Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Funduszy Europejskich

Adres: ul. Rynek 13, ul. 211
Telefon: (32) 2593 513
Email: fe@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


A. W ZAKRESIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH


1. Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków zagranicznych, w tym środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

2. Realizacja projektów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, w szczególności w ramach programów Erasmus+, Horyzont 2020, Europa dla Obywateli i innych.

3. Realizacja projektów finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

4. Stała współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami podległymi miastu w zakresie przygotowania projektów oraz koordynacja działań podczas realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, a także innych źródeł zagranicznych.

5. Przygotowanie i zarządzanie, we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta, projektami zawartymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

6. Współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta na etapie koordynacji zakresów realizowanych inwestycji, przygotowania inwestycji i opracowywania dokumentacji technicznej w celu uzyskania zamierzonych efektów.

7. Informowanie komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych podległych Miastu o możliwości pozyskania środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych.

8. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu i przekazywanie ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub urzędów centralnych - zarządzających poszczególnymi programami.

9. Zebranie niezbędnych załączników do wniosków aplikacyjnych oraz ich weryfikacja od strony formalnej.

10. Weryfikacja zgodności projektów, opisów projektów i założeń projektowych z wymogami funduszy europejskich, z dokumentami strategicznymi miasta oraz innymi projektami inwestycyjnymi.

11. Monitoring projektów realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, w ścisłej współpracy z wydziałami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację projektów.

12. Przygotowanie wniosków o płatność dla projektów realizowanych z funduszy europejskich w ścisłej współpracy z wydziałami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację projektów.

13. Utrzymywanie kontaktów z urzędami centralnymi (szczególnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej), Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania poszczególnych programów operacyjnych oraz udzielającymi grantów na realizację projektów.

14. Promocja projektów realizowanych przez miasto, które finansowane są ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych.

15. Archiwizowanie dokumentacji projektów europejskich.

16. Bieżące uzupełnianie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu o przygotowywanych, realizowanych i zrealizowanych już projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.


B. OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA, ZARZĄDZEŃ WEWNĘTRZNYCH PREZYDENTA ORAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ RADY W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU


Naczelnik Wydziału Małgorzata MondraszekReferat Projektów Inwestycyjnych i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Telefon: (32) 2593 513
Referat Projektów Nieinwestycyjnych i Koordynacji ZIT
Telefon: (32) 2593 149
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."