Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LIII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-03-01

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 53, Glosowanie 1, Data 01.03.2018 11.11.45.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 53, Glosowanie 2, Data 01.03.2018 11.12.28.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 53, Glosowanie 3, Data 01.03.2018 11.13.25.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 24a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Kołobrzeskiej w Katowicach (DS-1203/18).

Sesja 53, Glosowanie 4, Data 01.03.2018 11.16.21.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 24b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B K, J D, A K i J K z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wincentego Pola (DS-1204/18).

Sesja 53, Glosowanie 5, Data 01.03.2018 11.17.07.pdf


Punkt 5 Zmiany w porzadku obrad. Dopisanie punktu 24c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani K C i pana P C z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikusińskiego w Katowicach (DS-1205/18).

Sesja 53, Glosowanie 6, Data 01.03.2018 11.17.49.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 24d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana A T (DS-1206/18).

Sesja 53, Glosowanie 7, Data 01.03.2018 11.18.18.pdf


Punkt 5. Zmiany w porzadku obrad. Dopisanie punktu 24e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach odpowiedzi na skargę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na uchwałę nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1207/18).

Sesja 53, Glosowanie 8, Data 01.03.2018 11.19.17.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1163/18).

Sesja 53, Glosowanie 9, Data 01.03.2018 12.02.12.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 39 w Katowicach (DS-1185/18).

Sesja 53, Glosowanie 10, Data 01.03.2018 12.02.57.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-1186/18).

Sesja 53, Glosowanie 11, Data 01.03.2018 12.06.26.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w 2017 roku (DS-1189/18).

Sesja 53, Glosowanie 12, Data 01.03.2018 12.07.12.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier" (DS-1191/18)

Sesja 53, Glosowanie 13, Data 01.03.2018 12.08.02.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-1192/18).

Sesja 53, Glosowanie 14, Data 01.03.2018 12.08.43.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus"(DS-1187/18).

Sesja 53, Glosowanie 15, Data 01.03.2018 12.09.34.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2018 (DS-1194/18).

Sesja 53, Glosowanie 16, Data 01.03.2018 12.10.36.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice za 2017 r. (DS-1195/18).

Sesja 53, Glosowanie 17, Data 01.03.2018 12.11.21.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok (DS-1196/18).

Sesja 53, Glosowanie 18, Data 01.03.2018 12.13.16.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1197/18).

Sesja 53, Glosowanie 19, Data 01.03.2018 12.13.58.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (DS-1198/18).

Sesja 53, Glosowanie 20, Data 01.03.2018 12.25.54.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od DM, AM i PM z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zielonogórskiej (DS-1199/18).

Sesja 53, Glosowanie 21, Data 01.03.2018 12.26.48.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Fundacji na rzecz Rozwoju oraz Edukacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie na uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1200/18).

Sesja 53, Glosowanie 22, Data 01.03.2018 12.27.42.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Miasta Katowice do Rady Nadzorczej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (DS-1201/18).

Sesja 53, Glosowanie 23, Data 01.03.2018 12.31.27.pdf


Punkt 24a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Kołobrzeskiej w Katowicach (DS-1203/18).

Sesja 53, Glosowanie 24, Data 01.03.2018 12.34.07.pdf


Punkt 24b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od B K, J D, A K i J K z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wincentego Pola (DS-1204/18).

Sesja 53, Glosowanie 25, Data 01.03.2018 12.36.45.pdf


Punkt 24c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani K C i pana P C z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikusińskiego w Katowicach (DS-1205/18).

Sesja 53, Glosowanie 26, Data 01.03.2018 12.38.41.pdf


Punkt 24d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana A T (DS-1206/18).

Sesja 53, Glosowanie 27, Data 01.03.2018 12.39.24.pdf


Punkt 24e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach odpowiedzi na skargę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na uchwałę nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1207/18).

Sesja 53, Glosowanie 28, Data 01.03.2018 12.40.40.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."