Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LX SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2023-03-02

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
Sesja 60, Glosowanie 1, Data 02.03.2023 11.06.56.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Sesja 60, Glosowanie 2, Data 02.03.2023 11.07.33.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji.
Sesja 60, Glosowanie 3, Data 02.03.2023 11.08.28.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
Sesja 60, Glosowanie 4, Data 02.03.2023 11.10.38.pdfSesja 60, Glosowanie 5, Data 02.03.2023 11.11.01.pdfSesja 60, Glosowanie 6, Data 02.03.2023 11.11.35.pdfSesja 60, Glosowanie 7, Data 02.03.2023 11.12.07.pdf

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Gen. Józefa Longina Sowińskiego w Katowicach (DS-1446/23).
Sesja 60, Glosowanie 8, Data 02.03.2023 11.21.42.pdfSesja 60, Glosowanie 9, Data 02.03.2023 11.26.59.pdf

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (DS-1424/23).
Sesja 60, Glosowanie 10, Data 02.03.2023 11.28.15.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Milowickiej w Katowicach (DS-1436/23).
Sesja 60, Glosowanie 11, Data 02.03.2023 11.33.14.pdf Sesja 60, Glosowanie 12, Data 02.03.2023 11.33.43.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Miasta Katowice (DS-1438/23).
Sesja 60, Glosowanie 13, Data 02.03.2023 11.34.21.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 16 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1439/23).
Sesja 60, Glosowanie 14, Data 02.03.2023 11.34.56.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-1440/23).
Sesja 60, Glosowanie 15, Data 02.03.2023 11.35.36.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (DS-1441/23).
Sesja 60, Glosowanie 16, Data 02.03.2023 11.36.26.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 (DS-1444/23).
Sesja 60, Glosowanie 17, Data 02.03.2023 11.50.44.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice (DS-1425/23).
Sesja 60, Glosowanie 18, Data 02.03.2023 11.51.24.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów (DS-1426/23).
Sesja 60, Glosowanie 19, Data 02.03.2023 11.52.02.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (DS-1447/23).
Sesja 60, Glosowanie 20, Data 02.03.2023 11.52.42.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2023 rok (DS-1448/23).
Sesja 60, Glosowanie 21, Data 02.03.2023 12.01.06.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2023-2045 (DS-1449/23).
Sesja 60, Glosowanie 22, Data 02.03.2023 12.01.43.pdf

Punkt 19a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice ( DS-1450/23).
Sesja 60, Glosowanie 23, Data 02.03.2023 12.02.17.pdf

Punkt 19b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zamułkowej (DS-1451/23).
Sesja 60, Glosowanie 24, Data 02.03.2023 12.02.56.pdf

Punkt 19c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Katowice o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Al. Korfantego 179A) (DS-1452/23).
Sesja 60, Glosowanie 25, Data 02.03.2023 12.03.53.pdf

Punkt 19d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta Katowice o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Kosmiczna) (DS-1453/23).
Sesja 60, Glosowanie 26, Data 02.03.2023 12.04.41.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-1443/23).
Sesja 60, Glosowanie 27, Data 02.03.2023 12.05.41.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."