Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z VII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2019-04-25

Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 7, Glosowanie 1, Data 25.04.2019 11.07.43.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 7, Glosowanie 2, Data 25.04.2019 11.08.24.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 7, Glosowanie 3, Data 25.04.2019 11.09.22.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 7, Glosowanie 4, Data 25.04.2019 11.10.58.pdf

Sesja 7, Glosowanie 5, Data 25.04.2019 11.11.36.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej” za 2018 rok (DS-140/19).

Sesja 7, Glosowanie 6, Data 25.04.2019 12.53.09.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok” (DS-149/19).

Sesja 7, Glosowanie 7, Data 25.04.2019 12.53.48.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach (DS-150/19).

Rozaptrzenie uwag: Sesja 7, Glosowanie 8-12, Data 25.04.2019 12.59.42.pdf

Przegłosowanie uchwały: Sesja 7, Glosowanie 13, Data 25.04.2019 13.04.37.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże (DS-151/19).

Sesja 7, Glosowanie 14, Data 25.04.2019 13.05.26.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka (DS-152/19).

Sesja 7, Glosowanie 15, Data 25.04.2019 13.06.05.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała (DS-153/19).

Sesja 7, Glosowanie 16, Data 25.04.2019 13.06.46.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec (DS-154/19).

Sesja 7, Glosowanie 17, Data 25.04.2019 13.07.21.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji (DS-155/19).

Sesja 7, Glosowanie 18, Data 25.04.2019 13.08.15.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Katowice do inicjatywy "Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” (DS-156/19).

Sesja 7, Glosowanie 19, Data 25.04.2019 13.12.27.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej BUDYNEK MIESZKALNY Z FUNKCJĄ HANDLOWO – USŁUGOWĄ przy ul. Janusza Korczaka 43 w Katowicach (DS-157/19 wraz z autopoprawką)

Sesja 7, Glosowanie 20, Data 25.04.2019 13.54.16.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od M M, J M i M M z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego (DS-159/19).

Sesja 7, Glosowanie 21, Data 25.04.2019 13.55.02.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-161/19).

Sesja 7, Glosowanie 22, Data 25.04.2019 14.03.50.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-162/19).

Sesja 7, Glosowanie 23, Data 25.04.2019 14.04.25.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (DS-164/19).

Sesja 7, Glosowanie 24, Data 25.04.2019 14.07.09.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-103/19).

Sesja 7, Glosowanie 25, Data 25.04.2019 15.08.45.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach (DS-147/19).

Sesja 7, Glosowanie 26, Data 25.04.2019 15.12.11.pdf


Punkt 27a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od D_M_,K_M_ i D_ B_ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego (DS-167/19).

Sesja 7, Glosowanie 27, Data 25.04.2019 15.14.39.pdf


Punkt 27b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B_N_, J_N_, D_N_ oraz N_N_ z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego (DS-168/19).

Sesja 7, Glosowanie 28, Data 25.04.2019 15.16.56.pdf


Punkt 28. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie ograniczenia niskiej emisji na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (DS-166/19).

Sesja 7, Glosowanie 29, Data 25.04.2019 15.26.09.pdf


Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Katowice dotyczących wykorzystania oczyszczaczy powietrza w celu poprawy jakości powietrza w katowickich placówkach samorządowo-oświatowych (DS-111/19).

Wniosek formalny o zdjęcie punktu z porządku posiedzenia: Sesja 7, Glosowanie 30, Data 25.04.2019 15.54.38.pdf


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."