Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z L SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2022-07-28

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
sesja L punkt 2.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
sesja L punkt 3.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
sesja L punkt 4.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
sesja L punkt 5.1.pdf sesja L punkt 5.2.pdf sesja L punkt 5.3.pdf sesja L punkt 5.4.pdf sesja L punkt 5.5.pdf sesja L punkt 5.6.pdf sesja L punkt 5.7.pdf sesja L punkt 5.8.pdf sesja L punkt 5.9.pdf

Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XLVIII/1064/22 w sprawie przyjęcia strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 2022-2030 (DS-1275/22).
sesja L punkt 7.pdf

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Katowicach (DS-1252/22).
sesja L punkt 8.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach (DS-1253/22).
sesja L punkt 9.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach (DS-1269/22).
sesja L punkt 10.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (ESTRADA POLSKA Sp. z o.o.) (DS-1256/22).
sesja L punkt 11.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (NOVO INVESTMENT.PL Sp. z o.o.) (DS-1257/22).
sesja L punkt 12.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (PROVITEL Sp. z o.o) (DS-1264/22).
sesja L punkt 13.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (ARMINOTTO Sp. z o.o) (DS-1265/22).
sesja L punkt 14.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Warszawskiej 12 w Katowicach (PROVITEL Sp. z o.o) (DS-1266/22).
sesja L punkt 15.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Warszawskiej 12 w Katowicach (ARMINOTTO Sp. z o.o) (DS-1267/22).
sesja L punkt 16.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (CASINO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) (DS-1276/22).
sesja L punkt 17.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (BOOKMACHER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) (DS-1277/22).
sesja L punkt 18.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Warszawskiej 12 w Katowicach (CASINO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) (DS-1278/22).
sesja L punkt 19.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Warszawskiej 12 w Katowicach (BOOKMACHER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) (DS-1279/22).
sesja L punkt 20.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (CASINO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) (DS-1280/22).
sesja L punkt 21.pdf

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie) (DS-1281/22).
sesja L punkt 22.pdf

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (MEDELLA S.A. z siedzibą w Warszawie) (DS-1282/22).
sesja L punkt 23.pdf

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (BOOKMACHER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) (DS-1283/22).
sesja L punkt 24.pdf

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / (DS-1258/22).
sesja L punkt 25.pdf

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016 – 2021 za 2021 rok (DS-1261/22).
sesja L punkt 26.pdf

Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. „Oddział KWK Staszic - Wujek” – część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna (DS-1262/22).
sesja L punkt 27 uwagi1.pdf sesja L punkt 27 uwagi2.pdf sesja L punkt 27 uwagi3.pdf sesja L punkt 27 uwagi4.pdf sesja L punkt 27.pdf

Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego – pracowni twórcy oraz 13 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1263/22).
sesja L punkt 28.pdf

Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Farmaceutyczna" (DS-1246/22).
sesja L punkt 29.pdf

Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Katowice na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów (DS-1254/22).
sesja L punkt 30.pdf

Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Katowicach ul. Grzegorzka 4, XI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach ul. Techników 11 (DS-1270/22).
sesja L punkt 31.pdf

Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza / (DS-1271/22).
sesja L punkt 32.pdf

Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice (DS-1234/22).
sesja L punkt 33.pdf

Punkt 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania rondu położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Rondo Waltera i Alfreda Gansińców" (DS-1255/22).
sesja L punkt 34.pdf

Punkt 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2022 rok (DS-1284/22).
sesja L punkt 35.pdf

Punkt 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2022-2045 (DS-1285/22).
sesja L punkt 36.pdf

Punkt 36a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte / (DS-1286/22).
sesja L punkt 36a.pdf

Punkt 36b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kosmicznej / (DS-1287/22).
sesja L punkt 36b.pdf

Punkt 36c. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach ul. Zielonogórska 23, Miejskiego Przedszkola nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul. Zielonogórska 23, Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach ul. Kołobrzeska 20a oraz Miejskiego Przedszkola nr 89 w Katowicach ul. Zadole 26A (DS-1288/22).
sesja L punkt 36c.pdf

Punkt 36d. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ul. Zielonogórska 3 i Miejskiego Przedszkola nr 17 w Katowicach ul. Zielonogórska 6A (DS-1289/22).
sesja L punkt 36d.pdf

Punkt 36e. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach ul. Wojciecha 9 i Miejskiego Przedszkola Nr 59 w Katowicach ul. Wojciecha 49 (DS-1290/22).
sesja L punkt 36e.pdf

Punkt 36f. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach ul. Ordona 3d i Miejskiego Przedszkola Nr 20 w Katowicach ul. Ordona 11 (DS-1291/22).
sesja L punkt 36f.pdf

Punkt 36g. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia Miejskiego Przedszkola Nr 35 w Katowicach ul. Rybnicka 1 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ul. Sienkiewicza 74 (DS-1292/22).
sesja L punkt 36g.pdf

Punkt 36h. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Katowickich Seniorów"(DS-1293/22).
sesja L punkt 36h.pdf

38a. Rozpatzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice. (DS-1273/22).
sesja L punkt 38a.pdf

38b. Rozpatzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach. (DS-1274/22).

sesja L punkt 38b.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."