Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z II SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-11-29


​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 2, Glosowanie 1, Data 29.11.2018 11.06.47.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Sesja 2, Glosowanie 2, Data 29.11.2018 11.07.37.pdf


Punkt 4. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 2, Glosowanie 3-12, Data 29.11.2018 11.10.49.pdf


Punkt 4a. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 2, Glosowanie 13, Data 29.11.2018 11.16.18.pdf


Punkt 6. Tajne wybory Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. Zatwierdzenie składu komisji skrutacyjnej.

Sesja 2, Glosowanie 14, Data 29.11.2018 11.28.28.pdf


Punkt 6. Tajne wybory Wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Katowice.

Sesja 2, Glosowanie 15, Data 29.11.2018 11.43.14.pdf


Punkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-17/18).

Sesja 2, Glosowanie 16, Data 29.11.2018 12.03.12.pdf


Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego.

Sesja 2, Glosowanie 17, Data 29.11.2018 12.04.55.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych.

Sesja 2, Glosowanie 18, Data 29.11.2018 12.06.15.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Katowice, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Katowice.

Sesja 2, Glosowanie 19, Data 29.11.2018 12.07.34.pdf


Punkt 10a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania.

Sesja 2, Glosowanie 20, Data 29.11.2018 12.08.47.pdf


Punkt 10b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice.

Sesja 2, Glosowanie 21, Data 29.11.2018 12.14.07.pdf


Punkt 10c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice.

Sesja 2, Glosowanie 22, Data 29.11.2018 12.16.47.pdf


Punkt 10d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli miasta Katowice do Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Sesja 2, Glosowanie 23, Data 29.11.2018 12.18.04.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez kuratora oświaty”.

Sesja 2, Glosowanie 24, Data 29.11.2018 12.54.35.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer porucznika Henryka Kalemby".

Sesja 2, Glosowanie 25, Data 29.11.2018 12.57.05.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2019 r.

Sesja 2, Glosowanie 26, Data 29.11.2018 12.58.45.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Sesja 2, Glosowanie 27, Data 29.11.2018 13.01.19.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Katowice.

Sesja 2, Glosowanie 28, Data 29.11.2018 13.02.23.pdf


Punkt 15a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach.

Sesja 2, Glosowanie 29, Data 29.11.2018 13.04.32.pdf


Punkt 15b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy Żubrów Murckowskich".

Sesja 2, Glosowanie 30, Data 29.11.2018 13.06.59.pdf


Punkt 15c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Prezydenta Miasta Katowice.

Sesja 2, Glosowanie 31, Data 29.11.2018 13.08.47.pdf


Punkt 15d. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanych inwestycji mieszkaniowych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego.

Sesja 2, Glosowanie 32, Data 29.11.2018 13.17.05.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."