Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XXXII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2021-03-04

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

wyniki_glosowania_5520.pdf


​Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

wyniki_glosowania_5521.pdf


​Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

wyniki_glosowania_5522.pdf


​Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

wyniki_glosowania_5630.pdf

wyniki_glosowania_5624.pdf

wyniki_glosowania_5625.pdf

wyniki_glosowania_5626.pdf

wyniki_glosowania_5627.pdf

wyniki_glosowania_5628.pdf


​Punkt 6a. Rozpartrzenie projektu apelu w sprawie wstrzymania planowanej wycinki drzew na terenie Leśnictwa Murcki (DS-816/21).

wyniki_glosowania_5629.pdf


​Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana S K (DS-803/21)

wyniki_glosowania_5588.pdf


Punkt 7a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego (DS-810/21).

wyniki_glosowania_5608.pdf


​Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (DS-781/21).

wyniki_glosowania_5524.pdf


​Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Katowice w roku 2020 (DS-782/21).
wyniki_glosowania_5543.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Andrzeja Fonfary" ( DS-783/21).
wyniki_glosowania_5544.pdf


​Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Bolesława Holeckiego" ( DS-784/21).

wyniki_glosowania_5545.pdf


​Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Tytusa Chałubińskiego" ( DS-785/21).

wyniki_glosowania_5546.pdf


​Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach (DS-763/21).
wyniki_glosowania_5549.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych (DS-764/21).
wyniki_glosowania_5550.pdf


​Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017- 2021 Katowice bez barier” (DS-786/21).
wyniki_glosowania_5551.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok (DS-804/21).

wyniki_glosowania_5592.pdf


​Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (DS-805/21).

wyniki_glosowania_5593.pdf


​Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap V: 2021 rok" (DS-806/21).

wyniki_glosowania_5594.pdf


​Punkt 19a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej --/-- oraz obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. Le Ronda --/- w Katowicach (DS-807/21).

wyniki_glosowania_5609.pdf


​Punkt 19b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej --/- (DS-808/21).

wyniki_glosowania_5610.pdf


​Punkt 19c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Andrzeja --/- (DS-809/21).

wyniki_glosowania_5611.pdf


Punkt 20a. Rozpatrzenie petycji dotyczącej nadania miejscu w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Katowice imienia Dawida Altera Kurzmanna (DS-789/21).

wyniki_glosowania_5558.pdf


Punkt 20b. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji M____ B______) (DS-790/21).

wyniki_glosowania_5631.pdf


Punkt 20c. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji K________ K_________) (DS-791/21).

wyniki_glosowania_5560.pdf


Punkt 20d. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji K_________ B______) (DS-792/21).

wyniki_glosowania_5561.pdf


Punkt 20e. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji G_______ B_____) (DS-793/21).

wyniki_glosowania_5571.pdf


Punkt 20f. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji M______ Z____) (DS-794/21).

wyniki_glosowania_5562.pdf


Punkt 20g. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji M_______ O_________) (DS-795/21).

wyniki_glosowania_5563.pdf


Punkt 20h. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji P____ S________) (DS-796/21).

wyniki_glosowania_5564.pdf


Punkt 20i. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji T______ B_____) (DS-797/21)

wyniki_glosowania_5565.pdf


Punkt 20j. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały sprzeciwiającej się ewentualnej segregacji ludzi oraz poddawaniu ich eksperymentom medycznym (dotyczy petycji J_____ S______) (DS-798/21)

wyniki_glosowania_5566.pdf


Punkt 20k. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w kwestii równego traktowania obywateli przez władze publiczne oraz szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV 2 (dotyczy petycji S________ C_____) (DS-799/21).

wyniki_glosowania_5567.pdf


Punkt 21a. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej usunięcia samochodu marki Ford Transit (DS-788/21).

wyniki_glosowania_5568.pdf


Punkt 21b. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. (DS-800/21).

wyniki_glosowania_5569.pdf


Punkt 21c. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na brak nadzoru nad podległymi pracownikami. (DS-801/21)

wyniki_glosowania_5570.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."