Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LX SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-09-27

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 60, Glosowanie 1, Data 27.09.2018 11.10.53.pdf

Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 60, Glosowanie 2, Data 27.09.2018 11.11.52.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 60, Glosowanie 3, Data 27.09.2018 11.12.52.pdf

Punkt 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 60, Glosowanie 4, Data 27.09.2018 11.13.36.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 24a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022"

Sesja 60, Glosowanie 5, Data 27.09.2018 11.18.38.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 24b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Sesja 60, Glosowanie 6, Data 27.09.2018 11.19.16.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Skreślenie punktu 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia Jednostek Pomocniczych nr 1 Śródmieście i nr 4 Os. Paderewskiego -Muchowiec.

Sesja 60, Glosowanie 7, Data 27.09.2018 11.19.46.pdf

Punkt 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 11a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec.

Sesja 60, Glosowanie 8, Data 27.09.2018 11.20.24.pdf

Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice w latach 2019-2023 Intel Extreme Masters – Mistrzostw Świata w grach komputerowych oraz imprez towarzyszących .

Sesja 60, Glosowanie 9, Data 27.09.2018 11.42.56.pdf

Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współorganizacji oraz promocji na terenie Miasta Katowice Mistrzostw Świata Seniorów w Badmintonie 2019.

Sesja 60, Glosowanie 10, Data 27.09.2018 11.43.45.pdf

Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2018 roku.

Sesja 60, Glosowanie 11, Data 27.09.2018 11.44.41.pdf

Punkt 11a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych miasta Katowice nr 1 Śródmieście i nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec.

Sesja 60, Glosowanie 13, Data 27.09.2018 11.53.37.pdf

Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od K_________ M_______ i G______ M______ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Młyńskiej -/-

Sesja 60, Glosowanie 14, Data 27.09.2018 11.54.35.pdf

Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej  w Katowicach od G________ C_____, M_____ C_____ i A_____ O_________ z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego --/-

Sesja 60, Glosowanie 15, Data 27.09.2018 11.55.27.pdf

Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Sesja 60, Glosowanie 16, Data 27.09.2018 11.56.19.pdf

Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 budynków mieszkalnych wraz z innymi budynkami użytkowymi ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

Sesja 60, Glosowanie 17, Data 27.09.2018 11.57.08.pdf

Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach.

Rozpatrzenie uwag:

Sesja 60, Glosowanie 18, Data 27.09.2018 12.02.27.pdf

Rozpatrzenie projektu uchwały:

Sesja 60, Glosowanie 19, Data 27.09.2018 12.02.56.pdf

Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Z________ K_____________ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Adamskiego --/-.

Sesja 60, Glosowanie 20, Data 27.09.2018 12.03.51.pdf

Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A_______ P________ i M_____ U____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Markiefki --/- oraz od S________ W______ i M_____ U____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Karłowicza --/-.

Sesja 60, Glosowanie 21, Data 27.09.2018 12.04.57.pdf

Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od A_________ Z___, M____ M______________ – Z___, M________ Z___, M_________ Z___ oraz M______ Z___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Rochowiaka --/-.

Sesja 60, Glosowanie 22, Data 27.09.2018 12.05.57.pdf

Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.

Sesja 60, Glosowanie 23, Data 27.09.2018 12.06.44.pdf

Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok.

Sesja 60, Glosowanie 24, Data 27.09.2018 12.07.27.pdf

Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.

Sesja 60, Glosowanie 25, Data 27.09.2018 12.12.12.pdf

Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Johna Baildona”

Sesja 60, Glosowanie 26, Data 27.09.2018 12.13.23.pdf

Punkt 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa D_____ i A_____ G__________ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Pocztowej -/- i przy ul. Mariackiej --/- oraz obecnie zajmowanego lokalu socjalnego przy ul. Strzelców Bytomskich --/-- w Katowicach

Sesja 60, Glosowanie 27, Data 27.09.2018 12.14.28.pdf

Punkt 24a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022”

Sesja 60, Glosowanie 28, Data 27.09.2018 12.15.35.pdf

Punkt 24b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

Sesja 60, Glosowanie 29, Data 27.09.2018 12.16.44.pdf

Punkt 25. Rozpatrzenie skarg. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana J_____ F_____ na działania Prezydenta Miasta Katowice.

Sesja 60, Glosowanie 30, Data 27.09.2018 12.18.20.pdf


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."