Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Obsługi Inwestorów

Adres: Rynek 1
Telefon: (+48) 32 259-38-26
Email: oi@katowice.eu
Zadania:

Strona WWW: invest.katowice.eu


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

1. Podejmowanie działań mających na celu przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych do miasta Katowice, w szczególności reprezentujących sektor nowoczesnych usług biznesowych oraz sektor przemysłu, a także wspieranie rozwoju lokalnego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Wspieranie inwestorów w fazie przygotowania, realizacji inwestycji oraz opieka poinwestycyjna, w tym:
- doradztwo dla inwestorów;
- nadzorowanie i koordynacja prac związanych z przygotowaniem kompleksowej informacji dla inwestorów - pomoc w lokalizacji inwestycji;
- przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz prezentacji obrazujących potencjał inwestycyjny miasta;
- organizacja spotkań inwestorów z przedstawicielami władz miasta;
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, biurami nieruchomości i pozostałymi podmiotami w zakresie wyszukiwania nieruchomości dla inwestorów;
- prowadzenie negocjacji z inwestorem, współudział w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów (listy intencyjne, umowy cywilnoprawne);
- monitorowanie postępów projektu.
3. Pomoc w procedurach inwestycyjnych w ramach Urzędu dla inwestorów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym start-upów), poprzez m.in.: pomoc w procedurach związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz w innych procedurach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie miasta Katowice.
4. Pomoc w identyfikowaniu i definiowaniu wsparcia jakie może udzielić miasto Katowice dla konkretnych działań zgłaszanych przez przedsiębiorstwa oraz udział w tworzeniu nowych form pomocy dla inwestorów i inicjatyw stymulujących lokalne środowisko gospodarcze miasta Katowice ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych podmiotów z sektora mikro, małych i średnich firm.
5. Prowadzenie działań promujących Katowice jako miasto oferujące atrakcyjne warunki do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, w tym:
- opracowywanie we współpracy z Wydziałem Promocji prezentacji promocyjnych miasta oraz innych materiałów promocyjnych dla inwestorów;
- uczestniczenie w różnego rodzaju wydarzeniach skierowanych na przyciąganie inwestorów do miasta Katowice, w tym w konferencjach i targach krajowych oraz międzynarodowych.
6. Prowadzenie bazy danych o terenach inwestycyjnych w Katowicach oraz udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście.
7. Współpraca w zakresie przyciągania inwestorów do Katowic z: Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, polsko-zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, firmami doradczymi i konsultingowymi oraz innymi instytucjami pośredniczącymi w przyciąganiu inwestorów.
8. Oferowanie kompleksowego wsparcia w zakresie tworzenia środowiska dla rozwoju start-upów, w tym:
- doradztwo biznesowe dla podmiotów planujących założenie start-up, w tym pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów, doradztwo marketingowe;
- pomoc w poszukiwaniu kooperantów;
- współpraca z parkami naukowo-technologicznymi;
- wspieranie i współorganizowanie wydarzeń związanych ze start-upami;
- promocja start-upów na różnych wydarzeniach, w tym na konferencjach czy targach międzynarodowych;
- promowanie Katowic jako miasta przyjaznego start-upom.
9. Zbieranie, systematyzowanie informacji dotyczącej inwestycji prywatnych w Katowicach, analizowanie ich wpływu na rozwój miasta, analizowanie ryzyka planowanych strategicznych inwestycji prywatnych.
10. Bieżąca współpraca, w tym prowadzenie spotkań i wymiana informacji na temat lokalnego środowiska gospodarczego w Katowicach z instytucjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi prowadzącymi działania na rzecz wsparcia podmiotów gospodarczych z sektora nowoczesnych usług biznesowych, sektora przemysłu oraz lokalnych przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych podmiotów.
11. Budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami a biznesem, w tym współpraca z katowickimi instytucjami sektora edukacji w zakresie identyfikacji i pomocy w opracowaniu nowatorskich kierunków kształcenia związanych z rozwojem i potrzebami podmiotów tworzących lokalne środowisko gospodarcze.
12. Zbieranie, analizowanie i syntetyzowanie informacji dotyczących innowacyjności zarówno potencjalnych inwestorów, jak i przedsiębiorstw, w tym mikro, małych i średnich, działających w Katowicach, ze szczególnym uwzględnieniem branż zaawansowanych technologii.
13. Inicjowanie działań identyfikujących kierunki rozwoju innowacyjności w Katowicach, z określeniem potrzebnych form wsparcia dla przedsiębiorstw branż zaawansowanych technologii, w szczególności mikro, małych i średnich firm.
14. Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami z branży zaawansowanych technologii, w tym mikro, małymi i średnimi firmami, a instytucjami wspierania biznesu, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami transferu technologii, parkami technologicznymi, instytucjami sektora samorządowego i rządowego na rzecz integrowania lokalnego środowiska innowacyjnego.
15. Formułowanie rekomendacji strategiczno-ekonomicznych w zakresie rozwoju lokalnego środowiska innowacyjnego w Katowicach, w szczególności: branż zaawansowanych technologicznie oraz ich form wsparcia.

16. Prowadzenie oraz realizacja zadań Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach, m.in. poprzez:

a/ wynajem pomieszczeń biurowych, biurek do pracy indywidualnej, fab-lab`u, przestrzeni coworkingowej, sali konferencyjnej,

b/ świadczenie doradztwa w zakresie zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i wrdażania innowacyjnych rozwiązań,

c/ działalność szkoleniową,

d/ organizację korferencji, seminariów, warsztatów, wizyt studyjnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz na rzecz wdrażania rozwiązań innowacyjnych i rozwoju przedsiębiorczości,

e/ pomoc przedsiębiorstwom w nawiązywaniu współpracy, w tym zagranicznej.

Pracownicy:

Naczelnik Wydziału Mariusz Jankowski

Zastępca Naczelnika Wydziału Magdalena KolkaReferat Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Telefon: 32 259-32 77, 32 259 37 11
Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink; Strona ​WWW: https://rawaink.katowice.eu/ Facebook: Strefa Innowacji Miasta Katowice
Adres: Teatralna 17a
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."