Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z III SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-12-20

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 3, Glosowanie 1, Data 20.12.2018 11.21.14.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 3, Glosowanie 2, Data 20.12.2018 11.21.53.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 3, Glosowanie 3, Data 20.12.2018 11.23.16.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 3, Glosowanie 4-10, Data 20.12.2018 11.29.07.pdf


Punkt 7a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania XVI Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach imienia „Dziewięciu Górników z Wujka” (DS-30/18).

Sesja 3, Glosowanie 11, Data 20.12.2018 11.41.13.pdf

Punkt 7b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Feliksa Netza" (DS- 42/18).

Sesja 3, Glosowanie 13, Data 20.12.2018 11.44.19.pdf


Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019 - 2045 (DS-8/18).

Sesja 3, Glosowanie 14, Data 20.12.2018 12.46.27.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok (DS-9/18).

Sesja 3, Glosowanie 15, Data 20.12.2018 12.47.14.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych
i gospodarczych Miasta Katowice na 2019 rok" (DS-37/18).

Sesja 3, Glosowanie 16, Data 20.12.2018 12.48.07.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry
w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach. (Bookmacher Sp. z o. o.) (DS-13/18).

Sesja 3, Glosowanie 17, Data 20.12.2018 12.50.27.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry
w budynku przy Al. Korfantego 9 w Katowicach (Finkorp Sp. z o.o.) (DS-29/18).

Sesja 3, Glosowanie 18, Data 20.12.2018 12.51.10.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach (DS-28/18).

Sesja 3, Glosowanie 19, Data 20.12.2018 13.11.55.pdf

Sesja 3, Glosowanie 20, Data 20.12.2018 13.14.22.pdf

Sesja 3, Glosowanie 21, Data 20.12.2018 13.15.02.pdf

Sesja 3, Glosowanie 22, Data 20.12.2018 13.16.02.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie miasta Katowice (DS-31/18).

Sesja 3, Glosowanie 23, Data 20.12.2018 13.16.51.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała oraz nr 17 Giszowiec (DS-34/18).

Sesja 3, Glosowanie 24, Data 20.12.2018 13.17.47.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała oraz nr 17 Giszowiec (DS-35/18).

Sesja 3, Glosowanie 25, Data 20.12.2018 13.18.43.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady (DS-36/18).

Sesja 3, Glosowanie 26, Data 20.12.2018 13.20.53.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. (DS-12/18).

Sesja 3, Glosowanie 27, Data 20.12.2018 13.21.42.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-38/18).

Sesja 3, Glosowanie 28, Data 20.12.2018 13.22.23.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych- budynki wielorodzinne - etap III: 2019 rok" (DS-39/18).

Sesja 3, Glosowanie 29, Data 20.12.2018 13.23.15.pdf


Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych- budynki jednorodzinne - etap III: 2019 rok" (DS-40/18).

Sesja 3, Glosowanie 30, Data 20.12.2018 13.24.03.pdf


Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (DS-41/18).

Sesja 3, Glosowanie 31, Data 20.12.2018 13.24.37.pdf


Punkt 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach (DS- 44 /18).

Sesja 3, Glosowanie 32, Data 20.12.2018 13.26.06.pdf

Punkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018r. (DS-45/18).

Sesja 3, Glosowanie 33, Data 20.12.2018 13.26.44.pdf


Punkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-46/18).

Sesja 3, Glosowanie 34, Data 20.12.2018 13.27.34.pdf

Punkt 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DS-47/18).

Sesja 3, Glosowanie 35, Data 20.12.2018 13.28.20.pdf

Punkt 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Katowice do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach (DS-48/18).

Sesja 3, Glosowanie 36, Data 20.12.2018 13.31.24.pdf

Sesja 3, Glosowanie 37, Data 20.12.2018 13.31.45.pdf

Sesja 3, Glosowanie 38, Data 20.12.2018 13.32.08.pdf

Sesja 3, Glosowanie 39, Data 20.12.2018 13.33.17.pdf


Punkt 30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-49/18).

Sesja 3, Glosowanie 40, Data 20.12.2018 13.34.11.pdf


Punkt 31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS- 50/18).

Sesja 3, Glosowanie 41, Data 20.12.2018 13.34.58.pdf


Punkt 31a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach (DS-51/18).

Sesja 3, Glosowanie 42, Data 20.12.2018 13.36.20.pdf


Punkt 31b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków z budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie (DS-53/18).

Sesja 3, Glosowanie 43, Data 20.12.2018 13.37.09.pdf


Punkt 31c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego (DS-54/18).

Sesja 3, Glosowanie 44, Data 20.12.2018 13.37.45.pdf


Punkt 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Piotra Pietrasza z funkcji przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice (DS-32/18).

Sesja 3, Glosowanie 45, Data 20.12.2018 13.46.19.pdf


Punkt 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Łukasza Borkowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Transportu Rady Miasta Katowice (DS-33/18).

Sesja 3, Glosowanie 46, Data 20.12.2018 13.48.09.pdf


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."