Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2024-06-04

W związku z pracami planistycznymi w obszarze położonym w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa zapraszam Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych do  zapoznania się z koncepcją planu oraz do wyrażenia swojej opinii o proponowanych rozwiązaniach.


W ramach konsultacji odbędą się wydarzenia,  w trakcie których przedstawione zostaną główne założenia koncepcji planu i proponowane rozwiązania przestrzenne:
- otwarte spotkanie konsultacyjne:  20 czerwca 2024 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Witosa 23; 
- spacer z Projektantem planu:  19 czerwca 2024 r.  o godz. 17.00 - na spacer obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu  (32) 259 35 52, zbiórka zainteresowanych  na  Placu św. Herberta;  
- punkty konsultacyjne:   10 czerwca 2024 r. od godz. 8.00 do 12.00  i  15 czerwca 2024 r. od godz. 10.00 do 14.00 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 12 przy ul. Witosa 18 B oraz 12 czerwca 2024 r.  od godz. 17.00 do 19.00  - w Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Witosa 23.  

Koncepcja planu wraz z opisem dostępna jest na stronie internetowej katowice.eu/plan-dla-os-witosa w zakładce Konsultacje.  Obszar objęty koncepcją określa uchwała nr XL/864/21 z dnia 28 października 2021 r.

Opinie do koncepcji można składać w trakcie wydarzeń, w formie papierowej na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP i poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu, w terminie do 15 lipca  2024 r.

Szczegółowe informacje o pracach nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa  dostępne są na stronie katowice.eu/plan-dla-os-witosa oraz pod numerem telefonu  (32) 259 35 52. 


Prezydent Miasta Katowice


KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 8c, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej bip.katowice.eu
Plik do pobrania:
MPZP_Obroki-Witosa_KONCEPCJA_OPIS.pdf    
MPZP_Obroki-Witosa_KONCEPCJA_RYSUNEK.pdf    
Ogłoszenie_skan.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."