Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LVI SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-05-24

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 56, Glosowanie 1, Data 24.05.2018 11.10.18.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 56, Glosowanie 2, Data 24.05.2018 11.11.07.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 56, Glosowanie 3, Data 24.05.2018 11.12.33.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Przeniesienie punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowipołożonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Hippokratesa" jako punkt 8a.

Sesja 56, Glosowanie 4, Data 24.05.2018 11.15.30.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 27a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ na uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Katowice w 2017 roku.

Sesja 56, Glosowanie 5, Data 24.05.2018 11.16.12.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 27b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A____ P________-K_____, A_______ P________ i A______ K_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/--.

Sesja 56, Glosowanie 6, Data 24.05.2018 11.16.54.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 27c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B____ S__ i pana B_______ S__ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 1-go Maja __/_.

Sesja 56, Glosowanie 7, Data 24.05.2018 11.17.33.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 27d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w Katowicach.

Sesja 56, Glosowanie 8, Data 24.05.2018 11.18.06.pdf


Punkt. 8. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. (DS-1289/18).

Sesja 56, Glosowanie 9, Data 24.05.2018 12.12.12.pdf


Punkt. 8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Hippokratesa" (DS-1287/18).

Sesja 56, Glosowanie 10, Data 24.05.2018 12.13.48.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki (DS-1269/18).

Sesja 56, Glosowanie 11, Data 24.05.2018 12.14.51.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa (DS-1270/18).

Sesja 56, Glosowanie 12, Data 24.05.2018 12.15.29.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice (DS-1271/18).

Sesja 56, Glosowanie 13, Data 24.05.2018 12.16.10.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec (DS-1272/18).

Sesja 56, Glosowanie 14, Data 24.05.2018 12.16.48.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec (DS-1273/18).

Sesja 56, Glosowanie 15, Data 24.05.2018 12.17.28.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki (DS-1274/18).

Sesja 56, Glosowanie 16, Data 24.05.2018 12.18.07.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna (DS-1275/18).

Sesja 56, Glosowanie 17, Data 24.05.2018 12.18.47.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie (DS-1276/18).

Sesja 56, Glosowanie 18, Data 24.05.2018 12.19.25.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów (DS-1252/18).

Sesja 56, Glosowanie 19, Data 24.05.2018 12.20.25.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (DS-1280/18).

Sesja 56, Glosowanie 20, Data 24.05.2018 12.21.22.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2016 – 2021 za 2017 rok (DS-1281/18).

Sesja 56, Glosowanie 21, Data 24.05.2018 12.22.11.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Józefa Ryszki" (DS-1282/18).

Sesja 56, Glosowanie 22, Data 24.05.2018 12.23.11.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier" (DS-1284/18).

Sesja 56, Glosowanie 23, Data 24.05.2018 12.24.03.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr __ położonego w budynku przy ul. Tysiąclecia __ w Katowicach (DS-1285/18).

Sesja 56, Glosowanie 24, Data 24.05.2018 12.24.49.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie UWAG wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (DS-1288/18).

Sesja 56, Glosowanie 25-33, Data 24.05.2018 12.40.27.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (DS-1288/18).

Sesja 56, Glosowanie 34, Data 24.05.2018 12.48.39.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021" oraz "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice". (DS-1292/18)

Sesja 56, Glosowanie 35, Data 24.05.2018 12.52.54.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1293/18).

Sesja 56, Glosowanie 36, Data 24.05.2018 12.53.36.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1294/18).

Sesja 56, Glosowanie 37, Data 24.05.2018 12.54.15.pdf


Punkt 27a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ na uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Katowice w 2017 roku (DS-1298/18).

Sesja 56, Glosowanie 38, Data 24.05.2018 12.55.07.pdf


Punkt 27b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A____ P________-K_____, A_______ P________ i A______ K_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-- (DS-1299/18).

Sesja 56, Glosowanie 39, Data 24.05.2018 12.59.17.pdf


Punkt 27c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B____ S__ i pana B_______ S__ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 1-go Maja __/_(DS-1300/18).

Sesja 56, Glosowanie 40, Data 24.05.2018 13.01.16.pdf


Punkt 27d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w Katowicach (DS-1301).

Sesja 56, Glosowanie 41, Data 24.05.2018 13.01.57.pdf


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."