosowania_4608.pdf


27a. Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-484/20).

wyniki_glosowania_4575.pdf


27b. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach (DS-485/20).

wyniki_glosowania_4577.pdf


27c. Rozpatrzenie skargi na działania Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (DS-486/20).

wyniki_glosowania_4576.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."