Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Adres: ul. 3 Maja 7, pok. 203
Telefon: (32) 2593 517
Email: bbz@katowice.eu
Zadania:

​Do zakresu działania biura należy w szczególności:

A.  W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU PRACY, OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA PRACOWNIKÓW

1. Koordynacja i obsługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Urzędu, członków ich rodzin oraz ubezpieczeń medycznych.
2. Działania w zakresie rozwoju systemu zarządzania ochroną zdrowia pracowników i bezpieczeństwa w pracy.
3. Wdrażanie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań skoncentrowanych na podnoszeniu poziomu dobrostanu pracowników, oraz podejmowanie innych inicjatyw mających na celu wsparcie pracowników w obszarze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

B.  W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SŁUŻBĘ BHP

1. Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy /bhp/.
2. Sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań
na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
5. Prowadzenie spraw dotyczących szkoleń  w zakresie bhp:
a/ organizowanie i prowadzenie instruktażu ogólnego w zakresie bhp nowoprzyjętych pracowników. Informowanie o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
b/ prowadzenie ewidencji przeszkolonych pracowników i wydawanie zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia w zakresie bhp.
6. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi do wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
7. Prowadzenie spraw dotyczących badań profilaktycznych, w tym współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Urzędu.
8. Uczestniczenie w pracach powołanej przez Prezydenta komisji bhp oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
9. Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, programów, regulaminów i instrukcji  dotyczących bhp.
10. Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy przy przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków bhp.
11. Przeprowadzenie kontroli stanu bhp w pomieszczeniach Urzędu.
12. Ustalanie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
13. Sporządzanie dokumentacji w zakresie wypłaty pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia.
14. Udzielanie jednostkom organizacyjnym pomocy przy wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
15. Dokonywanie co najmniej raz w roku, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
w jednostkach organizacyjnych oraz określanie kierunków poprawy tego stanu.


Kierownik Biura Izabela IskrzakKatowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."