Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Klimatu i Energii

Adres: ulica Warszawska 4, pokój 468
Telefon: (32) 259 32 66
Email: ke@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:
I.ZADANIA WŁASNE

A.W ZAKRESIE KOORDYNACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ADAPTACJĄ DO ZMIAN KLIMATU:

1.Opiniowanie zadań inwestycyjnych, planów, programów, strategii w zakresie związanym z ochroną klimatu.
2.Zgłaszanie wniosków i propozycji do projektów mpzp i studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz planów, strategii i polityk lokalnych i ponadlokalnych dotyczących adaptacji do zmian klimatu.
3.Podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu.
4.Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie adaptacji do zmian klimatu.
5.Inicjowanie nowych projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu.
6.Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami w obszarze ochrony klimatu.
7.Monitorowanie i bieżąca aktualizacja „Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu”.
8.Popularyzacja ochrony powietrza oraz klimatu.
9.Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze ochrony klimatu.

B.W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ENERGIĄ:

1.Nadzór i koordynacja działań związanych z utrzymywaniem jednolitej bazy danych dotyczącej zapotrzebowania miasta w nośniki energii oraz jej bieżąca weryfikacja.
2.Opracowanie okresowych analiz związanych z bilansem nośników energii.
3.Inicjowanie i uczestnictwo w opracowaniu programów dotyczących poprawy efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz monitorowanie efektów uzyskanych w wyniku ich realizacji.
4.Monitorowanie i bieżąca aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” .
5.Opracowanie wskaźników dotyczących realizacji dokumentów strategicznych związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.
6.Realizacja i koordynacja działań związanych z bezinwestycyjnym obniżeniem kosztów za zużyte nośniki energii.
7.Opracowanie sprawozdań, projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów regulujących obszar planowania energetycznego i zarządzania energią.
8.Opiniowanie zadań inwestycyjnych, planów, programów, strategii w zakresie związanym z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza.
9.Współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami zewnętrznymi oraz innymi gminami w zakresie zintegrowania działań prowadzących do efektywnego wykorzystania energii.
10.Administrowanie strony internetowej https://mce.katowice.eu oraz https://powietrze.katowice.eu.
11.Prowadzenie Miejskiego Centrum Energii.
12.Prowadzenie profilu w mediach społecznościowych - Miejskie Centrum Energii.
13.Opiniowanie przedkładanego przez Marszałka Programu Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej.
14.Przedkładanie Marszałkowi sprawozdań z realizacji na terenie miasta Katowice Programu Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej.
15.Nadzór nad utrzymaniem „Systemu Monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice” oraz
„Systemu monitoringu jakości powietrza wewnętrznego w wybranych jednostkach organizacyjnych miasta Katowice”, zrealizowanych w ramach projektu AWAIR.
16.Nadzór nad realizacją projektu „System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością
sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS”.
17.Nadzór nad realizacją projektu „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”.
18.Realizacja zadań związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
19.Obsługa mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków do Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego promocja i realizacja na terenie gminy Katowice, w oparciu o porozumienie zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
20.Spełnianie obowiązków podatkowych miasta Katowice powstających w przypadku produkcji i zużycia nośników energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji.”

​Naczelnik Wydziału Beata UrychKatowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."