Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Geodezji

Adres: ul. Francuska 70, 40-028 Katowice
Telefon: (32) 2593 359
Email: g@katowice.eu
Zadania:


Biuro Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 13-17

Adres: ul. Rynek 1, 40-003 Katowice

Telefon: (32) 2593-386, (32) 2593-406, (32) 2593-407, (32) 2593-221, (32) 2593-681


Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE SPRAW EWIDENCYJNYCH


1. Prowadzenie bazy danych stanowiących ewidencję miejscowości, ulic i adresów.


B. W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI


1. Dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości.

2. Prowadzenie postępowań w zakresie podziałów nieruchomości.

3. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.


C. W ZAKRESIE MIENIA KOMUNALNEGO


1. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu gruntów:

a/ komunalizacja z mocy prawa,

b/ współpraca z Wojewodą Śląskim w zakresie komunalizacji mienia z mocy prawa.

c/ występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności miasta w księgach wieczystych.

2. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic administracyjnych miasta.


D. W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ


1. Organizacja, nadzór i koordynacja prac związanych z budową i rozwojem Infrastruktury Informacji Przestrzennej /IIP/ w mieście Katowice, w skład której wchodzi System Informacji o Terenie miasta.

2. Realizacja bieżących zadań związanych z budową i wdrażaniem IIP w mieście Katowice.

3. Prowadzenie przedsięwzięć informatycznych związanych z rozwojem IIP w mieście Katowice we współpracy z Wydziałem Informatyki.

4. Prowadzenie baz danych zawierających obligatoryjną oraz fakultatywną treść warstw Krajowego Systemu Informacji o Terenie stopnia powiatowego.

5. Opiniowanie sprzętu pod względem przydatności do zastosowania w prowadzeniu IIP.

6. Wybór i zakup oprogramowania na potrzeby prowadzenia IIP.

7. Udostępnianie informacji IIP w sieci wewnętrznej Urzędu /Internecie/ i Internecie.

8. Zapotrzebowanie środków związanych z utrzymaniem oraz rozwojem IIP w Urzędzie.

9. Merytoryczny nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków na IIP.

10. Merytoryczny nadzór nad umowami zawieranymi przez Urząd z wykonawcami zadań zlecanych w zakresie rozwoju i funkcjonowania IIP.

11. Dbałość o zachowanie bezpieczeństwa przy dostępie do danych osobowych w celu ich ochrony zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

12. Prowadzenie spraw związanych z modyfikacją i rozwojem oprogramowania wykorzystywanego przez Wydział Geodezji.

13. Serwisowanie systemów informatycznych służących do obsługi Wydział Geodezji.

14. Przygotowywanie analiz i raportów dotyczących danych powiatowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

15. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie funkcjonowania IIP.

16. Współpraca z wojewódzkimi organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie funkcjonowania IIP.


E. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


II. ZADANIA POWIATOWE


A. W ZAKRESIE MIENIA POWIATOWEGO


1. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu gruntów:

a/ komunalizacja z mocy prawa,

b/ współpraca z Wojewodą Śląskim w zakresie komunalizacji mienia z mocy prawa,

c/ występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności miasta w księgach wieczystych.


III. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ STAROSTĘ


A. W ZAKRESIE GEODEZJI


1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- ewidencji gruntów i budynków /kataster nieruchomości/,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000,

- tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna).

2. Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

3. Zakładanie osnów szczegółowych.

4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

6. Prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. Pracownicy:

Naczelnik Wydziału Anna Kołodziej

Zastępca Naczelnika Wydziału - Geodeta Miasta Magdalena PłocicaReferat Aktualizacji Danych Opisowych
Telefon: (32) 2593-665
Referat Informacji Przestrzennej
Telefon: (32) 2593-668
Referat Mapy Numerycznej
Telefon: (32) 2593-669
Referat Obsługi Prac Geodezyjnych
Telefon: (32) 2593-390
Referat Postępowań Administracyjnych
Telefon: (32) 2593-312, (32) 2593-313, (32) 2593-114, (32) 2593-115, (32) 2593-437
Referat Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych
Telefon: (32) 2593-128
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."