Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Wydział Prawny

Adres: ul. Rynek 13, pok. 308
Telefon: (32) 2593 521
Email: pr@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE


1. Świadczenie pomocy prawnej organom miasta oraz komórkom organizacyjnym Urzędu, w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa.

2. Opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń Prezydenta i projektów uchwał Rady.

3. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektu Statutu Miasta i jego aktualizacji oraz procedurą uchwalania i zatwierdzania.

4. Opracowywanie dla Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu comiesięcznej pisemnej informacji o publikowanych zmianach w obowiązujących przepisach prawnych oraz nowych powszechnie obowiązujących aktach prawnych dotyczących zakresu działania organów miasta i Urzędu.

5. Uczestniczenie w prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu negocjacjach o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunków prawnych, w tym umów długoterminowych, nietypowych albo dotyczących przedmiotu umowy o znacznej wartości.

6. Opracowywanie wspólnie z komórkami organizacyjnymi Urzędu wzorów umów typowych, projektów umów nietypowych albo dotyczących przedmiotu umowy o znacznej wartości.

7. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu.

8. Opiniowanie pod względem prawnym projektów statutów, regulaminów organizacyjnych oraz na polecenie Prezydenta innych aktów wewnętrznych wydawanych przez kierowników jednostek organizacyjnych.

9. Pełnienie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących miasta i Urzędu w postępowaniu przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także innymi organami orzekającymi.

10. Prowadzenie spraw związanych z windykacją wierzytelności miasta.

11. Sporządzanie wniosków o ustanawianie hipoteki celem zabezpieczenia wierzytelności niepodatkowych miasta.

12. Sygnalizowanie Prezydentowi o dostrzeżonych naruszeniach porządku prawnego.


II. ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA


1. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, które należą do kompetencji Prezydenta, w szczególności udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa.

2. Uczestniczenie w prowadzonych przez właściwą w zakresie zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa komórkę organizacyjną Urzędu negocjacjach o nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunków prawnych, w tym umów nietypowych albo dotyczących przedmiotu umowy o znacznej wartości.

3. Opracowywanie wspólnie z właściwą w zakresie zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa komórką organizacyjną Urzędu wzorów umów typowych, projektów umów nietypowych albo dotyczących przedmiotu umowy o znacznej wartości.

4. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów przedkładanych przez właściwą w zakresie zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa komórkę organizacyjną Urzędu.

5. Pełnienie zastępstwa procesowego w sprawach, w których stroną jest Prezydent działający w imieniu Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także innymi organami orzekającymi.

6. Prowadzenie spraw związanych z windykacją wierzytelności Skarbu Państwa, które należą do kompetencji Prezydenta.

7. Sporządzanie wniosków o ustanawianie hipoteki celem zabezpieczenia wierzytelności niepodatkowych Skarbu Państwa, w sprawach które należą do kompetencji Prezydenta.


III. ZADANIA W ZAKRESIE SPADKÓW


1. Pełnienie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z nabyciem spadku przez miasto Katowice lub Skarb Państwa.

2. Pełnienie zastępstwa procesowego w postępowaniu w sprawie spisu inwentarza dokonywanego przez komornika sądowego lub skarbowego.

3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy czynnościach związanych z przejmowaniem, zabezpieczaniem i zagospodarowaniem spadku.

4. Weryfikacja zasadności roszczeń stanowiących długi spadkowe.

5. Przedkładanie Prezydentowi rocznych sprawozdań dotyczących spadków nabytych przez miasto.


IV.    WSPÓŁPRACA Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI URZĘDU W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ NABYCIA MIENIA NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA


Naczelnik Wydziału Joanna Machura-Peryt

Zastępca Naczelnika Wydziału Agnieszka Pękalska-UlaczykKatowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."