Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XL SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2021-10-28

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.
sesja XL punkt 2.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwal i Wniosków.
sesja XL punkt 3.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
sesja XL punkt 4.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.
sesja XL punkt 5.1.pdf sesja XL punkt 5.2.pdf sesja XL punkt 5.3.pdf sesja XL punkt 5.4.pdf sesja XL punkt 5.5.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2021 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 za I półrocze 2021 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2021 roku” (DS-958/21).
sesja XL punkt 9.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Obroki i Wincentego Witosa w Katowicach (DS-991/21)
sesja XL punkt 10.pdf

Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dzierżawcy - SWPS Uniwersytetowi Humanistycznospołecznemu z siedzibą w Warszawie pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych położonych w Katowicach przy ul. Techników 9 wraz ze sprzedażą gruntu (działki nr 1057/5 i 775/5) (DS-992/21).
sesja XL punkt 11.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok"(DS-959/21).
sesja XL punkt 12.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (DS-984/21).
sesja XL punkt 13.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-993/21).
sesja XL punkt 14.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-994/21).
sesja XL punkt 15.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca" (DS-995/21).
sesja XL punkt 16.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice Katowickim Cmentarzom Komunalnym na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Katowicach w 2022 r. ( DS-998/21).
sesja XL punkt 17.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 1-go Maja / (DS-999/21).
sesja XL punkt 18.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej / (DS-1000/21).
sesja XL punkt 19.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte / i Cynkowej / (DS-1001/21).
sesja XL punkt 20.pdf

Punkt 20a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2021 rok (DS-1002/21).
sesja XL punkt 20a.pdf

Punkt 20b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-1003/21).
sesja XL punkt 20b.pdf

Punkt 20c) Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (DS-971/21).
sesja XL punkt 20c.pdf

Punkt 20d) Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy" (DS-990/21).
sesja XL punkt 20d.pdf

Punkt 20e) Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej" (DS-989/21).
sesja XL punkt 20e.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-996/21).

sesja XL punkt 21.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."