Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LXXIII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2024-01-25

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
Sesja 73, Glosowanie 1, Data 25.01.2024 11.07.25.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Sesja 73, Glosowanie 2, Data 25.01.2024 11.08.00.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji.
Sesja 73, Glosowanie 3, Data 25.01.2024 11.08.55.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
Sesja 73, Glosowanie 4, Data 25.01.2024 11.11.53.pdfSesja 73, Glosowanie 5, Data 25.01.2024 11.12.13.pdfSesja 73, Glosowanie 6, Data 25.01.2024 11.12.30.pdfSesja 73, Glosowanie 7, Data 25.01.2024 11.12.53.pdfSesja 73, Glosowanie 8, Data 25.01.2024 11.13.11.pdfSesja 73, Glosowanie 9, Data 25.01.2024 11.13.29.pdfSesja 73, Glosowanie 10, Data 25.01.2024 11.13.47.pdfSesja 73, Glosowanie 11, Data 25.01.2024 11.14.02.pdfSesja 73, Glosowanie 12, Data 25.01.2024 11.14.23.pdf

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miasta Katowice za 2023 r. oraz sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Katowice za 2023 r.(DS-1701/23).
Sesja 73, Glosowanie 13, Data 25.01.2024 11.17.17.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 93 w Katowicach, wchodzącemu w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 22 w Katowicach (DS-1700/23).
Sesja 73, Glosowanie 14, Data 25.01.2024 11.18.19.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-1677/23).
Sesja 73, Glosowanie 15, Data 25.01.2024 11.18.59.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-1702/23).
Sesja 73, Glosowanie 16, Data 25.01.2024 11.20.14.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Katowice za 2023 rok (DS-1705/23).
Sesja 73, Glosowanie 17, Data 25.01.2024 11.21.01.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027 (DS-1707/23).
Sesja 73, Glosowanie 18, Data 25.01.2024 11.22.30.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027 (DS-1708/23).
Sesja 73, Glosowanie 19, Data 25.01.2024 11.23.16.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach (DS-1710/24).
Sesja 73, Glosowanie 20, Data 25.01.2024 11.24.12.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2024 roku (DS-1711/24).
Sesja 73, Glosowanie 21, Data 25.01.2024 11.24.56.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Katowice (DS-1714/24).
Sesja 73, Glosowanie 22, Data 25.01.2024 11.25.36.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie Miasta Katowice na lata 2024 - 2026” (DS-1715/24).
Sesja 73, Glosowanie 23, Data 25.01.2024 11.26.19.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. Adamskiego w Katowicach (DS-1716/24).
Sesja 73, Glosowanie 24, Data 25.01.2024 11.27.02.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2024 rok (DS-1717/24).
Sesja 73, Glosowanie 25, Data 25.01.2024 11.27.32.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2024-2045 (DS-1718/24).
Sesja 73, Glosowanie 26, Data 25.01.2024 11.28.06.pdf

Punkt 21a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-1704/23).
Sesja 73, Glosowanie 27, Data 25.01.2024 11.28.52.pdf

Punkt 21b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (DS-1703/23).
Sesja 73, Glosowanie 28, Data 25.01.2024 11.29.38.pdf

Punkt 21c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028 (DS-1719/24).
Sesja 73, Glosowanie 29, Data 25.01.2024 11.31.24.pdf

Punkt 21d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu roszczenia regresowego przysługującej miastu Katowice w związku z zapłatą odszkodowania za niezłożenie oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu (DS-1720/24).
Sesja 73, Glosowanie 30, Data 25.01.2024 11.34.55.pdf

Punkt 21e. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus" w Katowicach"(DS-1712/24).
Sesja 73, Glosowanie 31, Data 25.01.2024 11.36.13.pdf

Punkt 21f. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-1722/24).
Sesja 73, Glosowanie 32, Data 25.01.2024 11.37.19.pdf

Punkt 21g. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-1723/24).
Sesja 73, Glosowanie 33, Data 25.01.2024 11.37.58.pdf

Punkt 21h. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-1724/24).
Sesja 73, Glosowanie 34, Data 25.01.2024 11.38.48.pdf

Punkt 21i. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-1725/24).
Sesja 73, Glosowanie 35, Data 25.01.2024 11.40.04.pdf

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania pracowników Urzędu Miasta Katowice ( DS-1713/24).

Sesja 73, Glosowanie 36, Data 25.01.2024 11.41.03.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."