Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XLI SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2021-11-25

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
sesja XLI punkt 2.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwal i Wniosków.
sesja XLI punkt 3.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
sesja XLI punkt 4.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
sesja XLI punkt 5.1.pdf sesja XLI punkt 5.2.pdf sesja XLI punkt 5.3.pdf sesja XLI punkt 5.4.pdf sesja XLI punkt 5.5.pdf

Punkt 6a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice (DS-1049/21).
sesja XLI punkt 6a.pdf

Punkt 6b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania diet przysługujących radnym Rady Miasta Katowice (DS-1050/21).
sesja XLI punkt 6b.pdf

Punkt 6c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarzy zarządów jednostek pomocniczych miasta Katowice (DS-1051/21).
sesja XLI punkt 6c.pdf

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej na rzecz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego (dz. nr 35/6) (DS-1004/21).
sesja XLI punkt 8.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.(DS-1005/21).
sesja XLI punkt 9.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego” (DS-1006/21).
sesja XLI punkt 10.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (DS-1007/21).
sesja XLI punkt 11.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DS-1010/21).
sesja XLI punkt 12.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice jako miasta gospodarza Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2023 (DS-1011/21).
sesja XLI punkt 13.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej / (DS-1020/21).
sesja XLI punkt 14.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 1 Śródmieście (DS-1022/21).
sesja XLI punkt 16.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 2 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia (DS-1023/21).
sesja XLI punkt 17.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 3 Zawodzie (DS-1024/21).
sesja XLI punkt 18.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec (DS-1025/21).
sesja XLI punkt 19.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 5 Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka (DS-1026/21).
sesja XLI punkt 20.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki (DS-1027/21).
sesja XLI punkt 21.pdf

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 7 Załęże (DS-1028/21).
sesja XLI punkt 22.pdf

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa (DS-1029/21).
sesja XLI punkt 23.pdf

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-1030/21).
sesja XLI punkt 24.pdf

Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 10 Dąb (DS-1031/21).
sesja XLI punkt 25.pdf

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec (DS-1032/21).
sesja XLI punkt 26.pdf

Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 12 Koszutka (DS-1033/21).
sesja XLI punkt 27.pdf

Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 13 Bogucice (DS-1034/21).
sesja XLI punkt 28.pdf

Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 14 Dąbrówka Mała (DS-1035/21).
sesja XLI punkt 29.pdf

Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec (DS-1036/21).
sesja XLI punkt 30.pdf

Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 16 Janów-Nikiszowiec (DS-1037/21).
sesja XLI punkt 31.pdf

Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 17 Giszowiec (DS-1038/21).
sesja XLI punkt 32.pdf

Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 18 Murcki (DS-1039/21).
sesja XLI punkt 33.pdf

Punkt 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 19 Piotrowice-Ochojec (DS-1040/21).
sesja XLI punkt 34.pdf

Punkt 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 20 Zarzecze (DS-1041/21).
sesja XLI punkt 35.pdf

Punkt 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 21 Kostuchna (DS-1042/21).
sesja XLI punkt 36.pdf

Punkt 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 22 Podlesie (DS-1043/21).
sesja XLI punkt 37.pdf

Punkt 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 r. (DS-1044/21).
sesja XLI punkt 38.pdf

Punkt 39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-1045/21).
sesja XLI punkt 39.pdf

Punkt 40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania stanu alarmu klimatycznego ( DS-1008/21).
sesja XLI punkt 40.pdf

Punkt 40a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Bednorza / (DS-1046/21).
sesja XLI punkt 40a.pdf

Punkt 40b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2021-2025 (DS-1009/21).
sesja XLI punkt 40b.pdf

Punkt 41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały przeciwstawiającej się działaniom dyskryminującym związanych z Narodowym Programem Szczepień (DS-1013/21).
sesja XLI punkt 41.pdf

Punkt 42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji uczniów oraz wykonywaniu szczepień przeciwko Covid -19 w placówkach oświatowych (DS-1014/21).
sesja XLI punkt 42.pdf

Punkt 43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Katowicach (DS-1012/21).
sesja XLI punkt 43.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."