Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z XV SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2019-12-19

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 15, Glosowanie 1, Data 19.12.2019 11.23.31.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 15, Glosowanie 2, Data 19.12.2019 11.24.26.pdf


Punkt 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

Sesja 15, Glosowanie 3, Data 19.12.2019 11.25.18.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 15, Glosowanie 4-14, Data 19.12.2019 11.30.33.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2020 (DS-391/19).

Sesja 15, Glosowanie 15, Data 19.12.2019 11.54.00.pdf


Punkt 9a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (w ramach kontraktu na kwotę 165 mln zł) (DS-414/19).

Sesja 15, Glosowanie 16, Data 19.12.2019 13.18.09.pdf


Punkt 9b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (w ramach kontraktu na kwotę 235 mln zł) (DS-415/19).

Sesja 15, Glosowanie 17, Data 19.12.2019 13.19.02.pdf


Punkt 9c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy (DS-416/19).
Sesja 15, Glosowanie 18, Data 19.12.2019 13.22.36.pdf


Punkt 9d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne - etap IV: 2020 rok" (DS-417/19).

Sesja 15, Glosowanie 19, Data 19.12.2019 13.26.57.pdf


Punkt 9e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap IV: 2020 rok" (DS-418/19).

Sesja 15, Glosowanie 20, Data 19.12.2019 13.27.45.pdf


Punkt 9f. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - etap III: 2019 rok" (DS-419/19).

Sesja 15, Glosowanie 21, Data 19.12.2019 13.28.55.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 -2045 (DS-387/19).

Sesja 15, Glosowanie 22, Data 19.12.2019 14.41.21.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok (DS-388/19).

Sesja 15, Glosowanie 25, Data 19.12.2019 14.54.08.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok" (DS-405/19).

Sesja 15, Glosowanie 26, Data 19.12.2019 14.56.07.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Katowice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 (DS-402/19).

Sesja 15, Glosowanie 27, Data 19.12.2019 14.59.03.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka (DS-403/19).

Sesja 15, Glosowanie 28, Data 19.12.2019 14.59.41.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka (DS-404/19).

Sesja 15, Glosowanie 29, Data 19.12.2019 15.00.28.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2017-2021 (DS-352/19).

Sesja 15, Glosowanie 30, Data 19.12.2019 15.01.07.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku (DS-413/19).

Sesja 15, Glosowanie 31, Data 19.12.2019 15.01.46.pdf


Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat (DS-397/19).

Sesja 15, Glosowanie 32, Data 19.12.2019 15.02.46.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Katowice w ramach repatriacji (DS-423/19).

Sesja 15, Glosowanie 33, Data 19.12.2019 15.03.17.pdf


Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-425/19).

Sesja 15, Glosowanie 34, Data 19.12.2019 15.03.47.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-424/19).

Sesja 15, Glosowanie 35, Data 19.12.2019 15.04.19.pdf


Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-426/19).

Sesja 15, Glosowanie 36, Data 19.12.2019 15.05.58.pdf


Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej --/-(DS-427/19).

Sesja 15, Glosowanie 37, Data 19.12.2019 15.06.34.pdf


Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Dębowej --/- (DS-428/19).

Sesja 15, Glosowanie 38, Data 19.12.2019 15.07.16.pdf


Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 (DS-429/19).

Sesja 15, Glosowanie 39, Data 19.12.2019 15.09.33.pdf


Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Sienkiewicza / (DS-430/19).

Sesja 15, Glosowanie 40, Data 19.12.2019 15.11.26.pdf


Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Kochanowskiego / oraz przy ul. Piastów / w Katowicach (DS-431/19).

Sesja 15, Glosowanie 41, Data 19.12.2019 15.12.20.pdf


Punkt 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Jordana / (DS-432/19).

Sesja 15, Glosowanie 42, Data 19.12.2019 15.13.05.pdf


Punkt 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Piastowskiej / (DS-433/19).

Sesja 15, Glosowanie 43, Data 19.12.2019 15.13.55.pdf


Punkt 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Rysia / (DS-434/19).
Sesja 15, Glosowanie 44, Data 19.12.2019 15.14.37.pdf


Punkt 36a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania skrzyżowaniu typu rondo położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Rondo Kolei Balkan" (DS-370/19).

Sesja 15, Glosowanie 45, Data 19.12.2019 15.15.39.pdf


Punkt 36b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów / (DS-435/19).

Sesja 15, Glosowanie 46, Data 19.12.2019 15.16.25.pdf


Punkt 36c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Templariuszy" (DS-400/19)

Sesja 15, Glosowanie 47, Data 19.12.2019 15.17.18.pdf


Punkt 36d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Podlaska" (DS-401/19).

Sesja 15, Glosowanie 48, Data 19.12.2019 15.18.01.pdf


Punkt 37a. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (dotyczy skargi Z B) (DS-406/19)

Sesja 15, Glosowanie 49, Data 19.12.2019 15.20.05.pdf


Punkt 37b. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (dotyczy skargi P K) (DS-407/19)

Sesja 15, Glosowanie 50, Data 19.12.2019 15.20.44.pdf


Punkt 37c. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (dotyczy skargi M O) (DS-408/19)

Sesja 15, Glosowanie 51, Data 19.12.2019 15.21.14.pdf


Punkt 37d. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (dotyczy skargi M T) (DS-409/19)

Sesja 15, Glosowanie 52, Data 19.12.2019 15.21.49.pdf


Punkt 37e. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (dotyczy skargi L S) (DS-410/19)

Sesja 15, Glosowanie 53, Data 19.12.2019 15.22.20.pdf


Punkt 37f. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Katowice (dotyczy skargi I P) (DS-411/19)

Sesja 15, Glosowanie 54, Data 19.12.2019 15.22.48.pdf


Punkt 37g. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-412/19)

Sesja 15, Glosowanie 55, Data 19.12.2019 15.24.10.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."