Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XIII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2019-10-24

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 13, Glosowanie 1, Data 24.10.2019 11.16.13.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 13, Glosowanie 2, Data 24.10.2019 11.17.03.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 13, Glosowanie 3-4, Data 24.10.2019 11.18.09.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 13, Glosowanie 5-13, Data 24.10.2019 11.27.48.pdf

Sesja 13, Glosowanie 14, Data 24.10.2019 11.42.09.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku” (DS-268/19).

Sesja 13, Glosowanie 15, Data 24.10.2019 12.04.03.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Braci Wolnych" (DS-266/19).

Sesja 13, Glosowanie 16, Data 24.10.2019 12.04.42.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Ernesta Pritwittza" (DS-336/19).

Sesja 13, Glosowanie 17, Data 24.10.2019 12.05.21.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej w Katowicach (DS-337/19).

Sesja 13, Glosowanie 19, Data 24.10.2019 12.29.56.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-- (DS-338/19).

Sesja 13, Glosowanie 20, Data 24.10.2019 12.30.33.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-(DS-339/19).

Sesja 13, Glosowanie 21, Data 24.10.2019 12.31.14.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-340/19).

Sesja 13, Glosowanie 22, Data 24.10.2019 12.31.53.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-341/19).

Sesja 13, Glosowanie 23, Data 24.10.2019 12.32.34.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” (DS-313/19).

Sesja 13, Glosowanie 24, Data 24.10.2019 12.33.12.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-343/19).

Sesja 13, Glosowanie 25, Data 24.10.2019 12.33.51.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej BUDOWA ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WITA STWOSZA w Katowicach (DS-349/19).

Sesja 13, Glosowanie 27, Data 24.10.2019 12.37.51.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-335/19).

Sesja 13, Glosowanie 28, Data 24.10.2019 12.38.28.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-- (DS-350/19).

Sesja 13, Glosowanie 29, Data 24.10.2019 12.39.05.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej / (DS-351/19).

Sesja 13, Glosowanie 30, Data 24.10.2019 12.39.45.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok. (DS-354/19).

Sesja 13, Glosowanie 31, Data 24.10.2019 12.40.20.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-355/19).

Sesja 13, Glosowanie 32, Data 24.10.2019 12.41.07.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia dla Radnych Rady Miasta Katowice Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (DS-342/19).

Sesja 13, Glosowanie 33, Data 24.10.2019 12.44.14.pdf


Punkt 25a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zabrskiej / (DS-356/19).

Sesja 13, Glosowanie 34, Data 24.10.2019 12.45.16.pdf


Punkt 25b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / (DS-357/19).

Sesja 13, Glosowanie 35, Data 24.10.2019 12.45.51.pdf


Punkt 25c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr V/80/19 Rady Miasta Katowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach ( DS-358/19).

Sesja 13, Glosowanie 36, Data 24.10.2019 12.46.34.pdf


Punkt 25d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (DS-324/19).

Sesja 13, Glosowanie 37, Data 24.10.2019 12.47.12.pdf


Punkt 25e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Sosnowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Sosnowiec ( DS- 360/19).

Sesja 13, Glosowanie 38, Data 24.10.2019 12.47.51.pdf


Punkt 25f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice w nowym kształcie (DS- 361/19).

Sesja 13, Glosowanie 39, Data 24.10.2019 12.48.23.pdf


Punkt 26b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023 (DS-345/19).

Sesja 13, Glosowanie 40, Data 24.10.2019 12.56.37.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."