Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Obsługi Inwestorów

Adres: ul. Rynek 1, pok. 717
Telefon: (32) 2593 826
Email: oi@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


1. Podejmowanie działań mających na celu przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych do miasta, w szczególności reprezentujących sektor nowoczesnych usług biznesowych oraz sektor przemysłu, a także wspieranie rozwoju lokalnego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Wspieranie inwestorów w fazie przygotowania, realizacji inwestycji oraz opieka poinwestycyjna, w tym:

- doradztwo dla inwestorów;

- nadzorowanie i koordynacja prac związanych z przygotowaniem kompleksowej informacji dla inwestorów - pomoc w lokalizacji inwestycji;

- przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz prezentacji obrazujących potencjał inwestycyjny miasta;

- organizacja spotkań inwestorów z przedstawicielami władz miasta;

- współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, biurami nieruchomości i pozostałymi podmiotami w zakresie wyszukiwania nieruchomości dla inwestorów;

- prowadzenie negocjacji z inwestorem, współudział w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów (listy intencyjne, umowy cywilnoprawne);

- monitorowanie postępów projektu.

3. Pomoc w procedurach inwestycyjnych w ramach Urzędu dla inwestorów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym start-upów), poprzez m.in.: pomoc w procedurach związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz w innych procedurach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie miasta.

4. Pomoc w identyfikowaniu i definiowaniu wsparcia jakie może udzielić miasto

dla konkretnych działań zgłaszanych przez przedsiębiorstwa oraz udział w tworzeniu nowych form pomocy dla inwestorów i inicjatyw stymulujących lokalne środowisko gospodarcze miasta ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych podmiotów z sektora mikro, małych i średnich firm.

5. Prowadzenie działań promujących Katowice jako miasto oferujące atrakcyjne warunki do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, w tym:

- opracowywanie we współpracy z Wydziałem Promocji prezentacji promocyjnych miasta oraz innych materiałów promocyjnych dla inwestorów;

- uczestniczenie w różnego rodzaju wydarzeniach skierowanych na przyciąganie inwestorów do miasta, w tym w konferencjach i targach krajowych oraz międzynarodowych.

6. Prowadzenie bazy danych o terenach inwestycyjnych w Katowicach oraz udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście.

7. Współpraca w zakresie przyciągania inwestorów do Katowic z: Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną, Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, polsko-zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, firmami doradczymi i konsultingowymi oraz innymi instytucjami pośredniczącymi w przyciąganiu inwestorów.

8. Oferowanie kompleksowego wsparcia w zakresie tworzenia środowiska dla rozwoju start-upów, w tym:

- doradztwo biznesowe dla podmiotów planujących założenie start-up, w tym pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów, doradztwo marketingowe;

- pomoc w poszukiwaniu kooperantów;

- współpraca z parkami naukowo-technologicznymi;

- wspieranie i współorganizowanie wydarzeń związanych ze start-upami;

- promocja start-upów na różnych wydarzeniach, w tym na konferencjach czy targach międzynarodowych;

- promowanie Katowic jako miasta przyjaznego start-upom.

9. Zbieranie, systematyzowanie informacji dotyczącej inwestycji prywatnych w Katowicach, analizowanie ich wpływu na rozwój miasta, analizowanie ryzyka planowanych strategicznych inwestycji prywatnych.

10. Bieżąca współpraca, w tym prowadzenie spotkań i wymiana informacji na temat lokalnego środowiska gospodarczego w Katowicach z instytucjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi prowadzącymi działania na rzecz wsparcia podmiotów gospodarczych z sektora nowoczesnych usług biznesowych, sektora przemysłu oraz lokalnych przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych podmiotów.

11. Budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami a biznesem, w tym współpraca z katowickimi instytucjami sektora edukacji w zakresie identyfikacji i pomocy w opracowaniu nowatorskich kierunków kształcenia związanych z rozwojem i potrzebami podmiotów tworzących lokalne środowisko gospodarcze.

12. Zbieranie, analizowanie i syntetyzowanie informacji dotyczących innowacyjności zarówno potencjalnych inwestorów, jak i przedsiębiorstw, w tym mikro, małych i średnich, działających w Katowicach, ze szczególnym uwzględnieniem branż zaawansowanych technologii.

13. Inicjowanie działań identyfikujących kierunki rozwoju innowacyjności w Katowicach, z określeniem potrzebnych form wsparcia dla przedsiębiorstw branż zaawansowanych technologii, w szczególności mikro, małych i średnich firm.

14. Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami z branży zaawansowanych technologii, w tym mikro, małymi i średnimi firmami, a instytucjami wspierania biznesu, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami transferu technologii, parkami technologicznymi, instytucjami sektora samorządowego

i rządowego na rzecz integrowania lokalnego środowiska innowacyjnego.

15. Formułowanie rekomendacji strategiczno-ekonomicznych w zakresie rozwoju lokalnego środowiska innowacyjnego w Katowicach, w szczególności: branż zaawansowanych technologicznie oraz ich form wsparcia.

16. Prowadzenie oraz realizacja zadań Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach, m.in. poprzez:

a/ wynajem pomieszczeń biurowych, biurek do pracy indywidualnej, fab-lab’u, przestrzeni coworkingowej, sali konferencyjnej,

b/ świadczenie doradztwa w zakresie zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i wdrażania innowacyjnych rozwiązań,

c/ działalność szkoleniową,

d/ organizację konferencji, seminariów, warsztatów, wizyt studyjnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz na rzecz wdrażania rozwiązań innowacyjnych i rozwoju przedsiębiorczości,

e/ pomoc przedsiębiorstwom w nawiązywaniu współpracy, w tym zagranicznej.

17. Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych prezydenta oraz innych dokumentów w zakresie obsługi inwestorów. 

18. Koordynacja działań zmierzających do utworzenia Centrum Nauki w Katowicach, w tym opracowanie koncepcji funkcjonowania tego Centrum.


Invest in Katowice


Naczelnik Wydziału Mariusz Jankowski

Zastępca Naczelnika Wydziału Magdalena KolkaPełnomocnik Prezydenta ds. Centrum Nauki
Telefon: (32) 2593 069
Adres: ul. Warszawska 4, pok. 355
Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Telefon: (32) 2593 277, (32) 2593 711
Adres: ul. Teatralna 17a, pok. 17
Strefa Innowacji Miasta Katowice - facebook
Miejski Inkubator Przedsiębiorczości
Referat Projektów Kubaturowych
Telefon: (32) 705 47 11
Adres: ul. Teatralna 17a
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."