Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LVII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2022-12-15

Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
Sesja 57, Glosowanie 1, Data 15.12.2022 11.19.21.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Sesja 57, Glosowanie 2, Data 15.12.2022 11.19.52.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
Sesja 57, Glosowanie 3, Data 15.12.2022 11.21.10.pdf

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2023 (DS-1383/22),
Sesja 57, Glosowanie 4, Data 15.12.2022 11.23.06.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2023 - 2045 (DS-1374/21).
Sesja 57, Glosowanie 5, Data 15.12.2022 12.14.13.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2023 rok (DS-1375/22).
Sesja 57, Glosowanie 6, Data 15.12.2022 12.15.38.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2023 rok" (DS -1377/22).
Sesja 57, Glosowanie 7, Data 15.12.2022 12.16.18.pdf

Punkt 11a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-1397/22).
Sesja 57, Glosowanie 8, Data 15.12.2022 12.20.19.pdf

Punkt 11b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji miasta Katowice (DS-1398/22).
Sesja 57, Glosowanie 9, Data 15.12.2022 12.20.49.pdf

Punkt 11c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap VII: 2023 rok" (DS-1399/22).
Sesja 57, Glosowanie 10, Data 15.12.2022 12.21.39.pdf

Punkt 11d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap VII: 2023 rok" (DS-1400/22).
Sesja 57, Glosowanie 11, Data 15.12.2022 12.22.25.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (MEDELLA S.A.) (DS-1386/22).
Sesja 57, Glosowanie 12, Data 15.12.2022 12.22.59.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A) (DS-1387/22).
Sesja 57, Glosowanie 13, Data 15.12.2022 12.23.41.pdf

Punkt 13a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Warszawskiej 12 w Katowicach (ARMINOTTO Sp. z o.o.) (DS-1390/22).
Sesja 57, Glosowanie 14, Data 15.12.2022 12.24.23.pdf

Punkt 13b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Warszawskiej 12 w Katowicach (PROVITEL Sp. z o.o.) (DS-1391/22).
Sesja 57, Glosowanie 15, Data 15.12.2022 12.24.58.pdf

Punkt 13c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Warszawskiej 12 w Katowicach (MEDELLA S.A.) (DS-1392/22).
Sesja 57, Glosowanie 16, Data 15.12.2022 12.25.31.pdf

Punkt 13d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Warszawskiej 12 w Katowicach (CASINO Sp. z o.o.) (DS-1393/22).
Sesja 57, Glosowanie 17, Data 15.12.2022 12.26.08.pdf

Punkt 13e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (CASINO Sp. z o.o.) (DS-1394/22).
Sesja 57, Glosowanie 18, Data 15.12.2022 12.26.47.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ubiegania się przez Miasto Katowice o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku (DS-1388/22).
Sesja 57, Glosowanie 19, Data 15.12.2022 12.39.38.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLII/933/21 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2021 r.(DS-1389/22).
Sesja 57, Glosowanie 20, Data 15.12.2022 12.40.35.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Katowice oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych (DS-1366/22).
Sesja 57, Glosowanie 21, Data 15.12.2022 12.41.25.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku (DS-1396/22).
Sesja 57, Glosowanie 22, Data 15.12.2022 12.41.56.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym (DS-1402/22).
Sesja 57, Glosowanie 23, Data 15.12.2022 12.42.40.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na parkingach A, B i C w Strefie Kultury w Katowicach (DS-1371/22).
Sesja 57, Glosowanie 24, Data 15.12.2022 12.43.24.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Okrzei / (DS-1403/22).
Sesja 57, Glosowanie 25, Data 15.12.2022 12.44.03.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bytkowskiej w Katowicach (DS-1405/221).
Sesja 57, Glosowanie 26, Data 15.12.2022 12.45.03.pdf

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2022 rok (DS-1406/22).
Sesja 57, Glosowanie 27, Data 15.12.2022 12.45.35.pdf

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2022-2045 (DS-1407/22).
Sesja 57, Glosowanie 28, Data 15.12.2022 12.46.10.pdf

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-1408/22).
Sesja 57, Glosowanie 29, Data 15.12.2022 12.46.58.pdf

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania pracowników związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (DS-1395/22).
Sesja 57, Glosowanie 30, Data 15.12.2022 12.48.30.pdf

Punkt 26. Komunikaty i wolne wnioski.
Sesja 57, Glosowanie 31, Data 15.12.2022 13.03.05.pdf

Punkt 26a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice

Sesja 57, Glosowanie 32, Data 15.12.2022 13.04.34.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."