Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LVIII SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-07-26

​Punkt 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 58, Glosowanie 1, Data 26.07.2018 11.08.54.pdf


Punkt 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 58, Glosowanie 2, Data 26.07.2018 11.09.49.pdf


Punkt  4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 58, Glosowanie 3, Data 26.07.2018 11.10.48.pdf


Punkt 5. Zmiany w porządku obrad.

Sesja 58, Glosowanie 4-9, Data 26.07.2018 11.14.45.pdf


Punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (DS-1328/18).

Sesja 58, Glosowanie 10, Data 26.07.2018 11.29.35.pdf


Punkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (DS-1304/18).

Sesja 58, Glosowanie 11, Data 26.07.2018 11.30.38.pdf


Punkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Katowicach (DS-1331/18).

Sesja 58, Glosowanie 12, Data 26.07.2018 11.31.21.pdf


Punkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021" za 2017 rok (DS-1332/18).

Sesja 58, Glosowanie 13, Data 26.07.2018 11.32.16.pdf


Punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 lokali użytkowych - pracowni twórcy oraz 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie (DS-1334/18).

Sesja 58, Glosowanie 14, Data 26.07.2018 11.33.11.pdf


Punkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od T___ W____ i P____ N___ –K_____ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy al. Korfantego __/_ (DS-1335/18).

Sesja 58, Glosowanie 15, Data 26.07.2018 11.34.12.pdf


Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Straż Miejska w Katowicach (DS-1336/18).

Sesja 58, Glosowanie 16, Data 26.07.2018 11.35.02.pdf


Punkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice (DS-1291/18).

Sesja 58, Glosowanie 17, Data 26.07.2018 11.35.58.pdf


Punkt 16. Glosowania sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera.

Sesja 58, Glosowanie 18-26, Data 26.07.2018 11.46.54.pdf


Punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic - część w rejonie ulic Ks. P. Skargi i F. Wincklera (DS-1337/18).

Sesja 58, Glosowanie 27, Data 26.07.2018 11.55.29.pdf


Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-1330/18).

Sesja 58, Glosowanie 28, Data 26.07.2018 11.56.23.pdf


Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od R_____ D___ i J_____ B_________-D___ z tytułu użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej --/-- (DS-1338/18).

Sesja 58, Glosowanie 29, Data 26.07.2018 11.57.17.pdf


Punkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok (DS-1339/18).

Sesja 58, Glosowanie 30, Data 26.07.2018 11.58.01.pdf


Punkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045 (DS-1340/18).

Sesja 58, Glosowanie 31, Data 26.07.2018 11.58.46.pdf


Punkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (DS-1341/18).

Sesja 58, Glosowanie 32, Data 26.07.2018 12.00.38.pdf


Punkt 21a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (DS-1333/18).

Sesja 58, Glosowanie 34, Data 26.07.2018 12.07.48.pdf


Punkt 21b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie niezasądzonych wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana A__ P__ z tytułu uprzednio zajmowanych lokali mieszkalnych położonych przy ul. Agnieszki__ i ul. Agnieszki__ w Katowicach (DS-1342/18).

Sesja 58, Glosowanie 35, Data 26.07.2018 12.10.45.pdf


Punkt 21c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani B__ H__, pani A__ H__ i pani K__ H__ z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej __ (DS-1343/18).

Sesja 58, Glosowanie 36, Data 26.07.2018 12.13.03.pdf


Punkt 21d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach dot. uchwały Rady Miasta Katowice nr XX/374/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku (DS-1344/18).

Sesja 58, Glosowanie 37, Data 26.07.2018 12.14.36.pdf


Punkt 21e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach dot. uchwały Rady Miasta Katowice nr XLIX/1012/17 z dnia 23 listopada 2017 roku (DS-1345/18).

Sesja 58, Glosowanie 38, Data 26.07.2018 12.16.30.pdf


Wniosek formalny o zdjęcie punktu 21f z porządku posiedzenia i skierowanie go do dalszego procedowania.

Sesja 58, Glosowanie 39, Data 26.07.2018 12.31.13.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."