Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Kultury

Adres: ul. 3 Maja 7, pok. 207
Telefon: (32) 2593 700
Email: kul@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE KULTURY


1. Ustalanie w planach miasta zadań w obszarze kultury, określanie zasad i sposobów ich realizacji zgodnie z przyjętymi przez Radę kierunkami działania w zakresie kultury.

2. Tworzenie, łączenie i likwidacja instytucji kultury prowadzonych samodzielnie lub wspólnie w drodze umów i porozumień.

3. Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury.

4. Zapewnienie podległym instytucjom kultury odpowiednich warunków działania i rozwoju.

5. Opracowywanie projektów statutów oraz opiniowanie regulaminów organizacyjnych instytucji kultury.

6. Współpraca w zakresie upowszechniania kultury z innymi niż miejskie jednostkami organizacyjnymi działającymi w mieście.

7. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym.

8. Sprawowanie mecenatu i współpraca ze szkolnictwem artystycznym.

9. Promocja uzdolnionej artystycznie młodzieży.

10. Współdziałanie w zakresie edukacji kulturalnej.

11. Organizowanie i współorganizowanie z innymi podmiotami uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi, rocznicami itp.

12. Współpraca z organami samorządu województwa, w zakresie kultury oraz realizacja porozumień o prowadzeniu wspólnych instytucji.

13. Współpraca z miastami partnerskimi w zakresie realizacji wspólnych projektów kulturalnych we współpracy z Wydziałem Promocji.

14. Upowszechnianie wiedzy na temat najwybitniejszych ludzi kultury związanych z Katowicami poprzez prowadzenie Galerii Artystycznej Miasta Katowice na Placu Grunwaldzkim we współpracy z Wydziałem Promocji i Wydziałem Kształtowania Środowiska.

15. Weryfikacja planów finansowych oraz opracowywanie propozycji do projektu budżetu miasta w zakresie realizacji zadań publicznych nadzorowanych instytucji kultury oraz zadań własnych.

16. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu miasta w zakresie wieloletniej prognozy finansowej.

17. Przekazywanie i rozliczanie dotacji dla nadzorowanych instytucji kultury (w tym na działalność bieżącą, remontu, zadania i zakupy inwestycyjne).

18. Rozpatrywanie wniosków budżetowych innych podmiotów.

19. Opracowanie wniosków budżetowych dotyczących zmian w planie finansowym.

20. Opiniowanie, przekazywanie i rozliczanie zadań i instytucji kultury przyjętych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz sprawozdawczość z tym związana.

21. Opiniowanie i rozpatrywanie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

22. Przekazywanie i rozliczanie zadań instytucji kultury przyjętych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej.

23. Przekazywanie do realizacji instytucjom kultury zadań w zakresie kultury zleconych przez miasto oraz ich rozliczanie.

24. Kontrola zarządcza instytucjonalna działalności instytucji kultury.

25. Sprawozdawczość z realizacji planów finansowych instytucji kultury.

26. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu miasta w zakresie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.

27. Dofinansowywanie projektów kulturalnych w wyniku ogłoszonych przez wydział otwartych konkursów ofert.

28. Dofinansowywanie projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie tzw. małych grantów.

29. Przekazywanie dotacji dla organizacji pozarządowych oraz jej rozliczanie.

30. Przeprowadzanie kontroli zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

31. Sprawozdawczość z realizacji programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na dany rok.

32. Dofinansowywanie i rozliczanie projektów kulturalnych realizowanych przez podmioty prowadzące działalność kulturalną.

33. Organizowanie konsultacji branżowych z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury.

34. Sprawozdawczość z realizacji:

a/ „Miejskiego Programu działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych”,

b/ „Miejskiej Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych”,

c/ „Gminnego Programu Wspierania Rodziny”.

35. Realizacja zadań pn:

a/ Nagroda Prezydenta Miasta Katowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów katowickich szkół artystycznych,

b/ Promocja Młodych Twórców Kultury,

c/ Nagrody dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

d/ Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.


B. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


C. W ZAKRESIE NADZORU


1. Nadzór merytoryczny nad działalnością:

a/ Muzeum Historii Katowic,

b/ Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”,

c/ Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec”,

d/ Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”,

e/ Miejskiego Domu Kultury „Ligota”,

f/ Miejskiego Domu Kultury „Południe”,

g/ Miejskiej Biblioteki Publicznej,

h/ Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,

i/ Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”,

j/ Galerii Sztuki Współczesnej BWA,

k/ Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”.

2. Współpraca z miejskimi instytucjami kultury oraz Wydziałem Funduszy Europejskich w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.


D. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY MINISTREM KULTURY, POLSKIM RADIEM - S.A. W WARSZAWIE I MIASTEM KATOWICE W SPRAWIE UTWORZENIA INSTYTUCJI KULTURY PN.: „NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH” ORAZ UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM A MIASTEM KATOWICE W SPRAWIE PROWADZENIA WSPÓLNEJ INSTYTUCJI KULTURY PN.: „ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI” ORAZ UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY MINISTERSTWEM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ARCHIDIECEZJĄ KATOWICKĄ, WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM I MIASTEM KATOWICE W SPRAWIE UTWORZENIA I PROWADZENIA WSPÓLNEJ INSTYTUCJI KULTURY PN. „PANTEON GÓRNOŚLĄSKI W KATOWICACH”


 

Zastępca Naczelnika Wydziału Jowita HercigKatowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."