Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XXV SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2020-09-24

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

wyniki_glosowania_4878.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

wyniki_glosowania_4877.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołów z XXII, XXIII i XXIV sesji.

wyniki_glosowania_4876.pdf

wyniki_glosowania_4912.pdf

wyniki_glosowania_4982.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

wyniki_glosowania_4879.pdf

wyniki_glosowania_5009.pdf

wyniki_glosowania_5010.pdf

wyniki_glosowania_5011.pdf

wyniki_glosowania_5012.pdf

wyniki_glosowania_5013.pdf

wyniki_glosowania_5014.pdf

wyniki_glosowania_5015.pdf

wyniki_glosowania_5016.pdf

wyniki_glosowania_5017.pdf

wyniki_glosowania_5018.pdf

wyniki_glosowania_5019.pdf

wyniki_glosowania_5020.pdf

wyniki_glosowania_5021.pdf

wyniki_glosowania_5022.pdf

wyniki_glosowania_5023.pdf


Punkt 8a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr XVI/396/20 Rady Miasta Katowice z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach (DS-681/20).

wyniki_glosowania_4994.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" (DS-637/20).

wyniki_glosowania_4890.pdf


Punkt 9a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka "Tęcza" w Katowicach (DS-640/20).

wyniki_glosowania_4995.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 5 w Katowicach (DS-650/20).

wyniki_glosowania_4896.pdf


Punkt 10a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 5 w Katowicach (DS-658/20).

wyniki_glosowania_4996.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 6 w Katowicach (DS-651/20).

wyniki_glosowania_4897.pdf


Punkt 11a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 6 w Katowicach (DS-659/20).

wyniki_glosowania_4997.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 7 w Katowicach (DS-652/20).

wyniki_glosowania_4898.pdf


Punkt 12a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 7 w Katowicach (DS-660/20).

wyniki_glosowania_4998.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 8 w Katowicach (DS-653/20).

wyniki_glosowania_4899.pdf


Punkt 13a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 8 w Katowicach (DS-661/20).

wyniki_glosowania_4999.pdf


Punkt 13b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu Dziecka "Zakątek" w Katowicach (DS-641/20).

wyniki_glosowania_5000.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 9 w Katowicach (DS-654/20).

wyniki_glosowania_4900.pdf


Punkt 14a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 9 w Katowicach (DS-662/20).

wyniki_glosowania_5001.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 10 w Katowicach (DS-655/20).

wyniki_glosowania_4901.pdf


Punkt 15a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 10 w Katowicach (DS-663/20).

wyniki_glosowania_5002.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 11 w Katowicach (DS-656/20).

wyniki_glosowania_4902.pdf


Punkt 16a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 11 w Katowicach (DS-664/20).

wyniki_glosowania_5003.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM 12 w Katowicach (DS-657/20).

wyniki_glosowania_4903.pdf


Punkt 17a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza DOM 12 w Katowicach (DS-665/20).

wyniki_glosowania_5004.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach oraz nadania jednostce statutu(DS-669/20).

wyniki_glosowania_4922.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary w Katowicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Katowicach (DS-666/20).

wyniki_glosowania_4907.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi działającymi na terenie miasta Katowice (DS-668/20).

wyniki_glosowania_4921.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu zużycia urządzeń technicznych i sanitarnych w lokalu mieszkalnym położonym w Katowicach przy ul. 1-go Maja / (DS-674/20).

wyniki_glosowania_4958.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2020 rok (DS-676/20).

wyniki_glosowania_4975.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2020-2045 (DS-677/20).

wyniki_glosowania_4976.pdf


Punkt 23a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Klimatu Rady Miasta Katowice na rok 2020 (DS-678/20).

wyniki_glosowania_4991.pdf


Punkt 24a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-642/20).

wyniki_glosowania_5005.pdf


Punkt 24b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej / (DS-679/20).

wyniki_glosowania_5006.pdf


Punkt 24c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Czecha / (DS-680/20).

wyniki_glosowania_5007.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia środków zaradczych wobec powszechnego zagrożenia zdrowia mieszkańców miasta wynikającego z narażania na oddziaływanie nadmiernego natężenia promieniowania elektromagnetycznego (DS-670/20).

wyniki_glosowania_4951.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej w sprawie nagrywania i udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice i Biuletynie Informacji Publicznej nagrań dźwiękowych wszystkich posiedzeń Komisji Rady Miasta Katowice (DS-672/20).

wyniki_glosowania_4952.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-671/20).

wyniki_glosowania_4953.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."