Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Gospodarki Mieniem

Adres: ul. Młyńska 4, pok. 611
Telefon: (32) 2593 311
Email: gm@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi poprzez:

a/ sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych,

b/ oddawanie w użytkowanie wieczyste,

c/ ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu,

d/ oddawanie w dzierżawę i użyczenia,

e/ oddawanie w użytkowanie,

f/ zamianę,

g/ darowiznę,

h/ obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi np. służebność,

i/ obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi w związku z infrastrukturą - służebność przesyłu,

j/ wyrażanie zgody na budowę w granicy.

2. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu w tym poprzez:

a/ pierwokupy,

b/ wykupy, w tym pod drogami,

c/ przyjmowanie darowizn,

d/ zrzeczenie,

e/ komunalizacja na wniosek,

f/ na podstawie ordynacji podatkowej

3. Ewidencjonowanie mienia komunalnego z zakresu zadań realizowanych przez Wydział.

4. Informacja o stanie mienia komunalnego.

5. Uczestnictwo w przekazywaniu mienia właściwym użytkownikom zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

6. Ustalanie opłat:

a/ z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, służebności i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

b/ z tytułu dzierżawy,

c/ za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

d/ karnych za niezabudowanie, bądź niezagospodarowanie gruntów w wyznaczonym terminie,

e/ adiacenckich przy współudziale Wydziału Inwestycji.

7. Znoszenie współwłasności nieruchomości.

8. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

9. Współudział w toczących się przed Wojewodą Śląskim postępowaniach uwłaszczeniowych i komunalizacyjnych

10. Występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności miasta w księgach wieczystych.

11. Ustanawianie hipotek oraz innych zabezpieczeń na nieruchomościach zbywanych przez Miasto, w tym na okoliczność:

a/ sprzedaży lokali z bonifikatą na rzecz najemców,

b/ sprzedaży nieruchomości na określony cel, jak i terminowej realizacji zagospodarowania,

c/ sprzedaży nieruchomości z zastosowaniem rat,

12. Uczestnictwo w ustanawianiu hipotek na okoliczność zaciągania przez miasto kredytów, w tym:

a/ przygotowywanie propozycji nieruchomości do zabezpieczenia,

b/ uczestnictwo w ostatecznym wytypowaniu nieruchomości,

c/ kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustanowienia hipoteki.

13. Uczestnictwo w postępowaniach odszkodowawczych.

14. Występowanie z wnioskiem o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów oraz sprostowań zapisów.


B. W ZAKRESIE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE WYDZIAŁU BUDYNKÓW I DRÓG


1. Podziały i scalenia wspólnot.

2. Korygowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

3. Zbywanie nieruchomości w celu doprowadzenia do spełnienia wymogów działki budowlanej.


C. W ZAKRESIE RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH


1. Przekazywanie gruntów na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych przy współudziale Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.


D. W ZAKRESIE REALIZACJI POSTĘPOWAŃ ODSZKODOWAWCZYCH ZA DROGI


1. Wypłacanie odszkodowań w odniesieniu do dróg gminnych.


E. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


II. ZADANIA POWIATOWE


A. W ZAKRESIE MIENIA POWIATOWEGO


1. Gospodarowanie nieruchomościami powiatowymi poprzez:

a/ sporządzanie planu wykorzystania zasobu,

b/ sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych,

c/ oddawanie w użytkowanie wieczyste,

d/ ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu,

e/ oddawanie w dzierżawę i użyczenia,

f/ oddawanie w użytkowanie,

g/ zamianę,

h/ darowiznę,

i/ obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi np. służebność,

j/ obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi w związku z infrastrukturą - służebność przesyłu,

k/ wyrażanie zgody na budowę w granicy.

2. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu, w tym poprzez:

a/ wykupy, w tym pod drogami,

b/ przyjmowanie darowizn,

c/ zrzeczenie,

d/ komunalizację na wniosek.

3. Ewidencjonowanie mienia powiatowego z zakresu zadań realizowanych przez Wydział.

4. Informacja o stanie mienia powiatowego.

5. Uczestnictwo w przekazywaniu mienia właściwym użytkownikom zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

6. Ustalanie opłat:

a/ z tytułu użytkowania, trwałego zarządu i dzierżawy,

b/ za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

7. Występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności powiatu w księgach wieczystych.

8. Uczestnictwo w postępowaniach odszkodowawczych.


B. W ZAKRESIE REALIZACJI POSTĘPOWAŃ ODSZKODOWAWCZYCH ZA DROGI


  1. Wypłacanie odszkodowań w odniesieniu do dróg powiatowych.


III. NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA


A. W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA


1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu państwa poprzez:

a/ sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oraz w trybie

bezprzetargowym i przetargowym

b/ oddawanie w użytkowanie wieczyste,

c/ ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu,

d/ oddawanie w dzierżawę, użyczenia i najem,

e/ oddawanie w użytkowanie,

f/ zamianę,

g/ darowiznę,

h/ obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi np. służebność,

i/ obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi w związku z infrastrukturą -

służebność przesyłu,

j/ wyrażanie zgody na budowę w granicy.

2. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, w tym:

a/ wykupy, w tym pod drogami krajowymi,

b/ przyjmowanie darowizn,

c/ zrzeczenie,

3. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

4. Ustalanie opłat:

a/ z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu, służebności i przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

b/ z tytułu dzierżawy, najmu,

c/ za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

5. Znoszenie współwłasności nieruchomości.

6. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

7. Współudział w toczących się przed Wojewodą Śląskim postępowaniach uwłaszczeniowych i komunalizacyjnych nieruchomości Skarbu Państwa.

8. Występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

9. Występowanie z wnioskiem o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów oraz sprostowań zapisów.

10. Prowadzenie postępowań w zakresie wywłaszczeń, zwrotów i odszkodowań

za wywłaszczone nieruchomości Skarbu Państwa.

11. Prowadzenie postępowań w trybie zezwolenia na wejście w teren w tym nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod rzekę Rawę na odcinku nie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach pod warunkiem wydania uzgodnień (warunków) technicznych przez Katowickie Wodociągi S.A.

12. Rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa.

13. Sprawowanie nadzoru nad nieruchomościami będącymi własnością lub współwłasnością Skarbu Państwa, w tym planowanie i rozliczanie dotacji z budżetu przeznaczonych na utrzymywanie tych nieruchomości.

14. Nadzór nad rozliczeniem kosztów z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami należnych Skarbowi Państwa z Wojewodą.


B. W ZAKRESIE REALIZACJI POSTĘPOWAŃ ODSZKODOWAWCZYCH W ZAKRESIE DZIAŁANIA STAROSTY


1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji odszkodowawczych, w tym w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych PKP oraz za wywłaszczenie nieruchomości.

2. Wypłacanie odszkodowań, w tym w odniesieniu do dróg krajowych.


Naczelnik Wydziału Jerzy Oporek

Zastępca Naczelnika Wydziału Małgorzata Wójcik

Zastępca Naczelnika Wydziału Edyta MałkiewiczReferat Obrotu Nieruchomościami Miasta
Telefon: (32) 2593 379
Referat Opłat i Analiz Finansowych
Telefon: (32) 2593 162, (32) 2593 489
Referat Regulacji Prawnych i Odszkodowań
Telefon: (32) 2593 505, (32) 2593 366
Referat Ustanawiania Praw do Nieruchomości
Telefon: (32) 2593 364
Referat Wspólnot Mieszkaniowych i Sprzedaży Lokali
Telefon: (32) 2593 427, (32) 2593 356
Referat Zasobu i Ewidencji Mienia Miasta
Telefon: (32) 2593 357
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."