Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z IV SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2019-01-24

Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 4, Glosowanie 1, Data 24.01.2019 11.08.31.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 4, Glosowanie 2, Data 24.01.2019 11.09.08.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 4, Glosowanie 3, Data 24.01.2019 11.10.10.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 4, Glosowanie 4-7, Data 24.01.2019 11.13.36.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie apelu w sprawie zmiany poziomów alarmowania i informowania o zanieczyszczeniach powietrza oraz indeksu jakości powietrza (DS-56/18).

Sesja 4, Glosowanie 8, Data 24.01.2019 12.28.49.pdf

Sesja 4, Glosowanie 9, Data 24.01.2019 12.29.15.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2019 r.(DS-57/18).

Sesja 4, Glosowanie 10, Data 24.01.2019 12.35.02.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2019 (DS-60/19).

Sesja 4, Glosowanie 11, Data 24.01.2019 12.35.46.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 (DS-58/19 ).

Sesja 4, Glosowanie 12, Data 24.01.2019 12.37.53.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016-2019 ( wybory uzupełniające) (DS-59/19 ).

Sesja 4, Glosowanie 13, Data 24.01.2019 12.38.49.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na najem lokali użytkowych pod nazwą "Lokal na kulturę" (DS-61/19).

Sesja 4, Glosowanie 14, Data 24.01.2019 12.40.03.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 1 Śródmieście (DS-64/19).

Sesja 4, Glosowanie 15, Data 24.01.2019 12.43.41.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 4 Osiedle Paderewskiego -Muchowiec (DS-65/19).

Sesja 4, Glosowanie 16, Data 24.01.2019 12.44.30.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DS-55/19).

Sesja 4, Glosowanie 17, Data 24.01.2019 12.45.22.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji konkursowej do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej (DS-68/19).

Sesja 4, Glosowanie 18, Data 24.01.2019 12.46.33.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-43/18).

Sesja 4, Glosowanie 19, Data 24.01.2019 12.47.24.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 (DS-69/19).

Sesja 4, Glosowanie 20, Data 24.01.2019 12.50.37.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polska Grupa Górnicza S.A. KWK "Murcki -Staszic" - część obejmująca obszar w rejonie ulicy Stanisława Łętowskiego w Katowicach (DS-72/19).
Sesja 4, Glosowanie 21, Data 24.01.2019 12.57.05.pdf

Sesja 4, Glosowanie 22, Data 24.01.2019 12.57.24.pdf

Sesja 4, Glosowanie 23, Data 24.01.2019 12.57.54.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Lipowej w Katowicach (DS-73/19).

Sesja 4, Glosowanie 24, Data 24.01.2019 12.58.54.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Braci Wolnych" (DS-52/18).

Sesja 4, Glosowanie 25, Data 24.01.2019 13.00.57.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok (DS-75/19).

Sesja 4, Glosowanie 26, Data 24.01.2019 13.27.23.pdf

Sesja 4, Glosowanie 27, Data 24.01.2019 14.02.33.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-76/19).

Sesja 4, Glosowanie 28, Data 24.01.2019 14.03.51.pdf


Punkt 27a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Katowicach (DS-79/19).

Sesja 4, Glosowanie 29, Data 24.01.2019 14.09.21.pdf


Punkt 27b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji (DS-62/19).

Sesja 4, Glosowanie 30, Data 24.01.2019 14.14.15.pdf


Punkt 28a. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta (DS-70/19).

Sesja 4, Glosowanie 31, Data 24.01.2019 14.16.03.pdf


Punkt 28b. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach (DS-71/19).

Sesja 4, Glosowanie 32, Data 24.01.2019 14.18.22.pdf


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."