Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Wyszukiwane informacje nie są dostępne

​ROK 2019

 • uchwała nr 61/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystapienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o stworzenie przejscia dla pieszych w ciagu ul. Witosa na odcinku od skrzyzowania z ul. Sławka do Skrzyżowania z ul. Kossutha (pdf)
 • uchwała nr 62/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystapienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o stworzenie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Witosa na odcinku od skrzyżowania z ul. Sławka do skrzyzowania z ul. Kossutha w miejsce dublujacego się chodnika po wschodniej stronie drogi (pdf)
 • uchwała nr 63/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystapienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zagospodarowania Skweru Ofiar Tragedii 1896r., w Kopalni Kleofas poprzez urządzenia zieleni i wyposażenie w podstawowe elementy małej architektury (pdf)
 • uchwała nr 64/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o umieszczenie po wschodniej stronie Ronda Józefa Olejniczaka barierek drogowych celem ochrony terenu zielonego oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych (pdf)
 • uchwała nr 65/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji (pdf)
 • uchwała nr 66/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa (pdf)
 • uchwała nr 67/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji (pdf)
 • uchwała nr 68/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z pełnionej funkcji  (pdf)
 • uchwała nr 69/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2019 na zadania wskazane przez Radę (pdf)
 • uchwała nr 70/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z apelem o złożenie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniosku o zlecenie powtórnego wykonania badań poziomu hałasu wzdłuż autostrady w związku ze znacznym ograniczeniem ilości drzew w Lesie Kochłowickim po północnej stronie autostrady (pdf)
 • uchwała nr 71/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu w rejonie ulic Henryka Szwana i Walerego Sławka (pdf)
 • uchwała nr 72/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o uwzględnienie przy rozbudowie systemu katowickiego roweru miejskiego wskazanych lokalizacji na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 (pdf)
 • uchwała nr 73/2019 z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości iluminacji świąteczno-noworocznej w sezonie zimowym 2019-2020 (pdf)
 • uchwała nr 74/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o wymalowanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Barlickiego (pdf)
 • uchwała nr 75/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii nr 115 (pdf)
 • uchwała nr 76/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę trasy linii autobusowej nr 900 (pdf)
 • uchwała nr 77/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicą Dulęby, ulicą Witosa i terenem po byłym nasypie kolei piaskowej (pdf)
 • uchwała nr 78/2019 z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice z wnioskiem o zakup medali pamiątkowych dla uczestników Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Turskich (pdf)
 • uchwała nr 79/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o dobudowanie chodnika wzdłuż odcinka ul. Michejdy (pdf)
 • uchwała nr 80/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice ze wskazaniem terenów Jednostki Pomocniczej nr 8 regularnie zaśmiecanych z wnioskiem o regularne interwencje służb miejskich w sprawie (pdf)
 • uchwała nr 81/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do dokonania przez organy Jednostki inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Jednostki (pdf)
 • uchwała nr 82/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po byłej kopalni Kleofas w postaci zmniejszenia powierzchni pod tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej i/lub parków technologicznych (pdf)
 • uchwała nr 83/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych zlokalizowanym przy wylocie ul. Kwiatkowskiego do Ronda Józefa Olejniczaka (pdf)
 • uchwała nr 84/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie przez instytucje miejskie działań o charakterze wspólnototwórczym i integrującym dla nowych mieszkańców Jednostki Pomocniczej nr 8 (pdf)
 • uchwała nr 85/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie interwencji stosownych służb miejskich w związku z odorem dochodzącym z terenów uprawnych i hodowli zlokalizowanych w zachodniej części Jednostki Pomocniczej nr 8 celem ustalenia Źródeł odoru i podjęcia działań na rzecz jego eliminacji (pdf)
 • uchwała nr 86/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów ws. wykonania bieżących napraw chodników i modenizacji ciągów pieszych na terenie dzielnicy (pdf)
 • uchwała nr 87/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania na wniosek Wydziału Trasportu UM Katowice propozycji montażu progu zwalniającego na ul. Rataja (pdf)
 • uchwała nr 88/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zorganizowania przez Zarząd Jednostki spotkania Mieszkańców dzielnicy z Radnymi Rady Miasta z okręgu wyborczego obejmującego teren Jednostki Pomocniczej nr 8 (pdf)
 • uchwała nr 89/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie objecia patronatem 6.Osiedlowego Biegu Integracyjnego im. Braci Marka i Leszka Turskich (pdf)
 • uchwała nr 90/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o rewitalizację Stawu Kozubek przy ul. Obroki (pdf)

​ROK 2020


 • uchwała nr 140/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia uwag Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024” Uchwała 140.pdf
 • uchwała nr 141/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 131/2020 Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 04.02.2020 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2020 na zadania wskazane przez Radę Uchwała 141.pdf
 • uchwała nr 142/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zaprzestania przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice pozyskiwania surowca drzewnego w sąsiedztwie terenów mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 142.pdf
 • uchwała nr 143/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz ograniczenia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad uciążliwości dla Mieszkańców Osiedla Witosa związanych z eksploatacją wiaduktu nad zjazdem z drogi zbiorczej przy autostradzie A4 w sąsiedztwie terenów mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 143.pdf
 • uchwała nr 144/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o wprowadzenie ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych po ul. Obroki Uchwała 144.pdf
 • uchwała nr 145/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o zdemontowanie nieużytkowanego wyniesionego przejścia przez nieistniejący nasyp kolejowy położony pomiędzy ul. Grabskiego i Dulęby Uchwała 145.pdf
 • uchwała nr 146/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2021 Uchwała 146.pdf
 • uchwała nr 147/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do Społecznego Zespołu Doradczego Komendanta Miejskiego Policji w KatowicachUchwała 147.pdf
 • uchwała nr 148/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady względem propozycji podjęcia przez Urząd Miasta działań mających na celu poprawę sytuacji na Os. Witosa w obszarze parkowania pojazdów Uchwała 148.pdf
 • uchwała nr 149/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zaopiniowania na prośbę Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wniosku nr L8/06/VII p. P____ L____ złożonego w ramach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 Uchwała 149.pdf
 • uchwała nr 150/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady oprotestowującego nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 115 Uchwała 150.pdf
 • uchwała nr 151/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wystosowania Apelu do Mieszkańców Osiedla Witosa do udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2021 Uchwała 151.pdf
 • uchwała nr 152/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania na prośbę Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zgłoszonych przez Wspólnotę Mieszkaniową „Sławka” propozycji zmian w organizacji ruchu w tym wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Sławka w rejonie posesji 2-12 oraz utworzenia miejsc postojowych i polepszenia bezpieczeństwa w tym rejonie osiedla Uchwała 152.pdf
 • uchwała nr 153/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 w sprawie: rozpatrzenie skargi p. P___ G___ dot. funkcjonowania lokalu użytkowego przy ul. Witosa 3A, którego działalność może być uciążliwa dla otoczenia Uchwała 153.pdf
 • uchwała nr 154/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańca do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Sławka Uchwała 154.pdf
 • uchwała nr 155/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Barlickiego Uchwała 155.pdf
 • uchwała nr 156/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: przekazania do Zarządu Transportu Metropolitalnego GZM uwag Mieszkańców dot. wprowadzonych zmian w kursowaniu linii nr 900 Uchwała 156.pdf
 • uchwała nr 157/2020 z dnia 06 października 2020 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o usunięcie pustostanu na terenie Placu św. Herberta Uchwała 157.pdf
 • uchwała nr 158/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Ciekawi ludzie są wśród nas – spotkania autorskie, podróżnicze i prozdrowotne złożonego przez p. B___ W___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 158.pdf
 • uchwała nr 159/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: negatywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Książka to podstawa – Zakup nowości książkowych i audiobooków dla MBP w Katowicach Filii nr 12 złożonego przez p. B___ W___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 159.pdf
 • uchwała nr 160/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Dziś aktywny przedszkolak – jutro odpowiedzialny dorosły złożonego przez p. A___ S___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 160.pdf
 • uchwała nr 161/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami boksu i fitness dla całych rodzin złożonego przez p. P___ P___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2021 Uchwała 161.pdf
 • uchwała nr 162/2020 z dnia 12 listopada 2020 w sprawie: przyjęcia na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa UM Katowice uwag Rady w związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z DWUPOZIOMOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM, Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ (WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DOJŚCIA, DOJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE) I TECHNICZNĄ, MURAMI OPOROWYMI ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. KOLOŃSKIEJ W KATOWICACH w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219 ze zmianami) Uchwała 162.pdf
 • uchwała nr 163/2020 z dnia 30 listopada 2020 w sprawie: wyrażenia opinii Rady do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice Uchwała 163.pdf

​ROK 2021


 • uchwała nr 164/2021 z dnia 08 lutego 2021 w sprawie: ustanowienia obchodów 30-lecia Dzielnicy Uchwała 164.pdf
 • uchwała nr 165/2021 z dnia 08 lutego 2021 w sprawie: rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2021 na zadania wskazane przez Radę Uchwała 165.pdf
 • uchwała nr 166/2021 z dnia 08 lutego 2021 w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady względem planów uruchomienia przez Zarząd Transportu Metropolitalnego tzw. linii metropolitalnych „M” Uchwała 166.pdf
 • uchwała nr 167/2021 z dnia 01 marca 2021 w sprawie: głosowania RJP nr 8 w wyborach Rady Seniorów Miasta Katowice Uchwała 167.pdf
 • uchwała nr 168/2021 z dnia 01 marca 2021 w sprawie: uczczenia pamięci ofiar w związku ze 125. rocznicą Tragedii 1896 roku w Kopalni Kleofas Uchwała 168.pdf
 • uchwała nr 169/2021 z dnia 01 marca 2021 w sprawie: wystąpienie do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości oddziałów przedszkolnych na terenie dzielnicy Uchwała 169.pdf
 • uchwała nr 170/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Obroki 90 Uchwała 170.pdf
 • uchwała nr 171/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocnicze nr 8 Osiedle Witosa do wystąpienia z wnioskiem o poparcie starań Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 dot. utworzenia na terenie dzielnicy przystanku kolejowego do Radnych Rady Miasta Katowice wybranych z okręgu wyborczego nr 4 obejmującego teren Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, Rady Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże, Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia, Posłów na Sejm RP i Senatora RP wybranych z okręgów wyborczych obejmujących teren Miasta Katowice Uchwała 171.pdf
 • uchwała nr 172/2021 z dnia 04 maja 2021 w sprawie: zaopiniowania wniosku lokalizacji zakazu zatrzymywania się na ul. Bardowskiego Uchwała 172.pdf
 • uchwała nr 173/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: przyjęcia programu działania organu Jednostki – Harmonogram posiedzeń Rady w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku Uchwała 173.pdf
 • uchwała nr 174/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: zobligowania wspólnie Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu do wystąpienia do Mieszkańców Jednostki z apelem o wzięcie udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2022 Uchwała 174.pdf
 • uchwała nr 175/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o przedstawienie propozycji zmian organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Sławka i Kossutha celem odciążenia ulicy Sławka Uchwała 175.pdf
 • uchwała nr 176/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przebudowę kanalizacji w rejonie ul. Obroki Uchwała 176.pdf
 • uchwała nr 177/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2022 Uchwała 177.pdf
 • uchwała nr 178/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice o zorganizowanie wizji lokalnej na terenach we władaniu SRK położonych przy ul. Obroki z udziałem służb miejskich, straży miejskiej z zaproszeniem SRK Uchwała 178.pdf
 • uchwała nr 179/2021 z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady ws. podjęcia przez Radę Miasta Katowice Uchwały z dn. 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 179.pdf
 • uchwała nr 180/2021 z dnia 29 czerwca 2021 w sprawie: zaopiniowania na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wniosku nr L8/04/VIII pn. Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade. Uchwała 180.pdf
 • uchwała nr 181/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: powołania doraźnego zespołu Rady ds. powstania przystanku kolejowego na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Uchwała 181.pdf
 • uchwała nr 182/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: wystąpienia do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z wnioskiem o publikowanie przez Biuro Rady Miasta Katowice uchwał Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dedykowanej Jednostce podstronie w ramach serwisu BIP Miasta Katowice Uchwała 182.pdf
 • uchwała nr 183/2021 z dnia 07 września 2021 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o montaż fotoradaru Uchwała 183.pdf
 • uchwała nr 184/2021 z dnia 07 wrzesnia 2021 w sprawie: wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Obroki Uchwała 184.pdf
 • uchwała nr 185/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu Rady ds. opracowania planu działań organów Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa–„Bezpieczne Osiedle Witosa”.Uchwała 185.pdf
 • uchwała nr 186/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie demontażu chodnika wzdłuż ul. Witosa.Uchwała 186.pdf
 • uchwała nr 187/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie skomunikowania linii M10 z autobusami jadącymi z i do Osiedla Witosa.Uchwała 187.pdf
 • uchwała nr 188/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie objęcia patronatem i wsparciem organizacyjnym imprezy charytatywnej pod roboczą nazwą Osiedlowy Kiermasz dla Amelki.Uchwała 188.pdf
 • uchwała nr 189/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie: organizacji przez Radę cyklicznych spotkań z Mieszkańcami dot. bezpieczeństwa Uchwała 189.pdf
 • uchwała nr 190/2021 z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. DZIŚ AKTYWNY PRZEDSZKOLAK- JUTRO ODPOWIEDZIALNY DOROSŁY złożonego przez p. I___ R___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 190.pdf
 • uchwała nr 191/2021 z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Doposażenie Ogrodu Społecznego „Zielona Oaza” na Osiedlu Witosa w urządzenia do ćwiczeń, nasadzenia oraz zadaszenie nad siedziskiem (altana) złożonego przez p. A___ K___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 191.pdf
 • uchwała nr 192/2021 z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Zajęcia sportowe z elementami boksu złożonego przez p. P___ P___ składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 192.pdf
 • uchwała nr 193/2021 z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę przez p. D___ S___-H___ wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Biblioteka inspiruje, edukuje, integruje – spotkania autorskie, podróżnicze i edukacyjne oraz zakup książek związanych z tą tematyką składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 193.pdf
 • uchwała nr 194/2021 z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie: pozytywnego zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę przez Klub Sportowy „Olimpijczyk” wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie przerw międzysemestralnych i wakacji składanego w ramach naboru wniosków o realizację inicjatyw lokalnych na rok 2022 Uchwała 194.pdf
 • uchwała nr 195/2021 z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz ochrony drzew na terenie tzw. parku przy ul. Dulęby Uchwała 195.pdf
 • uchwała nr 196/2021 z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie: wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem dot. wykonania połączenia inwestycji przy ul. Szwana z przystankami autobusowymi i traktem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Rataja Uchwała 196.pdf
 • uchwała nr 197/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie poparcia petycji Mieszkańców Osiedla Witosa w sprawie ratowania parku przy ul. Dulęby w Katowicach (os. Witosa)uchwała RJP 8.pdf

​ROK 2022


 • uchwała nr 198/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady na rok 2022 Uchwała nr 198.pdf
 • uchwała nr 199/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o objęcie terenu dzielnicy monitoringiem wizyjnym Uchwała 199.pdf
 • uchwała nr 200/2022 z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Obroki uchwała nr 200.pdf
 • uchwała nr 201/2022 z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2022 na zadania wskazane przez Radę uchwała nr 201.pdf
 • uchwała nr 202/2022 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie podjęcia działań na rzecz ograniczenia nieprawidłowego parkowania pojazdów na terenie Dzielnicy uchwała nr 202-2022.pdf
 • uchwała nr 203/2022 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miast Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz optymalizacji połączeń komunikacji zbiorowej do i z Osiedla Witosa uchwała nr 203-2022.pdf
 • uchwała nr 204/2022 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia do Urzędu Miast Katowice z wnioskiem o wykonanie inwentaryzacji istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ossowskiego od garaży do ul. Kochłowickiej 100 uchwała nr 204-2022.pdf
 • uchwała nr 205/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa UCHWAŁA nr 205.pdf
 • uchwała nr 206/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zobligowania Zarządu Dzielnicy do poinformowania Mieszkańców Dzielnicy o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa UCHWAŁA nr 206.pdf
 • uchwała nr 207/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zobligowania Zarządu Dzielnicy do poinformowania Miejskiej Komisji Wyborczej Dzielnic o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa UCHWAŁA nr 207.pdf
 • uchwała nr 208/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 201/2022 Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z dnia 08 lutego 2022 r. ws. rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2022 na zadania wskazane przez Radę UCHWAŁA nr 208.pdf
 • uchwała nr 209/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu Radnego UCHWAŁA nr 209 RD 8.pdf
 • uchwała nr 210/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie objęcia patronatem imprezy pn. Dni Osiedla Witosa organizowanej w roku 2022 przez Miejski Dom Kultury Koszutka UCHWAŁA nr 210 RD 8.pdf
 • uchwała nr 211/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady względem propozycji utworzenia przystanku kolejowego na terenie Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w związku z konsultacjami społecznymi projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska na odcinku Katowice – Gliwice – opracowanie Studium Wykonalności w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”” UCHWAŁA nr 211 RD 8.pdf
 • uchwała nr 212/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie odstąpienia od zaopiniowania przez Radę projektu uchwały Rady Miasta Katowice ws. ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice UCHWAŁA nr 212 RD 8.pdf
 • uchwała nr 213/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Cele priorytetowe Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa na lata 2022-2027” UCHWAŁA nr 213 RD 8.pdf
 • uchwała nr 214/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu względem proponowanego projektu w zakresie infrastruktury rowerowej pn.: „Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa” UCHWAŁA nr 214 RD 8.pdf
 • uchwała nr 215/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od zaopiniowania wniosku nr L8/12/IX pn. #ROWEROWE KATOWICE - Droga rowerowa wzdłuż ul. Kochłowickiej. Odcinek od ul. Witosa w kierunku ul. Bocheńskiego złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w związku z brakiem opinii jednostek merytorycznych odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosku UCHWAŁA nr 215 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 216/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia propozycji Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2023 UCHWAŁA nr 216 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 217/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu wykonania przycinki trawników na terenie Dzielnicy UCHWAŁA nr 217 RD nr 8.pdf
 • uchwala nr 218/2022 z dnia 18 lipca 2022r., w sprawie: ponownego zaopiniowania na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wniosku nr L8/12/IX pn. #ROWEROWE KATOWICE - Droga rowerowa wzdłuż ul. Kochłowickiej. Odcinek od ul. Witosa w kierunku ul. Bocheńskiego złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 UCHWAŁA nr 218 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 219/2022 z dnia 18 lipca 2022r., w sprawie: wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o rozebranie chodnika przy ul. Bardowskiego wzdłuż parkingu i powiększenie parkingu UCHWAŁA nr 219 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 220/2022 z dnia 18 lipca 2022r., w sprawie: wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Ossowskiego przy bezpośrednim wyjściu z terenu targu warzywnego. UCHWAŁA nr 220 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 221/2022 z dnia 18 lipca 2022r., w sprawie: wystąpienia do Zakładu Zieleni Miejskiej o montaż ławek na murku przy przystanku na Placu św. Herberta UCHWAŁA nr 221 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 222/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wskazania priorytetów Dzielnicy w roku 2023 UCHWAŁA nr 222 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 223/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie wystąpienia przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu z apelem do Mieszkańców Dzielnicy o udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2023 UCHWAŁA nr 223 RD 8.pdf
 • uchwała nr 224/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie organizacji VII Spotkania Liderów Osiedla Witosa UCHWAŁA nr 224 RD 8.pdf
 • uchwała nr 225/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie wystąpienia do spółki Katowickie Inwestycje SA z wnioskiem o wykonanie przeglądu studzienek w ciągu ul. Witosa na całej jej długości UCHWAŁA nr 225 RD 8.pdf
 • uchwała nr 226/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie wystąpienia do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z wnioskiem o zmianę harmonogramu mycia ulic na terenie Dzielnicy UCHWAŁA nr 226 RD 8.pdf
 • uchwała nr 227/2022 z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wystąpienia na wniosek Mieszkańców do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Rataja UCHWAŁA nr 227 RD 8.pdf
 • uchwała nr 228/2022 z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o wyznaczenie miejsc postojowych na parkingu przy ul. Bardowskiego na wysokości posesji nr 1 i dalej UCHWAŁA nr 228 RD 8.pdf
 • uchwała nr 229/2022 z dnia 25 października 2022r., w sprawie: odstąpienia od zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Sławka do czasu organizacji wielostronnego spotkania celem wypracowania możliwości skomunikowania parkingu przy Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ z drogami wylotowymi UCHWAŁA nr 229 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 230/2022 z dnia 25 października 2022r., w sprawie: powołania doraźnego zespołu Rady ds. opracowania propozycji Regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa UCHWAŁA nr 230 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 231/2022 z dnia 25 października 2022r., w sprawie: zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Biblioteka na falach literatury i podróży – spotkania autorskie i podróżnicze” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2023 UCHWAŁA nr 231 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 232/2022 z dnia 25 października 2022r., w sprawie: zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Radosny i sportowy festyn osiedlowy – zakup nagród dla dzieci biorących udział w festynie, zakup gier na festyn” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2023 UCHWAŁA nr 232 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 233/2022 z dnia 25 października 2022r., w sprawie: zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Zajęcia sportowe z elementami boksu” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2023 UCHWAŁA nr 233 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 234/2022 z dnia 25 października 2022r., w sprawie: przyjęcia na wniosek Wydziału Rozwoju UM Katowice stanowiska Rady ws. miejsca organizacji plenerowych imprez kulturalnych na terenie Dzielnicy UCHWAŁA nr 234 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 235/2022 z dnia 25 października 2022r., w sprawie: wyrażenia sprzeciwu względem zmiany organizacji przystanku Obroki Elkop położonego na terenie Dzielnicy UCHWAŁA nr 235 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 236/2022 z dnia 25 października 2022r., w sprawie negatywnego zaopiniowania propozycji lokalizacji progów zwalniających na ul. Bardowskiego UCHWAŁA nr 236 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 237/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Biegiem przez Załęże i Witosa” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2023 UCHWAŁA nr 237 RD 8.pdf
 • uchwała nr 238/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Z babcią i dziadkiem aktywnie w przedszkolu” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2023 UCHWAŁA nr 238 RD 8.pdf
 • uchwała nr 239/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wystąpienia do Biura Rady Miasta Katowice z wnioskiem o publikowanie protokołów z posiedzeń Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w dedykowanej organom Dzielnicy zakładce w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Katowice UCHWAŁA nr 239 RD 8.pdf
 • uchwała nr 240/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o wykonanie remontu chodników przy ul. Kossutha na odcinku od posesji nr 5 i nr 7 do skrzyżowania ulic Kossutha, Obroki, Wiśniowa, Pukowca UCHWAŁA nr 240 RD 8.pdf
 • uchwała nr 241/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów o wprowadzenie w godz. 23:00 – 5:00 trybu nocnego dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ulic Witosa i Obroki oraz ulic Kossutha, Obroki, Wiśniowa, Pukowca UCHWAŁA nr 241 RD 8.pdf
 • uchwała nr 242/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia ochrony akustycznej nieruchomości przy ul. Ossowskiego UCHWAŁA nr 242 RD 8.pdf
 • uchwała nr 243/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu organizacji ruchu na ul. Kwiatkowskiego UCHWAŁA nr 243 RD 8.pdf
 • uchwała nr 244/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z apelem o bezzwłoczne włączenie oświetlenia ulicznego w godzinach porannych i wieczornych wzorem lat ubiegłych UCHWAŁA nr 244 RD 8.pdf

​ROK 2023

 • uchwała nr 245/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady na rok 2023 Uchwała nr 245 RD 8.pdf
 • uchwała nr 246/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady dot. planowanych działań inwestycyjnych – zadania pn. Premier Park II zlokalizowanego na terenie Dzielnicy przy ul. Szwana i ul. Kolońskiej Uchwała nr 246 RD 8.pdf
 • uchwała nr 247/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych Uchwała nr 247 RD 8.pdf
 • uchwała nr 248/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady dot. możliwości utworzenia przystanku kolejowego na terenie Osiedla Witosa Uchwała nr 248 RD 8.pdf
 • uchwała nr 249/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do wykonania audytu oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Uchwała nr 249 RD 8.pdf
 • uchwała nr 250/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu Rady do wykonania do dnia 31 marca 2023 r. audytu oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Uchwała nr 250 RD 8.pdf
 • uchwała nr 251/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie wystąpienia do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice w wnioskiem o zorganizowanie spotkania z podmiotem władającym terenem parku przy ul. Dulęby Uchwała nr 251 RD 8.pdf
 • uchwała nr 252/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania na wniosek Wydziału Transportu UM Katowice projektu zmiany organizacji ruchu – wyznaczenia linii na parkingu przy ul. Bardowskiego 1 Uchwała nr 252 RD 8.pdf
 • uchwała nr 253/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie skierowania do konsultacji przez Biuro Rady Miasta projektu Regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa celem umożliwienia jego przyjęcia przez Radę Uchwała nr 253 RD 8.pdf
 • uchwała nr 254/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady – wyrażenia sprzeciwu względem wycinki drzew i ograniczenia terenu wybiegu dla psów pomiędzy ul. Witosa a ul. Droga Kochłowicka dla utworzenia ścieżki rowerowej Uchwała nr 254 RD 8.pdf
 • uchwała nr 255/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania propozycji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zmiany przebiegu ścieżki rowerowej i ciągu pieszego od ul. Szwana do ul. Rataja celem umożliwienia powiększenia parkingu miejskiego przy ul. Rataja i Rondzie Aleksandry Śląskiej Uchwała nr 255 RD 8.pdf
 • uchwała nr 256/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy cyklu wydarzeń kulturalnych w ramach zadania pn. Dom Kultury na Witosa. LOOK VI (2023) realizowanego przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 Uchwała nr 256 RD 8.pdf
 • uchwała nr 257/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej w wysokości 10 tys. złotych zabezpieczonych w Budżecie Miasta Katowice na rok 2023 na działania wskazane do realizacji przez Radę Dzielnicy Uchwała nr 257 RD 8.pdf
 • uchwała nr 258/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez Wydział Transportu UM Katowice projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Rataja  Uchwała nr 258 RD 8.pdf
 • uchwała nr 259/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedstawionego przez Wydział Budynków i Dróg UM Katowice projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania ulic Bardowskiego i Rataja celem uniemożliwienia parkowania pojazdów Uchwała nr 259 RD 8.pdf
 • uchwała nr 260/2023 z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa Uchwała nr 260 RD 8.pdf
 • uchwała nr 261/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z działalności za rok 2022 Uchwała nr 261 RD 8.pdf
 • uchwała nr 262/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania propozycji rozbudowy parkingu przy ul. Rataja w rejonie Ronda Aleksandry Śląskiej Uchwała nr 262 RD 8.pdf
 • uchwała nr 263/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania na wniosek Wydziału Transportu UM Katowice propozycji zmiany organizacji ruchu na ul. Bardowskiego Uchwała nr 263 RD 8.pdf
 • uchwała nr 264/2023 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich UM Katowice projektu uchwały w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice Uchwała nr 264 RD 8.pdf
 • uchwała nr 265/2023 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie wystąpienia do Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie działań dla wykonania chodnika na Skwerze Danuty Siedzikówny „Inki” Uchwała nr 265 RD 8.pdf
 • uchwała nr 266/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia propozycji Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2024 Uchwała nr 266 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 267/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wskazania priorytetów Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w zakresie propozycji zgłaszanych do Budżetu Miasta Katowice na rok 2024 Uchwała nr 267 RD nr 8.pdf
 • uchwała nr 268/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie negatywnego zaopiniowania propozycji lokalizacji progów zwalniających na ul. Barlickiego UCHWAŁA nr 268 RD 8.pdf
 • uchwała nr 269/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wystąpienia przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu z apelem do Mieszkańców Dzielnicy o udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2024 UCHWAŁA nr 269 RD 8.pdf
 • uchwała nr 270/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie przyjęcia wniosków Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do przekazania w związku z rozpoczęciem prac planistycznych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach UCHWAŁA nr 270 RD 8.pdf
 • uchwała nr 271/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o udzielenie informacji ws. realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Droga Kochłowicka w ramach projektu L8/04/VIII pn. Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade składanego do Budżetu Obywatelskiego oraz możliwości ponownego rozdystrybuowania środków w przypadku braku realizacji projektu UCHWAŁA nr 271 RD 8.pdf
 • uchwała nr 272/2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie przyjęcia wniosków Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do przekazania w związku z rozpoczęciem prac planistycznych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Bocheńskiego w Katowicach UCHWAŁA nr 272 RD 8.pdf
 • uchwała nr 273/2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 257/2023 Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie: rozdysponowania środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej w wysokości 10 tys. złotych zabezpieczonych w Budżecie Miasta Katowice na rok 2023 na działania wskazane do realizacji przez Radę Dzielnicy UCHWAŁA nr 273 RD 8.pdf
 • uchwała nr 274 /2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Spotkajmy się w bibliotece – podróże i literatura blisko nas” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2024 UCHWAŁA nr 274 RD 8.pdf
 • uchwała nr 275 /2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie: zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Montaż dwóch ławek przy trakcie pieszym pomiędzy pawilonem handlowym przy ul. Mościckiego 6 i Szkołą Podstawową nr 33” składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2024 UCHWAŁA nr 275 RD 8.pdf
 • uchwała nr 276/2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 245/2023 Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady na rok 2023 UCHWAŁA nr 276 RD 8.pdf
 • uchwała nr 277/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania złożonego do zaopiniowania przez Radę wniosku pn. „Zajęcia sportowe z elementami boksu" składanego w ramach naboru Inicjatyw Lokalnych na rok 2024 UCHWAŁA nr 277 RD 8.pdf
 • uchwała nr 278/2023z dnia 11 grudnia 2023 r. z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wniosków Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do przekazania w  związku z rozpoczęciem prac planistycznych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Załęskiej Hałdy w Katowicach UCHWAŁA nr 278 RD 8.pdf

​ROK 2024


 • uchwała nr 279/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. z dnia 8 stycznia 2024 r.w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady na rok 2024 Uchwała nr 279 RD 8.pdf
 • uchwała nr 280/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy cyklu wydarzeń kulturalnych w ramach zadania pn. Dom Kultury na Witosa. LOOK 7 (2024) realizowanego przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 Uchwała nr 280 RD 8.pdf
 • uchwała nr 281/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej w wysokości 10 tys. złotych zabezpieczonych w Budżecie Miasta Katowice na rok 2024 na działania wskazane do realizacji przez Radę Dzielnicy uchwała nr 281 RD 8.pdf
 • uchwała nr 282/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy imprezy sportowej pn. II Bieg Rozbiegane Witosa uchwała nr 282 RD 8.pdf
 • uchwała nr 283/2024 z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z działalności za rok 2023 Uchwała nr 283 RD 8.pdf
 • uchwała nr 284/2024 z dnia 4 marca 2024 r.w sprawie objęcia patronatem przez Radę Dzielnicy imprezy pod roboczą nazwą Bezpieczne Witosa Uchwała nr 284 RD 8.pdf sprawozdanie RD 8.pdf
 • uchwała nr 285/2024 z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia wniosku Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach Uchwała nr 285 RD 8.pdf
 • uchwała nr 286/2024  z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa w związku z sytuacją parkingową w rejonie Miejskiego Przedszkola nr 13 Uchwała nr 286 RD 8.pdf
 • uchwała nr 287/2024  z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o ustawienie koszy na śmieci wzdłuż ul. Sławka Uchwała nr 287 RD 8.pdf
 • uchwała nr 288/2024  z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wykonania remontów nawierzchni Ronda Aleksandry Śląskiej i Ronda Józefa Olejniczaka Uchwała nr 288 RD 8.pdf
 • uchwała nr 289/2024  z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia propozycji Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2025 uchwała nr 289 RD 8.pdf
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."