Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z V SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2019-03-07

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 5, Glosowanie 1, Data 07.03.2019 11.08.49.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 5, Glosowanie 2, Data 07.03.2019 11.09.45.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 5, Glosowanie 3, Data 07.03.2019 11.10.47.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 5, Glosowanie 4-5, Data 07.03.2019 11.13.49.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Anny Walentynowicz"

Sesja 5, Glosowanie 6, Data 07.03.2019 11.59.17.pdf


Punkt 10. Wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 ( wybory uzupełniające).

Sesja 5, Glosowanie 7, Data 07.03.2019 12.07.56.pdf

Sesja 5, Glosowanie 8, Data 07.03.2019 12.10.07.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych - garaży ich najemcy lub dzierżawcy wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.

Sesja 5, Glosowanie 10, Data 07.03.2019 12.41.46.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Sesja 5, Glosowanie 11, Data 07.03.2019 12.42.32.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice.

Sesja 5, Glosowanie 12, Data 07.03.2019 12.43.30.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnego Rady Miasta Katowice na Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego ds. wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030”

Sesja 5, Glosowanie 13, Data 07.03.2019 12.46.17.pdf

Sesja 5, Glosowanie 14, Data 07.03.2019 12.46.37.pdf

Sesja 5, Glosowanie 15, Data 07.03.2019 12.47.18.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2018 roku.

Sesja 5, Glosowanie 16, Data 07.03.2019 12.48.02.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice.

Sesja 5, Glosowanie 17, Data 07.03.2019 12.48.51.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice za 2018 r.

Sesja 5, Glosowanie 18, Data 07.03.2019 12.49.40.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 63 w Katowicach.

Sesja 5, Glosowanie 19, Data 07.03.2019 12.50.59.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Sesja 5, Glosowanie 20, Data 07.03.2019 13.03.35.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

Sesja 5, Glosowanie 21, Data 07.03.2019 13.48.55.pdf

Sesja 5, Glosowanie 22, Data 07.03.2019 13.49.35.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Sesja 5, Glosowanie 23, Data 07.03.2019 13.50.41.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice.

Sesja 5, Glosowanie 24, Data 07.03.2019 13.51.25.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach.

Sesja 5, Glosowanie 25, Data 07.03.2019 13.53.22.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.

Sesja 5, Glosowanie 26, Data 07.03.2019 14.00.23.pdf

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.

Sesja 5, Glosowanie 27, Data 07.03.2019 14.01.07.pdf

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice.

Sesja 5, Glosowanie 28, Data 07.03.2019 14.01.51.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyspieszenia działań związanych z poprawą jakości powietrza w latach 2019-2023.

Sesja 5, Glosowanie 29, Data 07.03.2019 14.31.05.pdf

Sesja 5, Glosowanie 30, Data 07.03.2019 14.35.21.pdf

Sesja 5, Glosowanie 31, Data 07.03.2019 14.56.07.pdf


Punkt 27a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2019.

Sesja 5, Glosowanie 32, Data 07.03.2019 14.57.50.pdf


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."