Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Monitorowania Inwestycji

Adres: ul. Warszawska 4, pok. 364
Telefon: (32) 2593 601
Email: mi@katowice.eu
Zadania:
Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

I. ZADANIA WŁASNE
1. Przekazywanie wybranemu podmiotowi (zwanemu dalej podmiotem) zadań inwestycyjnych do realizacji tj. wskazania do realizacji.
2. Prowadzenie analiz oraz zestawień dochodów i wydatków poniesionych na realizacje zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie propozycji zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
3. Współpraca z podmiotem w procesie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych.
4. Monitorowanie postępu prac, zgodności z harmonogramem i opiniowanie ewentualnych odstępstw od zatwierdzonych harmonogramów. 
5. Prowadzenie obsługi finansowej zadań przekazanych do realizacji podmiotowi, dla których dysponentem jest Wydział, w tym weryfikacja formalna i merytoryczna należności z faktur wykonawców przekazywanych przez podmiot oraz przekazywanie polecenia ich zapłaty do Wydziału Księgowo-Rachunkowego.
6. Weryfikacja pod względem formalnym przedstawianych przez podmiot sprawozdań z wykonania budżetu.
7. Opiniowanie przedstawianych przez podmiot rocznych propozycji budżetu/kosztów obsługi zleconych inwestycji i ewentualnych okresowych zmian.
8. Weryfikacja raportów okresowych sporządzanych przez podmiot z realizacji powierzonych inwestycji oraz weryfikacja formalna i merytoryczna wynagrodzenia podmiotu z tytułu realizacji zadań powierzonych.
9. Wykonywanie czynności związanych z wypłatą odszkodowań na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
10. Wykonywanie czynności związanych z nabyciem nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji w trybie pozwolenia na budowę.
11. Prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących sprzedaży materiałów wtórnych, przekazanych przez podmiot, w tym wystawianie faktur sprzedaży dla podmiotów wskazanych przez podmiot w celu pozyskania środków na dochody miasta.

Naczelnik Wydziału Rafał Mondraszek


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."