Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

IMIENNE WYNIKI GŁOSOWAŃ Z LV SESJI RADY MIASTA KATOWICE

Data: 2018-04-19

​Pkt. 2. Powołanie sekretarzy sesji.

Sesja 55, Glosowanie 1, Data 19.04.2018 11.06.16.pdf


Pkt. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Sesja 55, Glosowanie 2, Data 19.04.2018 11.07.18.pdf


Pkt. 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Katowice.

Sesja 55, Glosowanie 3, Data 19.04.2018 11.08.21.pdf


Pkt. 5. Zmiany w porządku obrad. Dopisanie punktu 30a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

Sesja 55, Glosowanie 4, Data 19.04.2018 11.09.46.pdf


Pkt. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

Sesja 55, Glosowanie 5, Data 19.04.2018 11.46.56.pdf


Pkt. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za 2017 rok.

Sesja 55, Glosowanie 6, Data 19.04.2018 11.47.46.pdf


Pkt. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr __ położonego w budynku przy ul. Przedwiośnie ___ w Katowicach.

Sesja 55, Glosowanie 7, Data 19.04.2018 11.48.32.pdf


Pkt. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu „Nas Troje i więcej" za 2017 rok.

Sesja 55, Glosowanie 8, Data 19.04.2018 11.49.21.pdf


Pkt. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Janusza Zajdla".

Sesja 55, Glosowanie 9, Data 19.04.2018 11.50.15.pdf


Pkt. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia".

Sesja 55, Glosowanie 10, Data 19.04.2018 11.51.04.pdf


Pkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Katowice na lata 2017-2020" za 2017 rok.

Sesja 55, Glosowanie 11, Data 19.04.2018 11.51.55.pdf


Pkt. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy" za 2017 rok.

Sesja 55, Glosowanie 12, Data 19.04.2018 11.52.51.pdf


Pkt. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Murcki w Katowicach.

Sesja 55, Glosowanie 13, Data 19.04.2018 11.53.35.pdf


Pkt. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych".

Sesja 55, Glosowanie 14, Data 19.04.2018 11.54.28.pdf


Pkt. 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu.

Sesja 55, Glosowanie 15, Data 19.04.2018 11.56.26.pdf


Pkt. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok".

Sesja 55, Glosowanie 16, Data 19.04.2018 11.57.17.pdf


Pkt. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.

Sesja 55, Glosowanie 17, Data 19.04.2018 11.58.22.pdf


Pkt. 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Walerego Sławka".

Sesja 55, Glosowanie 18, Data 19.04.2018 11.59.34.pdf


Pkt. 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice w 2018 roku.

Sesja 55, Glosowanie 19, Data 19.04.2018 12.04.06.pdf


Pkt. 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Alei Korfantego w Katowicach.

Sesja 55, Glosowanie 20, Data 19.04.2018 12.05.14.pdf


Pkt. 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach – Etap I. GŁOSOWANIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG.

Sesja 55, Glosowanie 21-50, Data 19.04.2018 12.18.17.pdf


Pkt. 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec w Katowicach – Etap I.

Sesja 55, Glosowanie 51, Data 19.04.2018 12.51.19.pdf


Pkt. 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Sesja 55, Glosowanie 52, Data 19.04.2018 12.52.16.pdf


Pkt. 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok.

Sesja 55, Glosowanie 53, Data 19.04.2018 12.54.29.pdf


Pkt. 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2018-2045.

Sesja 55, Glosowanie 54, Data 19.04.2018 12.55.14.pdf


Pkt. 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Katowice na stałe obwody głosowania.

Sesja 55, Glosowanie 55, Data 19.04.2018 12.56.09.pdf


Pkt. 30a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Sesja 55, Glosowanie 56, Data 19.04.2018 12.57.14.pdf


Pkt. 31a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia FULGURIS z Inowrocławia na działania Prezydenta Miasta Katowice
Sesja 55, Glosowanie 57, Data 19.04.2018 12.59.16.pdf

Pkt. 31b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pana Z P na działania Prezydenta Miasta Katowice.
Sesja 55, Glosowanie 58, Data 19.04.2018 13.00.46.pdf

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."