Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z X SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2019-07-25

​Punkt 3. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 10, Glosowanie 1, Data 25.07.2019 11.12.43.pdf


Punkt 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 10, Glosowanie 2, Data 25.07.2019 11.13.23.pdf


Punkt 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 10, Glosowanie 3, Data 25.07.2019 11.14.23.pdf


Punkt 6. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 10, Glosowanie 4-7, Data 25.07.2019 11.21.49.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach (DS-249/19).

Sesja 10, Glosowanie 8, Data 25.07.2019 12.16.40.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych (DS-250/19).

Sesja 10, Glosowanie 9, Data 25.07.2019 12.18.54.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze (DS-251/19).

Sesja 10, Glosowanie 10, Data 25.07.2019 12.19.55.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze (DS-252/19).

Sesja 10, Glosowanie 11, Data 25.07.2019 12.21.16.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-253/19).

Sesja 10, Glosowanie 12, Data 25.07.2019 12.25.51.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-254/19).

Sesja 10, Glosowanie 13, Data 25.07.2019 12.26.44.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-255/19).

Sesja 10, Glosowanie 14, Data 25.07.2019 12.27.38.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-256/19).

Sesja 10, Glosowanie 15, Data 25.07.2019 12.28.29.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2018 rok (DS-236/19).

Sesja 10, Glosowanie 16, Data 25.07.2019 12.29.03.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach (DS-241/19).

Sesja 10, Glosowanie 17, Data 25.07.2019 12.29.42.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" (DS-242/19).

Sesja 10, Glosowanie 19, Data 25.07.2019 12.56.16.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy Katowice w zakresie eksploatacji trzech basenów miejskich (DS-243/19).

Sesja 10, Glosowanie 20, Data 25.07.2019 13.21.36.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach (DS-247/19).

Głosowanie sposobu rozpatrzenia uwag: Sesja 10, Glosowanie 21-24, Data 25.07.2019 13.53.17.pdf

Głosowanie projektu uchwały: Sesja 10, Glosowanie 25, Data 25.07.2019 14.22.31.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach (DS-248/19).

Sesja 10, Glosowanie 26, Data 25.07.2019 14.24.35.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-257/19).

Sesja 10, Glosowanie 27, Data 25.07.2019 14.25.18.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-258/19).

Sesja 10, Glosowanie 28, Data 25.07.2019 14.25.54.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach (DS-259/19).

Sesja 10, Glosowanie 29, Data 25.07.2019 14.26.35.pdf


Punkt 27a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (DS-245/19).

Sesja 10, Glosowanie 30, Data 25.07.2019 14.27.21.pdf


Punkt 27b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku (DS-244/19).

Sesja 10, Glosowanie 31, Data 25.07.2019 14.28.00.pdf


Punkt 27c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku (DS-246/19).

Sesja 10, Glosowanie 32, Data 25.07.2019 14.28.40.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."