Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Struktura urzędu

Biuro Rady Miasta

Adres: ul. Młyńska 4, pok. 203
Telefon: (32) 2593 240
Email: brm@katowice.eu
Zadania:

Do zakresu działania Biura należy, w szczególności:


I. ZADANIA WŁASNE

1. Prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych oraz obsługi Rady i jej komisji.

2. Przygotowywanie organizacyjne sesji Rady, posiedzeń komisji Rady w tym kompletowanie materiałów do tematów ujętych w porządku obrad oraz zapewnienie obsługi protokolarnej sesji i posiedzeń komisji.

3. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, interpelacji i wniosków radnych, wniosków i opinii komisji Rady oraz przekazywanie ich Prezydentowi.

4. Przedkładanie właściwym organom nadzoru - Wojewodzie lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej - uchwał Rady.

5. Przekazywanie Wojewodzie aktów prawa miejscowego ustanawianych przez Radę w formie uchwał, celem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

6. Udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz planów pracy Rady i komisji Rady.

7. Organizowanie i obsługa narad, konferencji i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady oraz obsługa dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

8. Prowadzenie spraw spornych /wezwania, zaskarżenia/ oraz skarg i interwencji kierowanych do Rady.

9. Współdziałanie z radnymi i Radami Jednostek Pomocniczych w organizowaniu wyborów do rad jednostek.

10. Prowadzenie dokumentacji ogólnej oraz wykonywanie czynności związanych z wypełnianiem przez Radę nadzoru nad działalnością organów jednostek pomocniczych /rad jednostek i zarządów jednostek/ - na podstawie kryterium zgodności z prawem.

11. Sporządzanie miesięcznych list diet dla radnych Rady oraz osób funkcyjnych jednostek pomocniczych, obliczanych wg zasad określonych w stosownych uchwałach Rady.

12. Udostępnianie do publicznego wglądu projektów uchwał i uchwał Rady oraz protokołów sesji i posiedzeń komisji.

13. Przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących przyznania wyróżnień honorowych za zasługi w działalności państwowej i społecznej na rzecz rozwoju miasta.


Naczelnik Wydziału Rafał DłubakKatowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."