Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Komunikacji Społecznej

Adres: ul. Rynek 13, pok. 204a
Telefon: (32) 2593 144
Email: k@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


1. Kreowanie i koordynowanie polityki oraz strategii informacyjnej miasta.

2. Prowadzenie polityki informacyjnej miasta skierowanej do pracowników Urzędu i mieszkańców miasta z wykorzystaniem m.in. narzędzi teleinformatycznych.

3. Bezpośrednia współpraca ze środkami społecznego przekazu z uwzględnieniem wymiany obustronnej informacji oraz realizacja innego rodzaju kontaktów bieżących, wynikających ze współpracy miasta z mediami, w tym również mediami elektronicznymi.

4. Kreowanie i wdrażanie wizerunku Urzędu w środkach społecznego przekazu.

5. Prowadzenie polityki w zakresie public relations przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu.

6. Organizowanie konferencji prasowych i wizyt studyjnych dziennikarzy dotyczących działań Urzędu.

7. Przygotowywanie spotkań Prezydenta z mieszkańcami, grupami środowiskowymi, zawodowymi, stowarzyszeniami i innymi - organizacja i przyjmowanie zgłoszeń uczestników spotkań, sporządzanie protokołów spotkań i nadzór nad realizacją decyzji Prezydenta podejmowanych w tych sprawach, przez wyznaczone komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne.

8. Redagowanie, wydawanie i rozpowszechnianie tygodników informacyjnych za pomocą informatora miejskiego „Nasze Katowice”.

9. Inicjowanie i organizowanie konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla miasta z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

a/ przedmiotu konsultacji,

b/ zasięgu terytorialnego konsultacji,

c/ proponowanych form konsultacji.

10. Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego m.in. przez:

a/ podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców miasta,

b/ badanie opinii mieszkańców w sprawach realizacji zadań miasta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej,

c/ inicjowanie i prowadzenie kampanii społeczno-informacyjnych.

11. Monitorowanie, moderowanie oraz koordynacja działań w zakresie funkcjonowania   Platformy Konsultacji Społecznych (PKS) w tym:

a/ nadzorowanie pracy moderatorów, tj. pracowników Urzędu lub wskazanych przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu osób merytorycznie związanych z konsultowanym tematem,

b/ organizowanie cyklicznych spotkań z osobami wymienionymi w ppk. a/ odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięć konsultowanych w ramach PKS, mających na celu zapewnienie prawidłowego działania platformy.

12. Prowadzenie spraw w zakresie Budżetu Obywatelskiego:

a/ prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, związanego z Budżetem Obywatelskim,

b/ prowadzanie akcji informacyjnej i edukacyjnej,

c/ weryfikacja składanych przez mieszkańców wniosków pod względem formalnym,

d/ sporządzenie zbiorczych list wniosków pozytywnie zakwalifikowanych i negatywnie zakwalifikowanych,

e/ przygotowanie i udział w spotkaniach z mieszkańcami,

f/ organizacja i przeprowadzenie głosowania związanego z wyborem wniosków do Budżetu Obywatelskiego,

g/ opracowanie wyników głosowania,

h/ prowadzenie profili na portalach społecznościowych oraz strony internetowej  dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu.

13. Współpraca z Wydziałem Promocji w zakresie koordynowania przepływu informacji oraz ich weryfikacji - z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, przeznaczonych do umieszczania na stronie Katowice.eu.

14. Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, zarządzeń wewnętrznych Prezydenta oraz projektów uchwał Rady w zakresie działania Wydziału.Naczelnik Wydziału Justyna BuchalikReferat Konsultacji Społecznych
Telefon:
Konsultacje Społeczne (32) 2593 654
Budżet Obywatelski (32) 2593 305
Referat Wydawniczy
Telefon: (32) 2593 140
Zespół mediowy i rzecznik prasowy
Telefon: (32) 2593 096
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."