Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LXIX SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2023-09-28

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
Sesja 69, Glosowanie 1, Data 28.09.2023 11.07.33.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Sesja 69, Glosowanie 2, Data 28.09.2023 11.08.11.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołów z LXVII i LXVIII sesji.
Sesja 69, Glosowanie 3, Data 28.09.2023 11.09.14.pdfSesja 69, Glosowanie 4, Data 28.09.2023 11.09.51.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
Sesja 69, Glosowanie 5, Data 28.09.2023 11.10.51.pdf

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice (DS-1580/23).
Sesja 69, Glosowanie 6, Data 28.09.2023 11.13.57.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2022 r. „Miejskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2022-2026 Katowice bez barier” (DS-1595/23).
Sesja 69, Glosowanie 7, Data 28.09.2023 11.14.46.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice (DS-1591/23).
Sesja 69, Glosowanie 8, Data 28.09.2023 11.15.46.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2021-2025 (DS-1600/23).
Sesja 69, Glosowanie 9, Data 28.09.2023 11.16.25.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach z siedzibą przy ul. Okrzei 4, poprzez przeniesienie siedziby na ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach (DS-1601/23).
Sesja 69, Glosowanie 10, Data 28.09.2023 11.17.06.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1603/23).
Sesja 69, Glosowanie 11, Data 28.09.2023 11.17.42.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach VI kadencji (DS-1605/23).
Sesja 69, Glosowanie 12, Data 28.09.2023 11.19.03.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (DS-1606/23).
Sesja 69, Glosowanie 13, Data 28.09.2023 11.19.41.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Rzecznika Praw Obywatelskich (DS-1607/23).
Sesja 69, Glosowanie 14, Data 28.09.2023 11.20.16.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Wrocławskiej, Wróblewskiego i Morawskiej w Katowicach (DS-1608/23).
Sesja 69, Glosowanie 15, Data 28.09.2023 11.21.56.pdfSesja 69, Glosowanie 16, Data 28.09.2023 11.27.38.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego i 25 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1610/23).
Sesja 69, Glosowanie 17, Data 28.09.2023 11.29.03.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prokuraturze Okręgowej w Katowicach na zmianę terminu realizacji celu publicznego na nieruchomości przy ul. Gliwickiej w Katowicach (dz. nr 13/43 i dz. nr 15/18) (DS-1611/23).
Sesja 69, Glosowanie 18, Data 28.09.2023 11.29.47.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. „Oddział KWK Staszic - Wujek” – część obejmująca obszar w rejonie ulicy Tadeusza Boya Żeleńskiego (DS-1612/23).
Sesja 69, Glosowanie 19, Data 28.09.2023 11.30.45.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok (DS-1613/23).
Sesja 69, Glosowanie 20, Data 28.09.2023 11.31.19.pdf

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045 (DS-1614/23).
Sesja 69, Glosowanie 21, Data 28.09.2023 11.31.57.pdf

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-1615/23).
Sesja 69, Glosowanie 22, Data 28.09.2023 11.32.40.pdf

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Katowice, położonej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego (dz. nr 243/1, 244/2 i 246/2) na rzecz Województwa Śląskiego (DS-1616/23).
Sesja 69, Glosowanie 23, Data 28.09.2023 11.33.21.pdf

Punkt 24a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (DS-1602/23).
Sesja 69, Glosowanie 24, Data 28.09.2023 11.34.10.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."